All premium Magento themes at magentothemesworld.com!
Dragostea de Dumnezeu

 08. 08. 2013

Gabriel Baicu

  

       

Mulți se laudă că îl iubesc pe Isus (Iisus) Hristos, dar sincer să fiu eu nu îi cred. Aceasta deoarece cu toate că Isus (Iisus) Hristos este în mijlocul lor, ei nici măcar nu îl observă. Mă refer la numeroasele persoane, care sunt umplute cu Duhul lui Hristos și pe care nimeni nu îi ia în considerare. Dacă îl iubim așa de mult pe Hristos, cum se face că unii nici nu îl văd, când El trece pe lângă ei sau pe lângă ele și nici nu îi interesează de soarta Lui. Isus (Iisus) locuiește în oameni și cine nu îl iubește pe semenul său, pe care îl vede, cum poate să spună că îl iubește pe Dumnezeu, pe care nu îl vede? (1 Ioan 4; 20) Isus (Iisus) este tot timpul în mijlocul nostru și în realitate nu cred că se simte prea iubit. Mulți dintre noi nu îi iubesc de fapt pe Isus (Iisus), care a fost un om ca și noi, este drept, plin de Duhul lui Dumnezeu, ci iubesc o imagine falsă a Lui, un fel de idol, construit de către Bisericile instituționale. Ei iubesc un fel de Stăpân al universului, care poate să le rezolve toate problemele și să le asigure succesul în tot ceea ce ei sau ele întreprind. Ei iubesc un Isus (Iisus) puternic care ne poate da orice dorim, dar nu iubesc un Isus (Iisus) necăjit și nevoiaș care are nevoie de ei sau de ele și care, fără să vrea, cere ajutorul lor. Isus (Iisus) este tot timpul în mijlocul celor credincioși, prin acei micuți frați ai Săi, dar frații mai mari, ai acelor micuți, nu îi văd și nu îi iubesc, cu toate că, în același timp, frații și surorile mai mari strigă cu tărie că îl iubesc pe Dumnezeu.

Oamenii nu mai sunt văzuți ca o imagine a lui Isus (Iisus), pentru că nici El nu mai este văzut ca un prototip al omului. Imaginea despre Isus (Iisus) a fost mult modificată de către instituțiile bisericești și El a devenit cu totul altceva decât s-a prezentat pe Sine că este. Isus (Iisus) a fost extrem de modest și nu s-a scos pe Sine deloc în evidență. A pus întotdeauna în față pe Tatăl Ceresc și pe noi a venit să ne servească. Tot timpul Isus (Iisus) a arătat către Tatăl și a luat acest lucru ca pe o dovadă că mărturia Lui era adevărată, căci El nu venise pentru gloria Sa, ci pentru gloria Tatălui. Isus (Iisus) a căutat să ne pună în legătură directă cu Tatăl și așa ar trebui să facă și instituțiile bisericești. Pe Sine, Isus (Iisus) s-a prezentat ca pe o Cale, un Ghid sau un Păstor și nu ca pe un scop în sine. Scopul lui era dragostea dintre Dumnezeu și om, dar aceasta presupune cel puțin două entități egale. Între superior și inferior nu există dragoste, ci doar toleranță. Ca fel de dragoste are Dumnezeu pentru noi, de la superior la inferior sau de la egal la egal? Eu susțin că în și prin Isus (Iisus) noi suntem priviți ca egalii lui Dumnezeu, căci Isus (Iisus) însuși este egalul lui Dumnezeu. Isus (Iisus) însă este și egalul omului, căci El a fost un om, ca fiecare dintre noi, dar fără păcat. Prin urmare, când suntem fără păcat și noi suntem egalii lui Dumnezeu.

Scopul lui Dumnezeu cu omul este dragostea, care este deasupra oricărei entități și de aceea Dumnezeu este dragoste. Voia Tatălui a fost și este voia lui Isus (Iisus) și voia Tatălui trebuie bine cunoscută și înțeleasă de noi. Isus (Iisus) a fost modest în ținută și pretenții, a spălat picioarele ucenicilor și i-a servit la masă. Unde a dispărut acel Isus (Iisus), de ce a fost înlocuit cu un Stăpân atotputernic? Isus (Iisus) este fratele nostru, Cel întâi născut dintre mai mulți frați, El este și Fiul Omului și nu numai Fiul lui Dumnezeu. Unde este Acel Isus (Iisus)? Astăzi Isus (Iisus) este prezentat doar ca și Dumnezeu și atâta, dar Persoana Lui, dezumanizată, nu mai are același apel pentru oamenii credincioși. Isus (Iisus) a fost ridicat prea sus și nu mai poate fi ajuns. Isus (Iisus) nu mai poate fi un model pentru oameni, dacă El nu mai este și om, căci oamenii pot folosi ca model tot un om și nicidecum altceva decât un om. Unii au inventat o ”șmecherie,” o tehnică de manipulare, ei l-au dezumanizat pe Isus (Iisus), ca să poată vorbi numai ei în numele Lui. Cu toate acestea, Isus (Iisus) trăiește în noi și numai trăim doar noi singuri, în noi, atunci când trăiește El în noi, căci El trăiește cu noi. De aceea a spus El că atunci când nu facem bine unui om, chiar Lui nu îi facem bine. (Matei 25; 31-46)

Mulți Creștini fac aceeași greșeală ca și Evreii din V.T., care l-au răstignit pe Isus (Iisus) deoarece nu vedeau în El pe Dumnezeu. La fel ca și Creștinii de astăzi, acești Evrei așteptau un Stăpân glorios, un Cuceritor, care să le dea tot ceea ce ei au sperat, care să îi dezrobească de Romani și de ce nu, ca să îi transforme pe ei în stăpânii lumii. Numai că un astfel de Hristos nu există. Nu spun aceasta pentru a diminua puterea lui Dumnezeu, ci spun aceasta pentru a reliefa adevărul că Dumnezeu este dragoste și nu agreează o subordonare bazată pe egocentrism. Mulți spun cu emfază că îl iubesc pe Dumnezeu. Cu toate acestea, ei nici măcar nu au luat în seamă că printre ei sunt oameni însetați și flămânzi. Ei nu au fost niciodată într-un spital pentru a îi vizita pe bolnavii care nu au pe nimeni care să îi viziteze, ei nu au vizitat niciodată un deținut sau o deținută, care a rămas fără familie, fiind părăsită de toată lumea, în urma nenorocirii sale și nici nu s-au gândit să le ducă și lor vestea bună a evangheliei. Astfel de persoane, mari iubitori de Dumnezeu, își văd doar de interesele lor și ale familiilor lor, pentru că așa face toată lumea. Sunt de acord că așa face toată lumea, dar Isus (Iisus) i-a învățat altceva pe ucenicii Săi decât îi învață lumea. Iată ce i-a învățat:

"31 Când va veni Fiul omului în slava Sa cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale.

 32 Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul oile de capre;

 33 şi va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga Lui.

 34 Atunci Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: „Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii.

 35 Căci am fost flămând, şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin, şi M-aţi primit;

 36 am fost gol, şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă, şi aţi venit pe la Mine.”  

 37 Atunci cei neprihăniţi Îi vor răspunde: „Doamne, când Te-am văzut noi flămând şi Ţi-am dat să mănânci? Sau fiindu-Ţi sete şi Ţi-am dat de ai băut?

 38 Când Te-am văzut noi străin şi Te-am primit? Sau gol şi Te-am îmbrăcat?

 39 Când Te-am văzut noi bolnav sau în temniţă şi am venit pe la Tine?”

  40 Drept răspuns, Împăratul le va zice: „Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut.”

  41 Apoi va zice celor de la stânga Lui: „Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui!

  42 Căci am fost flămând, şi nu Mi-aţi dat să mănânc; Mi-a fost sete, şi nu Mi-aţi dat să beau;

  43 am fost străin, şi nu M-aţi primit; am fost gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi în temniţă, şi n-aţi venit pe la Mine.”

  44 Atunci Îi vor răspunde şi ei: „Doamne, când Te-am văzut noi flămând, sau fiindu-Ţi sete, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă, şi nu Ţi-am slujit?”

  45 Şi El, drept răspuns, le va zice: „Adevărat vă spun că, ori de câte ori n-aţi făcut aceste lucruri unuia dintre aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie nu Mi le-aţi făcut.”

  46 Şi aceştia vor merge în pedeapsa veşnică, iar cei neprihăniţi vor merge în viaţa veşnică.” (Matei 25; 31-46)

 

Mulți spun că ei au credință și aceasta este de ajuns, deoarece apostolul Pavel i-a învățat că prin credința din inimă și prin mărturisirea cu gura se dobândește mântuirea. (Romani 10; 10) Eu însă le spun că Isus (Iisus) nu ne-a învățat așa, El ne-a spus că dacă nu facem faptele cerute de dragostea față de aproapele vom merge în osânda veșnică. Mulți se rătăcesc citind scrierile lui Pavel și răstălmăcesc aceste epistole spre pieirea lor. (2 Petru 3; 15-16) Ele trebuie citite desigur dar trebuie înțelese duhovnicește, așa cum chiar Pavel a precizat. (1 Corinteni 2; 12-13) Mulți spun că îl iubesc pe Dumnezeu și sunt gata să moară pentru credința lor, dar nu îl iubesc pe aproapele lor. Pe aceștia îi cred, doar pe jumătate, deoarece acela sau aceea care este gata să mizeze totul pe credința ei, să sacrifice totul pentru ea, are, fără îndoială, un devotament față de această credință. Cu toate acestea, apostolul Pavel ne spune că nici măcar sacrificiul propriei vieți nu este suficient pentru a fi pe placul lui Dumnezeu, dacă încercăm să obținem mântuirea dând la schimb viața noastră, dar fără să avem dragoste.

 

"1 Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zăngănitor.

 2 Şi chiar dacă aş avea darul prorociei şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa; chiar dacă aş avea toată credinţa, aşa încât să mut şi munţii, şi n-aş avea dragoste, nu sunt nimic.

 3 Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, şi n-aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic."  Mat 6.1-2; (1 Corinteni 13; 1-3)

 

Oricine este gata să moară pentru credința sa în Dumnezeu dar face acest lucru din dragoste și nu doar pentru că s-a plictisit de viața sa grea, iubește și pe aproapele Său, așa cum l-a iubit Isus (Iisus), căci cine nu iubește nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. (1 Ioan 4; 8) Cum putem să afirmăm că suntem gata să murim pentru Dumnezeu, dacă noi încă nu l-am cunoscut? Cine urăște pe fratele său sau acela căruia problemele fratelui său îi sunt indiferente trăiește încă în întuneric și încă nu poate afirma că îl iubește pe Dumnezeu. (1 Ioan 2; 11)

  

 

 

 

 

 

 

Navigare website

 

 

 

 

 

 

 

Nou!

 

____________________

 

Carte:

Biserica Celor Născuți din Spirit

și Bisericile instituționale

 

Cartea Biserica Celor Născuți din Spirit

Download the book

 

Citeşte cartea!

Comandă cartea!

___________________

Botezul în apă şi problema imaginilor

şi statuilor în Creştinism

 

  Broșura Botezul în apă și problema statuilor în Creștinism

 

Sfinţenie şi iad

 

iBroșura Sfințenie și iad

 

 

Rolul femeilor în Creştinism

şi

problema autorităţii

 

Broșura Rolul femeilor în Creștinism

 

Cuprins cu titlurile mesajelor

 

Mesaje actualizate

 

Despre cine poarta semnul fiarei 666   

 

Semnul fiarei 666 nu este doar un cip, implantat la fiecare cetăţean de pe planetă, poate fi şi acesta parte dintr-o etapă; semnul fiarei 666 reprezintă în esenţă impunerea autorităţii umane în probleme spirituale şi este numele fiecărui om, care face acest lucru. Semnul fiarei 666 înseamnă „înlocuitorul lui Dumnezeu pe pământ” şi atenţie, nimeni, absolut nimeni, nu este înlocuitorul lui Dumnezeu pe pământ...  

 

(07. 05. 2013)

read more

 

 

Biserica si sfintenia   

 

Dumnezeu ne face liberi dar instituţiile bisericeşti ne judecă această libertate. Dacă ar trebui excluşi toţi păcătoşii din Bisericile instituţionale acestea ar rămânea ne ocupate, dar nu trebuie să fie excluşi. Vrem să vedem în adunări bisericeşti numai sfinţi, dar şi cei păcătoşi vin acolo, deoarece ei simt cel mai mult nevoia de Dumnezeu. ...

 

(07. 05. 2013)

read more

 

 

Biblia si inspiratia divina   

 

Este vreo diferenţă între faptul că textele N.T. doar conţin inspiraţia lui Dumnezeu sau că ele sunt în totalitate ‚insuflate’ de Dumnezeu? Există o mare diferenţă. Dacă textele sunt ‚insuflate,’ această înseamnă că alegerea cuvintelor folosite de către scriitorii lor a făcut-o chiar Dumnezeu, deci fiecare cuvânt care se află în N.T. provine chiar de la El...  

 

(07. 05. 2013)

read more

 

 

Suntem împreună lucrători cu Dumnezeu   

 

Nu am nici o teamă că fac greșeli în ceea ce scriu, dar fac tot posibilul să nu fac nici-o greșeală, pe baza luminii pe care o primesc, la fel ca orice Creștin, de la Dumnezeu și de asemenea pe baza unei bune documentări în materia la care mă refer. De ce nu îmi este teamă ca făcând anumite greșeli voi induce, fără voia mea, concepții greșite celor ce citesc? Aceasta se întâmplă dintr-un motiv foarte simplu și anume pe faptul că Dumnezeu însuși mă corectează dacă greșesc. Cum se întâmplă acest lucru? ... 

 

(24. 04. 2013)

read more

 

 

Biblia și Isus (Iisus)   

 

N.T. este o culegere de cărți care cuprind în ele descrierea unei Persoane, nu a unei doctrine. Această culegere de cărți nu ne învață propriu zis ce să facem, ca să fi mântuiți, ci doar ne prezintă felul de a fi, caracterul și modul de a se comporta ale unei Persoane și aceia sau acelea cărora le place acea Persoană se îndrăgostesc de ea și o urmează, până la moarte și dincolo de moarte...

 

(24. 04. 2013)

 

read more

 

Dumnezeu este dragoste   

 

Dacă ar fi să îmi conduc opțiunile după imaginea despre Dumnezeu, pe care o creează Bisericile instituționale aș renunța la Creștinism. Care este explicația pentru o astfel de decizie potențială? Una simplă și anume aceea că eu nu doresc să devin sclavul sau robul nimănui, oricât de puternică ar fi aceea persoană, nici măcar robul lui Dumnezeu...  

 

(24. 04. 2013)

read more

 

 

 

Unde sunt doi sau trei adunați în numele lui Isus (Iisus)   

 

Ce este Biserica? Unde sunt doi sau trei, adunați în numele lui Hristos acolo este și El. (Matei 18; 20) Adunați în numele lui Hristos, înseamnă de fapt adunați în Duhul lui Hristos, căci El este prezent prin Duhul Său, acolo unde sunt doi sau trei, adunați în numele Lui. El nu are cum să fie prezent altfel, decât prin Duhul Său și Duhul Sfânt nu locuiește în clădiri făcute de mâini omenești, El locuiește în oameni, prin urmare numai acolo unde sunt adunați doi sau trei credincioși, în care locuiește Duhul Sfânt, acolo este și El...

 

(24. 04. 2013)

read more

 

 

Instituția Bisericii   

 

Ce sunt instituțiile bisericești? Mai întâi trebuie clarificată problema de a stabili ce sunt instituțiile în general și după aceea de a vedea ce specific au instituțiile bisericești. Instituțiile sunt organe sau organizații (de stat) care desfășoară activități cu caracter social, cultural, administrativ etc. Ele pot de asemenea să fie forme de organizare a raporturilor sociale, potrivit normelor juridice stabilite pe domenii de activitate ...

 

(12. 04. 2013)

read more

 

De asemenea este scris   

 

În credinţa creştină aspectul individual trebuie să aibă prioritate asupra aspectului social, de comunitate. Mai întâi trebuie să fim în legătură cu Dumnezeu, chemați de El şi numai după aceia putem să manifestăm ceea ce suntem. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu nu locuiește în noi, nu putem să avem relații creștinești autentice, cu cei din jurul nostru...  

 

(28. 03. 2013)

read more

 

Dumnezeu locuieşte în noi (cu extrase din versiunea ortodoxă a Bibliei)   

 

În credinţa creştină aspectul individual trebuie să aibă prioritate asupra aspectului social, de comunitate. Mai întâi trebuie să fim în legătură cu Dumnezeu, chemați de El şi numai după aceia putem să manifestăm ceea ce suntem. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu nu locuiește în noi, nu putem să avem relații creștinești autentice, cu cei din jurul nostru...  

 

(28. 03. 2013)

read more

 

 

Comerțul cu suflete   

 

Este o greșeală să credem că există unele doctrine, bune și că altele sunt greșite. Confesiunile Neo-protestante nu au doctrine mai bune decât Biserica instituțională Ortodoxă, decât cea Romano Catolică, sau decît cele Protestante sau Reformate. Neo-protestanții se mândresc că ei nu se închină la idoli, dar cine se închină în prezența unei imagini a lui Isus nu se închină la idoli, căci Isus nu este un idol... 

 

(28. 03. 2013)

read more

 

 

Isus (Iisus) modelul nostru de credință   

 

Este o greșeală să credem că există unele doctrine, bune și că altele sunt greșite. Confesiunile Neo-protestante nu au doctrine mai bune decât Biserica instituțională Ortodoxă, decât cea Romano Catolică, sau decît cele Protestante sau Reformate. Neo-protestanții se mândresc că ei nu se închină la idoli, dar cine se închină în prezența unei imagini a lui Isus (Iisus) nu se închină la idoli, căci Isus (Iisus) nu este un idol...  

 

(28. 03. 2013)

read more

 

 

Păcatele cu voie și jertfa lui Isus (Iisus) partea a III a (Biblia Cornilescu)   

 

În V.T. existau două feluri de greșeli sau păcate, pe care o persoană le putea săvârși înaintea lui Dumnezeu și acestea erau păcatele cu voie și păcatele fără voie. Pentru primele nu exista nici o șansă de iertare și cel sau cea care le săvârșea era imediat condamnat la moarte pe mărturia a doi sau trei martori, era scos din tabără și era omorât sau omorâtă cu pietre de popor...

 

28. 03. 2013)

read more