All premium Magento themes at magentothemesworld.com!
Despre cum ne iubeste Dumnezeu

 07. 05. 2013

Gabriel Baicu

  

   

Unii Creştini sunt ca nişte baloane cu aer. Se înalţă spre înălţimi dar înăuntru lor este numai aer. Susţin cu tărie Biblia dar nu ştiu nimic despre felul în care a fost scrisă. Dacă nu eşti întru totul de acord cu ei şi nu spui exact ce spun şi ei începe atacul la persoană, eşti blamat şi considerat eretic. Dacă nu eşti Penticostal sau Baptist nu eşti bun de nimic. Dacă nu eşti Romano Catolic sau Ortodox eşti pe nicăieri.   Fanatismul politic este periculos, dar mult mai periculos este fanatismul religios deoarece justifică orice ticăloşie, în numele lui Dumnezeu. Nu este de ajuns să crezi în Dumnezeu, contează ce crezi despre Cel în care crezi. Ce părere ai despre Dumnezeu? Este un rege a toate stăpânitor iar tu doar supusul lui fidel, sau este un Tată iubitor, iar tu copilul Lui prea iubit? Este o mare diferenţă, dar lucrurile sunt prezentate amestecat. Unii zic că este şi una şi cealaltă. Nu merge aşa, este ori una ori este alta. Dacă este Tatăl tău cum poţi să fi în acelaşi timp servitorul sau supusul Lui? Şi stăpânitorii lumii îşi iubesc supuşii, însă numai aşa cum îşi iubesc şi obiectele de lux. Este normal să îţi venerezi Tatăl, care merită acest lucru, dar nu este normal să devii sclavul lui. Cum ne iubeşte Dumnezeu? Ca pe nişte conştiinţe vii, având o demnitate egală cu El, sau ca pe nişte obiecte de colecţie valoroase care reprezintă foarte mult pentru el. Sunt colecţionari care ar fi gata să îşi rişte viaţa pentru un obiect de artă valoros atât de mult îl preţuiesc. Cine este cu adevărat Dumnezeu, în relaţia cu noi şi în ce mod ne iubeşte? Ori este un monarh absolut, care stăpâneşte cu puteri absolute universul, deci şi pe noi, ori este Tatăl nostru spiritual şi noi parte din El. Bisericile instituţionale, de regulă prezintă prima variantă, amestecată cu a doua, dar prima variantă predomină. Eu cred exclusiv în a doua variantă. Cred că Dumnezeu ne iubeşte cu dragostea lui Isus (Iisus). Adică Dumnezeu se pune în locul nostru şi sufere în locul nostru. Care monarh absolut, sau colecţionar de artă, ar fi gata să îşi dea Fiul pentru supuşii săi, sau pentru obiectele valoroase pe care le apreciază? Pentru noi Dumnezeu nu este nici rege nici stăpânitor al universului, este doar Tată.

 

 

 

 

 

 

Navigare website

 

 

 

 

 

 

 

Nou!

 

____________________

 

Carte:

Biserica Celor Născuți din Spirit

și Bisericile instituționale

 

Cartea Biserica Celor Născuți din Spirit

Download the book

 

Citeşte cartea!

Comandă cartea!

___________________

Botezul în apă şi problema imaginilor

şi statuilor în Creştinism

 

  Broșura Botezul în apă și problema statuilor în Creștinism

 

Sfinţenie şi iad

 

iBroșura Sfințenie și iad

 

 

Rolul femeilor în Creştinism

şi

problema autorităţii

 

Broșura Rolul femeilor în Creștinism

 

Cuprins cu titlurile mesajelor

 

Mesaje actualizate

 

Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni   

 

Capul unui om spiritual, este spiritul care locuieşte în el sau în ea. Capul unui Creştin trebuie să fie Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care este şi Duhul lui Hristos, după cum ne învaţă N.T. (Romani 8; 9) Prin Duhul Sfânt simţim prezenţa lui Dumnezeu în noi, primim învăţăturile Sale şi avem acces la Mintea lui Dumnezeu. Cristos ne învaţă toate lucrurile prin Duhul Sfânt, chiar lucruri pe care nu le-a spus niciodată pe pământ. 12 Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta...

 

(07. 01. 2013)

read more

 

 

Facă-se doar voia lui Dumnezeu pe pământ   

 

Directivele date în epistolele către Timotei nu aparţin lui Pavel, căci este de acum de notorietate că nu el a scris aceste epistole. Sunt scrise de altcineva şi prezentate sub pseudonimul Pavel. Există chiar pe Internet foarte multe materiale, care clarifică problemă autorilor epistolelor atribuite lui Pavel. Este de ajuns să fie tastată această expresie: „autorul epistolelor lui Pavel” şi apar mai multe materiale...

 

(07. 01. 2013)

read more

 

 

 

 

Locul unde se evanghelizează   

 

Femeile fac tot timpul muncă de evanghelizare. Care este deosebirea între a învăţa pe cineva pe stradă, la piaţă sau la locul de muncă, despre Dumnezeu şi a învăţa aceleaşi persoane într-o clădire, unde se adună Creştinii? Trebuie să înţelegem corect...  

 

(07. 01. 2013)

read more