All premium Magento themes at magentothemesworld.com!
Este mai ferice să dai decât să primeşti

 12. 05. 2012

Gabriel Baicu

                 

Ce fel de Dumnezeu avem? Este unul care consideră că „a da” este mai mulţumitor decât a primi. (Faptele Apostolilor 20: 35) De aici se pot trage o multitudine de concluzii. În primul rând, imaginea conform căreia Dumnezeu este un stăpân absolut, care solicită de la noi o ascultare oarbă, se dovedeşte, o dată în plus, a fi una falsă. Dumnezeu nu aşteaptă de la noi să îi dăm nimic, ci doreşte ca El să ne dea nouă comorile sale de înţelepciune şi cunoaştere. Dumnezeu are nevoie de persoane care ştiu să primească şi care apreciază ceea ce primesc. Tatăl Ceresc nu este o Persoană egoistă care aşteaptă de la noi să îi acordăm slavă, laude şi alte forme de recunoaştere, care să îi producă mulţumire de Sine. Asta cred cei mai mulţi oameni că are nevoie Dumnezeu, deoarece asta au nevoie ei personal şi aşa ar proceda ei, dacă ar fi atotputernici. Pentru o mare majoritate de credincioşi Dumnezeu este un fel de extensie a persoanelor lor, o proiecţie a ceea ce îşi imaginează ei că este Dumnezeu. Se întâmplă acest fenomen deoarece ei nu citesc cu atenţie Biblia.

Dumnezeu este caracterizat printr-o infinită generozitate. Tatăl Ceresc nu poate să nu iubească, deoarece El este dragoste, adică natura Sa este dragostea spirituală. (1 Ioan 4: 8) Dumnezeu este mulţumit atunci când poate să dea, când poate să ofere, când poate să ne vadă mulţumiţi şi fericiţi. Nu doreşte să ne transforme în nişte fiinţe speriate, terorizate şi inhibate de teama de a nu face erori. Dorinţa de a nu greşi îi animă pe toţi aceia care doresc sincer să se perfecţioneze, să fie cât mai buni în cea ceea ce fac şi în ceea ce sunt. În Creştinism a fi este prioritar faţă decât a face. Tot ceea ce nu facem dintr-o natură ne renăscută spiritual, adică ne născută din nou, nu porneşte din sursa cea bună. Dacă ajutăm pe cei din jur doar din dorinţa de a fi răsplătiţi de Dumnezeu, pentru faptele bune pe care le facem, aceasta este în primul rând o formă de comerţ. Dăm ceva cu scopul de a primi altceva în schimb. Care este motivaţia corectă pentru „a da?” Motivaţia corectă este dorinţa sinceră de a îi ajuta pe cei din jur, în mod dezinteresat. Desigur că în astfel de momente continuăm să ne gândim la Dumnezeu, nu ca la cel care ne răsplăteşte eforturile, ci la Acela care ne este model. În general, motivaţiile umane nu sunt pure. Undeva, în spatele conştiinţelor noastre, continuăm să ne gândim că Dumnezeu ne va răsplăti pentru gesturile noastre. Adevărata răsplata însă nu sunt bunuri materiale sau un destin pământesc fericit, ci satisfacţia personală pe care ne-o oferă generozitatea noastră, fericirea de „a da.” Aspiraţia spirituală a oricărui credincios Creştin este aceea de a deveni la fel ca şi Dumnezeu, adică de a ajunge la înălţimea staturii plinătăţii lui Cristos. (Efeseni 4: 13) Aceasta presupune ca şi noi să dobândim aceeaşi natură morală ca şi El, adică ca noi să devenim spaţiul de manifestare al dragostei Sale. Nu este absurd deoarece Fiul este ca şi Tatăl şi noi aspirăm să fim ca şi Fiul.

Într-o lume egoistă ca cea în care trăim, în care fiecare se gândeşte în primul rând la sine şi desigur la familia sa, această aspiraţie spirituală creştină, pare a fi o mare utopie. În realitate aşa ceva pare că nu există. Cu toate acestea, nu sunt puţine acele persoane care fac excepţie de la regulă. Iubesc sincer şi la face plăcere să îi ajute pe cei din jurul lor, fără să aştepte nimic în schimb. Aceste persoane experimentează principiul lui Isus (Iisus), după care este mai mare satisfacţia atunci când dai, decât atunci când primeşti. Suntem imperfecţi în dragostea noastră, dar cu toate acestea l-am înţeles pe Isus (Iisus) când ne spune că se poate găsi mai multă satisfacţie spirituală în „a da,” decât în „a primi.” Un astfel de adevăr nu poate fi acceptat decât în urma unei experimentări personale. Dumnezeu nu este deci o Persoană care ne cere o ascultare oarbă, ascultarea noastră se bazează pe încrederea pe care i-o acordăm. Dumnezeu nu ne cere nimic altceva decât ceea ce suntem dispuşi să îi dăm, din dragoste. Dumnezeu vrea să ne câştige dragostea şi nici de cum nu vrea să ne supună prin frică. Acela care se supune din frică ajunge un sclav fără personalitate, o umbră a stăpânului Său. Existenţa în care ar trebui să răspundem exigenţelor unui stăpân atotputernic, care vede tot şi ne citeşte şi gândurile, dar care nu are dragoste ci doar putere de anihilare şi autoritate, seamănă mai degrabă cu un iad decât cu un rai. De multe ori, instituţiile bisericeşti ne prezintă imaginea unui Dumnezeu care ne cere o supunere totală, necondiţionată, care doreşte să ne transforme în nişte roboţi, în nişte automate de lăudat, care stoarce orice urmă de personalitate din noi şi orice demnitate umană, care ne supune prin ameninţarea cu o pedeapsă veşnică, adică cu pedeapsa la chinurile pregătite pentru noi în iad. Poate fi un astfel de Dumnezeu dragoste? Personal, aş răspunde negativ. Cred sincer că Dumnezeul creştin nu este o astfel de Persoană şi cred aceasta deoarece El găseşte mai multă plăcere în „a da,” decât în „a primi.”

     Bisericile instituţionale îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind Stăpânul nostru şi ele se prezintă pe sine ca fiind reprezentantele acestui Stăpân, care reprezentate deci trebuiesc ascultate cu aceeaşi rigoare. Un Dumnezeu care ne cere să renunţăm la personalitate noastră, pentru ca în schimb să ne dea viaţa veşnică, nu este adevăratul Tată Ceresc, ci este imaginea Lui falsificată de instituţiile bisericeşti. Omul preţuieşte anumite valori, printre care libertatea sa, mai presus decât viaţa sa şi viaţa, nici chiar ceea eternă, nu este valoarea supremă pentru om. Valoarea supremă este libertatea şi desigur dragostea este o valoare asemenea ei. Viaţa veşnică este de dorit, dar nu trăită în orice condiţii, ci viaţa veşnică care are un sens personal pentru fiecare individ uman. Un Dumnezeu care nu ne iubeşte, nu are ce ne oferi, viaţa veşnică în sine, nu înseamnă nimic, dacă devenim numai nişte unelte perfecte, nişte supuşi fără dreptul de a ne exprima gândurile şi sentimentele. Totuşi putem să fim siguri că Dumnezeu, spre deosebire de instituţiile bisericeşti, ne iubeşte, deoarece El preferă „să dea,” decât „să primească” şi este gata să jertfească tot, inclusiv viaţa Sa pentru cei pe care îi iubeşte. (Ioan 3; 16)

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Navigare website

Cuprins cu titlurile mesajelor

 

Mesaje actualizate

 

Reforma din zilele noastre

      

Acest articol se bazează pe un dialog pe care l-am avut cu un membru al Bisericii instituționale Baptiste, pe care am să îl numesc d-l B, pentru motivul de a nu face public numele unei persoane, fără acordul acesteia. În acest dialog, printre altele d-l B mi-a prezentat următoarele idei, citez: ...

 

uploaded: 26. 02. 2014

read more

 

Biserica

      

Este greșită impresia conform căreia adevărata Biserică a lui Dumnezeu, Biserica Spirituală Unică ar fi o entitate ineficientă, incapabilă să se mobilizeze în orice fel de acțiune practică. Biserica Spirituală Unică este, în primul rând, o unitate spirituală, adică uniunea ei este legătura duhovnicească care se realizează în și prin Duhul Sfânt. (Efeseni 4; 3) ...

 

uploaded: 26. 02. 2014

read more

 

 

Adevărata Biserică este Trupul lui Hristos

      

În ce fel trebuie înțeles că Hristos este Capul Bisericii? Este El Capul unei instituții religioase numită Biserică ? Capul căreia dintre numeroasele instituții bisericești este Isus (Iisus)? Este Isus (Iisus) Capul Bisericii instituționale Ortodoxe ...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Adunările creștine

   

Din nefericire, adunările creștine pot determina, prin modul în care ele profesează Creștinismul, un gen de deformare imagistică a relațiilor dintre Dumnezeu și om. Când spun imagistică mă referă la descrierea a cea reprezintă această complexă relație ...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Botezul în apă și nașterea din nou

      

Când începe nașterea din nou? Începe ea odată cu botezul în apă sau este independentă de acesta și poate începe fie înainte, fie după botez? Ce trebuie să înțelegem prin nașterea din apă? ...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Cercetați Scripturile

      

Nu am nici o teamă că fac greșeli în ceea ce scriu, dar fac tot posibilul să nu fac nici-o greșeală, pe baza luminii pe care o primesc, la fel ca orice Creștin, de la Dumnezeu și de asemenea pe baza unei bune documentări...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Credința personală

      

Biserica Spirituală Unică exista, de la început, nu am înființat-o eu, doar am descoperit-o și am identificat-o. Paradoxal, dar probabil că și dvs. faceți, chiar fără să știți, parte din ea, deoarece de ea aparțin toți credincioși adevărați...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Doctrine și cunoaștere

      

Sunt persoane care m-ar putea întreba de ce mă preocupă botezul în apă sau problema icoanelor. Dintr-un motiv foarte clar și anume din dorința de a prezenta Creștinismul ca fiind o cale deschisă și nicidecum închisă...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

 

Esența învățăturilor lui Isus (Iisus)

      

Toată credința creștină se bazează pe ideea de sacrificiu de sine. Toată învățătura lui Isus (Iisus) presupune renunțarea la sine sau lepădarea de sine. În absolut toate învățăturile Sale...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Imperialismul spiritual

      

Mulți Creștini se înarmează cu doctrinele lor și pornesc să cucerească lumea. Ei sunt siguri că fac un lucru bun dacă reușesc să îi convingă pe alți oameni să creadă la fel ca și ei, căci ei nu au nici o îndoială că ei cunosc cel mai bine toate aspectele legate de Persoana lui ...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Jertfa lui Isus (Iisus)

      

Există două variante fundamentale de înțelegere a Creștinismului. În prima variantă, se consideră că Isus (Iisus) a murit pe cruce pentru noi și astfel, datorită meritelor Lui, fiecare din noi ...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Moaștele sfinților și ale sfintelor

      

De ce merg oamenii la sfinții morți și nu merg la sfinții vii? Unde sunt sfinții din zilele noastre într-o instituție bisericească, cea ortodoxă, aceea care face atâta caz de moaștele sfinților?...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Natura lui Dumnezeu

      

Bisericile instituționale ne învață greșit despre modul cum trebuie să înțelegem învățăturile lui Isus (Iisus). Care este teoria în spatele învățăturilor lor? Dumnezeu este văzut ca o Ființă Supremă,...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Pescar de oameni

      

Exact la fel se întâmplă și în zilele noastre. Trei mari tipuri de cozi se regăsesc în România. Cozile la ghișee, cozile la ajutoarelep venite de la U.E. și cozile la moaște. Cele două din urmă, prezintă aceeași logică...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Predestinarea celor aleși de Dumnezeu

      

Dumnezeu cunoaște toate lucrurile înainte de a se întâmpla, din veșnicie. Știe chiar și reacția noastră la chemarea Lui. Chemarea lui Dumnezeu este personală, adică fiecare persoană primește chemarea sa...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Religia rlui Isus (Iisus)

      

Care a fost religia de care a aparținut Isus (Iisus)? A fost Isus (Iisus) Evreu și a aparținut de religia iudaică? A negat Isus (Iisus) religia iudaică...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Revelația generală și revelația personală

      

Credința creștină nu poate fi obligatorie pentru nimeni și nu poate fi impusă și lipsa ei nu poate fi reproșată nimănui deoarece credința nu este un lucru natural, evident pentru fiecare om, ci este un fenomen supranatural...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Rugăciunea este o experiență personală

      

Cum trebuie să ne rugăm? Isus (Iisus) ne-a învățat cum trebuie să ne rugăm, dar instituțiile bisericești ne învață altceva. Pe cine trebuie să ascultăm? ...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Voia lui Dumnezeu

      

V.T. prezintă istoria unui eșec. Este vorba despre eșecul relației dintre om și Dumnezeu. Omul eșuează în încercarea sa de a fi pe placul lui Dumnezeu și, de asemenea, Dumnezeu eșuează în încercarea Sa...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Biserica Spirituală Unică și Biserica instituțională Ortodoxă

      

Principala deosebire dintre Biserica Spirituală Unică și Biserica instituțională Ortodoxă este aceea că prima este o realitate spirituală, adică o unitate în Duh și cea de-a doua este o instituție bisericească, o organizație religioasă. Biserica Spirituală Unică este formată din toți Creștinii născuți din nou...

 

uploaded: 12. 10. 2013

read more

 

Cea mai mare poruncă

      

Care este cea mai mare poruncă? Toți Creștinii răspund cu ușurință la această întrebare. Este porunca iubirii, adică să îl iubim pe Dumnezeu, cu toată ființa noastră și pe aproapele nostru la fel ca pe noi înșine...

 

uploaded: 12. 10. 2013

read more

 

Dumnezeu și omul

      

Unii Creștini au fost învățați să fugă de filozofie tocmai pentru că filozofia le poate deschide mințile și instituțiile bisericești nu au nevoie de oameni care să pună întrebări la care ele să nu poată să răspundă...

 

uploaded: 12. 10. 2013

read more

 

 

Omul este icoana lui Dumnezeu

      

Eu nu mă închin în fața icoanelor și mai ales detest să îmi ating fruntea de ele, dar doresc să fiu obiectiv în analizele mele și nu aș vrea, în nici un caz să fiu părtinitor, favorizând o doctrină a unei confesiuni creștine în defavoarea doctrinei altei confesiuni creștine...

 

uploaded: 12. 10. 2013

read more

 

Împărăția Lui Dumnezeu și Biserica

      

Cum trebuie să fie concepută Împărăția lui Dumnezeu? Este tot universul, eventual multiversul, un vast imperiu ”teritorial,” la conducerea căruia se află un Împărat pe care noi îl numim Dumnezeu? Este mai degrabă Împărăția lui Dumnezeu o Împărăție spirituală, ...

 

uploaded: 12. 10. 2013

read more

 

Păcatul mândriei

      

Mulți credincioși creștini se consideră pe ei înșiși sfinți și fără păcate. Ei nu consumă băuturi alcoolice, nu fumează și nu comit adulter, au deci toate ingredientele pentru a se putea considera sfinți...

 

uploaded: 12. 10. 2013

read more

 

Programe de adorație la comandă

      

Este foarte ciudat faptul că noi îl adorăm pe Isus (Iisus) pentru că este Fiul lui Dumnezeu dar nu ne adorăm între noi, cu toate că, prin nașterea din nou și noi devenim fii și fiicele lui Dumnezeu, adică copiii Lui. Mulți spun că trebuie să îl adorăm pe Isus (Iisus) deoarece El a murit pentru noi pe cruce...

 

uploaded: 12. 10. 2013

read more

 

Tatăl nostru care este în Ceruri și în noi

      

Trebuie să spunem lucrurile până la capăt. Isus (Iisus) nu doar că a murit pe cruce pentru noi și în locul nostru, dar El și trăiește pentru noi și în locul nostru, după învierea Sa. Iată textele biblice care ne spun acest lucru....

 

uploaded: 12. 10. 2013

read more

 

Botezul în apă

      

Eu nu am afirmat niciodată că botezul în apă nu este necesar. Eu afirm că botezul în apă, fie că este săvârșit asupra copiilor, fie că este săvârșit asupra maturilor are aceeași valoare simbolică....

 

uploaded: 08. 08. 2013

read more

 

 

Credința creștină și credulitatea

      

Biblia nu a fost inspirată cuvânt cu cuvânt, de către Dumnezeu. Principiul inspirației verbale poate fi respins cu ușurință datorită numeroaselor neconcordanțe, pe care Biblia le conține. În același timp, Biblia conține mesajul lui Dumnezeu....

 

uploaded: 08. 08. 2013

read more

 

 

Dialog cu un baptist

      

Dumneavoastră, în articolul dvs. de fond, susțineți următoarele: ”Dacă Biserica Domnului și-a pierdut punctul de plecare în învățătura Cuvântului lui Dumnezeu, de ce nu am putut vedea intervenția Duhului Sfânt în istoria Bisericii lui Cristos? ....

 

uploaded: 08. 08. 2013

read more

 

 

Dogmele și doctrinele religioase

      

Dogmele și doctrinele religioase nu sunt oameni, sunt doar păreri umane parțiale și relative despre Dumnezeu și de aceea nu pot fi mântuite. Cu toate acestea, există oameni care sunt un fel de personificare a unor dogme și doctrine creștine....

 

uploaded: 08. 08. 2013

read more

 

 

Dragostea de Dumnezeu

      

Mulți se laudă că îl iubesc pe Isus (Iisus) Hristos, dar sincer să fiu eu nu îi cred. Aceasta deoarece cu toate că Isus (Iisus) Hristos este în mijlocul lor, ei nici măcar nu îl observă....

 

uploaded: 08. 08. 2013

read more

 

 

Legea și harul

      

Isus (Iisus) ne-a spus că El nu a venit să strice Legea, ci să o împlinească și cu toate că El nu a stricat Legea, El a schimbat-o, în unele din aspectele ei cele mai importante, pentru ca să poată să ne reveleze....

 

uploaded: 08. 08. 2013

read more

 

 

Pocăința din dragoste

      

În măsura în care omul are nevoie să fie iubit de Dumnezeu, în aceeași măsură și Dumnezeu are nevoie să fie iubit de om. Dacă nu ar fi așa ar însemna că Dumnezeu ....

 

uploaded: 08. 08. 2013

read more

 

 

Răspuns la mesajul unui papă

      

Am citit pe un site un mesaj al papei de la Roma, transmis cu ocazia unei audiențe recente la Vatican. Acest mesaj mi s-a părut foarte interesant, cu recunoașterea anumitor adevăruri....

 

uploaded: 08. 08. 2013

read more

 

 

Ucenicii lui Isus (Iisus)

      

În textele de mai jos avem cea mai fidelă imagine a Bisericilor instituționale de astăzi, care rezultă din privirea pe care Isus (Iisus) a aruncat-o asupra instituției religioase, din vremea Sa. De atunci și până acum nimic nu s-a schimbat....

 

uploaded: 08. 08. 2013

read more

 

 

Judecata viitoare

      

În ceea ce privește Judecata viitoare, N.T. ne pune la dispoziție două grupuri de texte, care, cel puțin în aparență, se contrazic între ele. N.T. nu este o carte precisă, ci una complexă, care conține în sine mai multe posibile interpretări. Iată primul grup de texte....

 

uploaded: 08. 08. 2013

read more

 

 

Copil al lui Dumnezeu

      

Iată câteva texte biblice a căror alăturare este deosebit de dificilă. Mai întâi am să citez aceste texte biblice și apoi am să explic de ce afirm că o comparație făcută între ele creează dificultăți majore de interpretare....

 

uploaded: 07. 07 2013

read more

 

 

Credinta în Isus (Iisus) si asemanarea cu El

      

Nu există nici o diferență de fond între instituția religioasă evreiască și instituția religioasă creștină. Și una și cealaltă se bazează pe reguli, pe care pretind că le-au primit toate de la Dumnezeu...

 

uploaded: 07. 07 2013

read more

 

Creștinismul

      

Mai este relevantă credința creștină, în zilele noastre? Eu spun că da și iată câteva considerente pentru care dau acest răspuns. În primul rând, credința creștină este un aliat de nădejde pentru aceia sau acelea care aspiră către frumusețea morală și binele moral...

 

uploaded: 07. 07 2013

read more

 

Trupul lui Hristos

      

Există o singură Biserica și aceasta este Trupul lui Hristos. Aceasta este Biserica Spirituala Unica, denumire pur convenționala. Biblia vorbește în nenumărate texte ale ei despre aceasta realitate spirituala...

 

uploaded: 07. 07 2013

read more

 

Ordinea lui Dumnezeu si ordinea oamenilor

  

   

Dumnezeul creștin este un Dumnezeu al ordinii dar al unei alte ordini decât a celei lumești. Există o deosebire esențială între ordine, așa cum o înțeleg oamenii în mod obișnuit și ordine, așa cum o înțelege Dumnezeu....

 

uploaded: 07. 07 2013

read more

 

 

Un nou răspuns către pastor

  

   

Pavel i-a organizat pe Creștinii lumești în ierarhii, având o ordine asemănătoare cu aceea a oricărei instituții omenești, de exemplu a statelor, guvernelor, ministerelor, întreprinderilor etc....

 

uploaded: 07. 07 2013

read more

 

 

Iertarea si pedeapsa lui Dumnezeu

  

   Bisericile instituționale promovează intensiv o imagine despre Dumnezeu, desprinsă direct din paginile V,T. și în care se desfășoară o metodă pedagogică, presupusă a fi fost folosită de El, dar care nu a reușit să convingă pe poporul Său. Acestea îl prezintă pe Dumnezeu ca pe un Stăpân Absolut, căruia trebuie să ne supunem necondiționat și care pedepsește păcatul, fără cruțare. Se perpetuează o imagine despre Dumnezeu, care nu scoate în evidență esența Sa....

 

uploaded: 05. 06 2013

read more

 

 

Comunitatile crestine

  

   Adevăratele comunități creștine ar trebui să fie centre spirituale și sociale care să nu fie axate pe respectarea unor doctrine sau dogme fixe și obligatorii, ci să graviteze în jurul manifestărilor puterii lui Dumnezeu și a servirii celor în nevoie. Toată activitatea acestor centre spiritual-sociale ar trebui să se concentreze pe slujirea celor săraci, a văduvelor, a celor bolnavi și a celor handicapați....

 

uploaded: 05. 06 2013

read more

 

 

Credinta este un dar primit de la Dumnezeu

  

   Nimeni nu trebuie să creadă decât ce îi dă Dumnezeu să creadă și aceasta este esența credinței creștine. Dacă este un dar, atât faptul credinței dar și conținutul acesteia, atunci înseamnă că ea nu poate fi impusă de oameni. Dacă conținutul credinței creștine este un dar care vine direct de la Dumnezeu și care se adresează conștiinței celui sau celei credincioase, atunci înseamnă că această credință personală nu poate să vină din afară, ci din înăuntrul unei persoane...

 

uploaded: 05. 06 2013

read more

 

 

Isus (Iisus) Fiul lui Dumnezeu

  

   Toate Bisericile instituționale, inclusiv marile mișcări evanghelice din Vestul Europei, care se manifestă în prezent, au construit și continuă să prezinte o imagine ciudată a lui Dumnezeu. El este considerat a fi o entitate, asemănătoare cu omul, pentru că oamenii au fost creați după chipul și asemănarea Lui și care are toate trăsăturile omului, dar absolutizate...

 

uploaded: 05. 06 2013

read more

 

 

Isus (Iisus) Hristos nu este Singurul nascut din Tatal

  

   

Iată mai jos câteva texte biblice, dintre care unele se contrazic doar aparent între ele, dar și texte între care există contradicții reale, care influențează câteodată decisiv modul de înțelegere a învățăturilor lui Isus (Iisus). Un prim grup de texte din N.T. afirmă că Dumnezeu are un singur Fiu și un al doilea grup afirmă că El are mai mulți fii și fiice. Aceasta nu este decât o contradicție ...

 

uploaded: 05. 06 2013

read more

 

Raspuns la mesajul unui pastor

  

   

Una este ceea ce a învățat Isus (Iisus) pe oameni și alta este ceea ce au făcut oamenii din învățătura Lui, inclusiv ceea ce au făcut oamenii din învățăturile apostolului Pavel. Eu fac o deosebire netă între învățătura curată a lui Isus (Iisus), ...

...

 

uploaded: 05. 06 2013

read more

 

 

Numai Dumnezeu iarta pacatele

  

   

În ceea ce priveşte problema puterii oamenilor de a ierta păcatele altor oameni, N.T. ne furnizează două relatări foarte diferite. Una dintre acestea se află în evanghelia după Matei în cap. 16, iar ceea de a două se găseşte în Evanghelia după Ioan, la cap. 20. Iată ce ne spune textul din Matei...

...

 

uploaded: 07. 05 2013

read more

 

Biblia și inspirația divină

  

   Este vreo diferenţă între faptul că textele N.T. doar conţin inspiraţia lui Dumnezeu sau că ele sunt în totalitate ‚insuflate’ de Dumnezeu? Există o mare diferenţă. Dacă textele sunt ‚insuflate,’ această înseamnă că alegerea...

 

uploaded: 07. 05 2013

read more

 

Biserica și sfințenia

  

   Dumnezeu ne face liberi dar instituţiile bisericeşti ne judecă această libertate....

 

uploaded: 07. 05 2013

read more

 

Despre cine poartă semnul fiarei 666

  

   Semnul fiarei 666 nu este doar un cip, implantat la fiecare cetăţean de pe planetă, poate fi şi acesta parte dintr-o etapă; semnul fiarei 666 reprezintă în esenţă impunerea autorităţii umane ...

 

uploaded: 07. 05 2013

read more

 

Despre cum ne iubeşte Dumnezeu

  

   Unii Creştini sunt ca nişte baloane cu aer. Se înalţă spre înălţimi dar înăuntru lor este numai aer. Susţin cu tărie Biblia dar nu ştiu nimic despre felul în care a fost scrisă., ...

 

uploaded: 07. 05 2013

read more

 

Despre esenţa credinţei creştine

  

   Eu cred că N.T. are un spirit al său. Întrebarea este: „Care este esenţa creştinismului, resorturile sale adânci, sensurile sale intime?” Cred că Biblia ne spune că ne este deschisă calea pentru a deveni fiinţe evoluate spiritual, ...

 

uploaded: 07. 05 2013

read more

 

Iesirea din Babilon

  

   Eu nu vă spun să nu mergeţi în adunările voastre sau în Bisericile voastre locale, eu vă spun mergeţi dar priviţi-le cu alţi ochi, adică cu ochi duhovniceşti, nu doar lumeşti. Nu vă părăsiţi adunările voastre este un îndemn biblic, dar va veni o vreme când...

 

uploaded: 07. 05 2013

read more

 

 

Imaginea lui Isus (Iisus) Hristos modificată de instituţiile bisericeşti

  

    Bisericile instituţionale au creat imaginea unui Isus (Iisus) (IIsus (Iisus)) Hristos, care este Domn şi Stăpânitor, într-un mod în care conducătorii politici ai acestei lumi sunt domni şi stăpânitori. Nu există dovezi biblice care să susţină această versiune, ...

 

uploaded: 07. 05 2013

read more

 

 

Infailibilitatea Bibliei

  

    Cuvântul lui Dumnezeu este scris cu sângele lui Isus (Iisus) în inimile noastre. Nici o carte din lume nu este infailibilă, adică fără greşeală, nici chiar Biblia. Nici un om pe lume nu este infailibil...

 

uploaded: 07. 05 2013

read more

 

 

Instituție bisericească și comunitate creștină

  

    Prin „instituţie bisericească,” sau „Biserică instituţională” eu nu acuz şi nu condamn colectivităţile creştine. Eu critic sistemul prin care, în baza unor reguli şi tradiţii pur umane...

 

uploaded: 07. 05 2013

read more

 

 

Icoane adevărate şi icoane false

  

    Icoanele adevărate şi vii sunt fiinţele noastre interioare, atunci când sunt schimbate după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, prin naşterea din nou...

 

uploaded: 07. 05 2013

read more

 

 

Învăţăturile lui Isus (Iisus)

  

    Isus (Iisus) a cerut tuturor ucenicilor săi, bărbaţi şi femei, tuturor celor care îl urmau şi se considerau ucenicii Lui, să iubească pe cei, pe care îi considerau fraţi şi surori,

 

uploaded: 07. 05 2013

read more

 

 

Învăţăturile lui Isus (Iisus) şi învăţăturile apostolului Pavel

  

    Apostolul Pavel nu a fost un eretic, a fost o persoană care a influenţat, mai mult decât oricine dezvoltarea Creştinismului, spre bine şi spre rău. ...

 

uploaded: 07. 05 2013

read more

 

Suntem împreună lucrători cu Dumnezeu

  

    Nu am nici o teamă că fac greșeli în ceea ce scriu, dar fac tot posibilul să nu fac nici-o greșeală, pe baza luminii pe care o primesc, la fel ca orice Creștin, de la Dumnezeu și de asemenea pe baza unei bune documentări în materia la care mă refer. De ce nu îmi este teamă ca făcând anumite greșeli voi induce...

 

uploaded: 24. 04 2013

read more

 

Biblia și Isus (Iisus)

  

    N.T. este o culegere de cărți care cuprind în ele descrierea unei Persoane, nu a unei doctrine. Această culegere de cărți nu ne învață propriu zis ce să facem, ca să fi mântuiți, ci doar ne prezintă felul de a fi, caracterul ...

 

uploaded: 24. 04 2013

read more

 

Dumnezeu este dragoste

  

    Dacă ar fi să îmi conduc opțiunile după imaginea despre Dumnezeu, pe care o creează Bisericile instituționale aș renunța la Creștinism. Care este explicația pentru o astfel de decizie potențială?  ...

 

uploaded: 24. 04 2013

read more

 

Unde sunt doi sau trei adunați în numele lui Isus (Iisus)

  

    Ce este Biserica? Unde sunt doi sau trei, adunați în numele lui Hristos acolo este și El. (Matei 18; 20) Adunați în numele lui Hristos, înseamnă de fapt adunați în Duhul lui Hristos,  ...

 

uploaded: 24. 04 2013

read more

 

Instituția Bisericii

  

    Ce sunt instituțiile bisericești? Mai întâi trebuie clarificată problema de a stabili ce sunt instituțiile în general și după aceea de a vedea ce specific au instituțiile bisericești. Instituțiile sunt organe ...

 

uploaded: 12. 04 2013

read more

 

De asemenea este scris

  

    Mulți predicatori spun oamenilor doar ce vor aceștia să audă, pentru ca în felul acesta să devină cunoscuți și apreciați. Ei știu ce așteaptă oamenii de la ei și vorbesc în așa fel încât să câștige notorietate, cu orice preț. Ei nu fac decât să folosească vechiile clișee și tradiții omenești cu care sunt obișnuiți...

 

uploaded: 28. 03 2013

read more

 

Dumnezeu locuieşte în noi (cu extrase din versiunea ortodoxă a Bibliei)

  

    În credinţa creştină aspectul individual trebuie să aibă prioritate asupra aspectului social, de comunitate. Mai întâi trebuie să fim în legătură cu Dumnezeu, chemați de El şi numai după aceia putem să manifestăm ceea ce suntem. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu nu locuiește în noi, nu putem să avem relații creștinești autentice...

 

uploaded: 28. 03 2013

read more

 

Comerțul cu suflete

  

    Este o greșeală să credem că există unele doctrine, bune și că altele sunt greșite. Confesiunile Neo-protestante nu au doctrine mai bune decât Biserica instituțională Ortodoxă, decât cea Romano Catolică, sau decît cele Protestante sau Reformate. Neo-protestanții se mândresc că ei nu se închină la idoli, dar cine se închină în prezența unei imagini a lui Isus (Iisus)...

 

uploaded: 28. 03 2013

read more

 

Isus (Iisus) modelul nostru de credință

  

    Este o greșeală să credem că există unele doctrine, bune și că altele sunt greșite. Confesiunile Neo-protestante nu au doctrine mai bune decât Biserica instituțională Ortodoxă, decât cea Romano Catolică, sau decît cele Protestante sau Reformate. ...

 

uploaded: 28. 03 2013

read more

 

 

Păcatele cu voie și jertfa lui Isus (Iisus) partea a III a (Biblia Cornilescu)

  

    În V.T. existau două feluri de greșeli sau păcate, pe care o persoană le putea săvârși înaintea lui Dumnezeu și acestea erau păcatele cu voie și păcatele fără voie. Pentru primele nu exista nici o șansă de iertare și cel sau cea care le săvârșea era imediat condamnat la moarte pe mărturia a doi sau trei martori...

 

uploaded: 28. 03 2013

read more

 

 

Să nu părăsiți adunările voastre

  

    Să nu părăsiți adunările voastre, cum au unii obiceiul să facă este un verset care conține un mesaj complex. Ce a vrut să ne spună autorul epistolei către Evrei, prin acest verset?...

 

uploaded: 28. 03 2013

read more

 

Puterea de a lega și dezlega păcatele II (Biblia Cornilescu)

  

    Întrucât în articolul anterior am afirmat că există contradicții între două texte biblice doresc să dezvolt acest subiect și să analizez și o altă posibilă interpretare. În ceea ce privește autoritatea de a lega și dezlega păcatele, în N.T. ne sunt oferite două texte diferite, în legătură cu acela sau aceia...

 

uploaded: 08. 03 2013

read more

 

 

Puterea de a lega și dezlega păcatele I (Biblia Cornilescu)

  

    În ceea ce priveşte problema puterii oamenilor de a ierta păcatele altor oameni, N.T. ne furnizează două relatări foarte diferite și aflate în contradicție, una cu cealaltă. Una dintre acestea se află în evanghelia după Matei în cap. 16, iar ceea de a două se găseşte în Evanghelia după Ioan, la cap. 20. Iată ce ne spune textul din Matei:

 

uploaded: 08. 03 2013

read more

 

 

Dumnezeu ne învață direct toate lucrurile (Biblia Cornilescu)

  

Ori ne spune Dumnezeu direct, în conștiință, ce trebuie să facem, ca să fim mântuiți, ori ne spun Bisericile instituționale. Dumnezeu ne spune să iubim, Bisericile instituționale ne spun să ne supunem unor reguli stricte și să ne supunem chiar lor....

 

uploaded: 08. 03 2013

read more

 

 

Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu (Biblia Cornilescu) 

  

La prima vedere cele două texte sunt deplin concordante, dar nu este așa. Pavel ne îndeamnă către un anumit fel de compromis, dar Petru și apostolii ceilalți considerau că trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu, decât de oameni. . ...

 

uploaded: 08. 03 2013

read more

 

 

În dragoste nu este frică (extrase din Biblia Cornilescu)

 

   Una este să îți fie frică de mânia lui Dumnezeu și cu totul altceva este ”frica iubirii,” adică să fi atent și grijului să nu greșești față de Acela pe care îl iubești. Cu alte cuvinte, acela sau acea care iubește cu adevărat are o grijă deosebită . ...

 

uploaded: 08. 03 201

read more

 

 

Păcatele cu voia și jertfa lui Isus (Iisus) II (extrase Biblia Cornilescu)

 

   Care este contextul în care ne spune Pavel că nu mai există jertfă pentru păcate, pentru cei care păcătuiesc cu voia, în epistola către Evrei cap. 10, vers. 26? În primul rând, Pavel le scria Evreilor și se referea la inutilitatea practicării jertfelor din V.T. ...

 

uploaded: 08..3 2013

read more

 

Pocăință și Biserica adevărată (cu extrase din Biblia Cornilescu)

 

   Bisericile instituţionale sunt nişte verigi intermediare, între noi şi Dumnezeu. Nu avem nevoie de instituţii bisericeşti, de dogme şi doctrine obligatorii, pentru a fi credincioşi. Nu mă refer desigur la desființarea comunităților creștine, nici pe departe...

 

uploaded: 23. 02 2013

read more

 

Fiara își arată colții (extrase Biblia ortodoxă)

 

Instituția bisericească își vădește adevăratul caracter și prin modul în care gestionează ultimul drum, în această viață, al oamenilor. Cei care sunt înmormântați în cimitire private, nu au dreptul la o slujbă religioasă, din partea Bisericii instituționale ortodoxe. ...

 

uploaded: 23. 02 2013

read more

 

Biserica Spirituală Unică și Martorii lui Iehova

 

Există o deosebire fundamentală, în problema Trinității, între Biserica Spirituală Unică și Martorii lui Iehova. Cei din urmă, sunt o instituție bisericească, care susține o anumită doctrină, cu privire la Trinitate. Biserica Spirituală Unică lasă deschisă...

 

uploaded: 23. 02 2013

read more

 

Păcatele cu voia și jertfa lui Isus (Iisus) (extrase Biblia Cornilescu)

 

Dintr-un singur text biblic, înțeles greșit și în afara contextului său s-a creat o doctrină care are menirea să descurajeze pe credincioși și să îi facă dependenți de Bisericile instituționale. Nici un text biblic nu trebuie înțeles singur, izolat,...

 

uploaded: 23. 02 2013

read more

 

Dragostea este împlinirea Legii

 

Ori ne spune Dumnezeu direct, în conștiință, ce trebuie să facem, ca să fim mântuiți, ori ne spun Bisericile instituționale ce trebuie să realizăm pentru mântuire. Dacă învățătura despre mântuire vine din interior, de ce mai trebuie să vină din afară?...

 

uploaded: 12. 02 2013

read more

 

 

Hristos în noi nădejdea slavei

 

Îl cunoaştem pe Dumnezeu, atunci şi numai atunci când locuieşte în noi. Când El locuieşte în noi îl cunoaştem pe El ca într-o oglindă, atunci când ne cunoaştem pe noi înşine. Experienţa noastră personală este experienţa noastră cu Dumnezeu şi fiecare zi scursă înseamnă o mai bună cunoaştere a Lui...

 

uploaded: 12. 02 2013

read more

 

 

Să nu ne lăsăm înşelaţi!

 

Instituţiile bisericeşti sunt o imagine deformată şi prin urmare înşelătoare a Împărăţiei lui Dumnezeu. Nimic din cea ce este pe pământ nu va mai fi în Ceruri, în afara celor mântuiţi, dar şi aceştia vor fi schimbaţi. În Împărăţia lui Dumnezeu nu va mai exista aceeaşi organizare ca cea existentă ...

 

uploaded: 12. 02 2013

read more

 

 

Întâlneşte-l pe Isus (Iisus)

 

Nu trebuie să mergi la Ierusalim, la sfântul mormânt pentru asta. Acolo vei vedea doar mormântul gol, dar Isus (Iisus) a înviat şi nu îl găseşti acolo. Isus (Iisus) este la uşa ta şi bate. Dacă îi deschizi El pătrunde în fiinţa ta şi va locui cu tine în veci...

 

uploaded: 12. 02 2013

read more

 

 

Dumnezeu locuieşte în noi (cu extrase din versiunea ortodoxă a Bibliei)

 

În credinţa creştină aspectul individual trebuie să aibă prioritate asupra aspectului social, de comunitate. Mai întâi trebuie să fim în legătură cu Dumnezeu, chemați de El şi numai după aceia putem să manifestăm ceea ce suntem. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu nu locuiește în noi...

 

uploaded: 30. 01 2013

read more

 

Dumnezeu este Tatăl fiecărui credincios în parte (cu extrase din Biblia ortodoxă)