All premium Magento themes at magentothemesworld.com!
 Fals si uz de fals in Bisericile institutionale

 03. 10. 2014

Gabriel Baicu

  

Creștinismul este o religie care s-a reinventat continuu de-a lungul celor două milenii de existență și în care straturi succesive de învățături au acoperit, au modificat și au completat învățăturile lui Isus (Iisus) . În acest context, pe mine personal mă interesează să dezgrop învățăturile Lui autentice de sub ruinele spirituale ale doctrinelor creștine care au acoperit aproape complet intențiile fondatorului Creștinismului. Orice om inspirat de Dumnezeu poate să ne transmită un mesaj de la El, dar mesajul ar trebui confirmat în conștiința noastră. În același fel, orice text biblic trebuie să vină din interiorul nostru și nu doar din exterior, nu numai din paginile Bibliei sau din predicare. Interiorul confirmă exteriorul și îl integrează în mod armonios în propria spiritualitate. Conștiința noastră poate refuza orice mesaj fals sau construit arbitrar, chiar dacă se află în cărți numite sfinte. Astfel sfinte nu sunt mesajele pe care le etichetăm noi în acest fel, ci valoarea este dată de puterea pe care  o au de a ne transforma viața. Un mesaj declarat sfânt care în final nu are un impact transformator și regenerator pentru conștiința umană nu își dovedește cu nimic valoarea, rămâne doar un pretext pentru un ritual religios.

Puterea mesajelor scrise în Biblie și valoarea lor este dată de modul în care ne transformă pe fiecare din noi ca și persoane, ca mod de a vedea realitatea. Mulți folosesc Biblia ca pe o armă sau ca pe un instrument prin care doresc să își atingă propriile lor interese egoiste. Așa a fost încă de la scrierea ei. N.T. s-a dovedit a fi un mediu excepțional pentru a construi o nouă autoritate, care urma să fie mai puternică chiar decât autoritatea statelor. În Evul Mediu instituția bisericești a fost, la un moment dat, mai ascultată decât glasul regilor sau al împăraților pământești. Biserica instituțională ”vorbea” de la Dumnezeu și făcea ceea ce îi cerea El să facă. O mare șmecherie. Biserica instituțională și-a asumat o autoritate pe care nu i-a dat-o nimeni și a condus masele de credincioși ca pe niște turme neștiutoare. Aceasta nu a fost intenția lui Isus (Iisus), El nu a urmărit să stăpânească lumea, căci Împărăția Lui nu este din lumea aceasta. 

"36 „Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta”, a răspuns Isus. „Dacă ar fi Împărăţia Mea din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor; dar acum, Împărăţia Mea nu este de aici." (Ioan 18; 36)

Spre deosebire de El, instituția bisericii și mai târziu urmașele ei au încercat să stăpânească lumea, manipulându-i pe cei credincioși și pe cele credincioase, așa cum face și astăzi.  

Cum ne transformă pe noi Creștinismul predicat de către instituțiile bisericești, ne face mai generoși mai înțelegători sau mai egoiști și mai intoleranți? Fiecare ar trebui să își pună această întrebare pentru sine și să își găsească propriul răspuns. Foarte mulți Creștini, dacă nu cei mai mulți, din observațiile mele, se îndreaptă către credința creștină așa cum o făceau pre-creștinii cu religiile lor. Acești mulți Creștini merg către instituțiile bisericești cu gândul că dacă fac acest lucru le va merge mai bine în viață lor și familiilor lor. Este un fel de panaceu universal care ajută la toate. O astfel de religie nu ne face, în mod necesar, mai buni, căci este bazată pe intenția quasi-egoistă de a ne proteja și asigura propriile interese. Mergem către instituțiile bisericești și de asemenea participăm la întrunirile lor doar ca să obținem ceva, să căpătăm ceva pentru noi, să câștigăm noi sau ai noștri câte ceva, fie în domeniul sănătății noastre, fie în starea noastră materială. De exemplu, unii dintre noi calcă literalmente peste alții ca să ajungă ei primii la moaște sau, în cazul adunărilor neo-protestante într-un mod figurat, pentru a ajunge să dobândească putere, influență sau pentru ajutoare. Adunările creștine temperează efectul interior al învățăturilor lui Isus (Iisus) sau chiar îl anulează deoarece ele pun accentul pe manifestări exterioare și nu pe transformarea spirituală de adâncime. Colectivismul ia locul individului cu toate că mântuirea este personală și se adresează în primul rând individului credincios cu propunerea transformării și regenerării sale, cu oferta nașterii din Dumnezeu.  Schimbarea spirituală de fond se diluează, se topește în gălăgia universală unde fiecare se uită la ceilalți și nu la sine. Omul nu se mai compară cu ceea ce a fost el sau ea înainte și cu ceea ce dorește să fie, ci se raportează la ceilalți spunându-și că nu este mai rău decât ei sau decât ele. Creștinismul popular sufocă și tinde să anihileze Creștinismul spiritual.

N.T. putea să fie scris prin colaborarea dintre mai mulți scriitori, fiecare inspirat de Dumnezeu. Au toate aceste scrieri aceeași valoare ca și spusele autentice ale lui Isus (Iisus)? Ceea ce a spus Isus (Iisus) ar trebui pus pe același plan cu ceea ce au spus apostolii sau ceea ce ne-a transmis El are un grad mai mare de valabilitate sau poate și mai bine, de autenticitate? Dacă am deține spusele lui Isus (Iisus) în original cu siguranța deplină că ele nu au fost modificate atunci răspunsul ar fi unul simplu. Ceea ce a spus Isus (Iisus) este sursa noastră de bază, înaintea oricărei alte surse. Lucrurile însă nu stau așa. Pot să accept că apostolii au adus contribuția lor la dezvoltarea învățăturilor lui Isus (Iisus) dar este inadmisibil atunci când evangheliștii au pus propriile lor cuvinte în gura Lui, pentru a le conferi mai multă autoritate.

Evangheliștii au greșit aproximând cuvintele spuse de Isus (Iisus) și greșeala lor se remarcă astăzi printr-o multitudine de doctrine și învățături creștine, care se contrazic între ele. Dacă ar fi să acceptăm liber orice informație care ni se spune că ar fi venit de la Isus (Iisus) atunci ar fi trebuit să fie acceptate și celelalte scrieri apocrife cum ar fi multitudinea de evanghelii, rămase pe dinafara canonului biblic. Pe de o parte, ni se pune în față canonicitatea Bibliei dar pe de altă parte multe din mesajele ei nu provin de la cine spun ele că provin. În aceste condiții canonizarea scrierilor biblice, reducerea tuturor învățăturilor lui Isus (Iisus) la aceste scrieri canonizate și accentul pus pe literă și nu pe Duh reprezintă un gest de ipocrizie. Tot ceea ce ni se spune că ar fi spus Isus (Iisus) sau ar fi făcut El a ajuns la noi pe o cale mediată cu evidente intervenții ulterioare. Din acest motiv, avem nevoie ca El să locuiască în noi, în fiecare dintre noi și din interiorul nostru Isus (Iisus) să ne învețe toate lucrurile, prin Duhul Sfânt. Tot ceea ce a trecut prin mâna oamenilor și mai ales a instituției bisericești în formare este mai mult sau mai puțin distorsionat, noi avem nevoie de contactul spiritual direct cu Dumnezeu, care se poate obține printr-o relație personală cu El. 

Cei mai mulți funcționari bisericești se conduc doar după textele biblice, așa cum au fost ele canonizate și de asemenea ei au în vedere interpretarea obligatorie pe care instituțiile lor bisericești o dau acestor texte. Ei nu pot merge mai departe sau mai profund decât le permit instituțiile bisericești, de care aparțin, să meargă. Acești funcționari bisericești și-au asumat monopolul interpretării și transmiterii învățăturilor lui Isus (Iisus), aș spune eu fără o bază legitimă. S-a construit doctrina autorității instituției bisericești, autoritate care a ajuns la apogeul său în Evul Mediu când Biserica instituțională nu se abținea de la nici un abuz asupra celor credincioși și a celor necredincioși. Cadru abuzurilor s-a păstrat și astăzi, adică unele texte ale N.T. în care au fost răstălmăcite învățăturile lui Isus (Iisus) dar puterea instituției bisericești s-a pierdut pentru că nimeni nu poate minți la nesfârșit pe toată lumea. Puterea aceasta așteaptă să reînvie și să transforme Bisericile instituționale în ”femeia imorală” din cartea Apocalipsa lui Ioan. (Apocalipsa 17; 1-17). Această putere poate fi oprită la timp dacă oamenii devin conștienți de evoluția ei. Martin Luther avea doar parțial dreptate. Da, instituția bisericească făcea abuzuri, dar unele dintre aceste abuzuri erau înscrise chiar pe paginile N.T., de exemplu autoritatea funcționarilor bisericești, dedusă din Biblie, aceea de a ierta sau a lega păcatele celor credincioși. O simplă întoarcere la Biblie nu rezolva aceste abuzuri căci uneori chiar Biblia a fost abuzată de către scriitorii ei. ”Sola Scriptura” nu este o Reformă suficientă a Creștinismului, adevărata Reformă se poate sintetiza în expresia ”Solus Spiritus.” Aici nu este vorba despre manifestările spectaculoase din instituțiile bisericești carismatice, ci este vorba despre schimbarea profundă a naturii umane sub îndrumarea directă a Duhului Sfânt.

În orice caz, atunci când în N.T. ni se spune că Isus (Iisus) a spus un anumit lucru, dar care este contrazis să spunem în una din epistolele apostolului Pavel, eu mă consider îndreptățit să aleg și să mă conduc după ceea ce scrie că ar fi spus Isus (Iisus). Cu toate acestea, cea mai mare problemă apare atunci când în gura lui Isus (Iisus) au fost puse de către evangheliști afirmații care se contrazic între ele. Isus (Iisus) care se contrazice pe El nu este ceea ce ne așteptăm noi de la El. Astfel de afirmații se referă, de exemplu, la iertarea pe care trebuie să o acordăm celor care păcătuiesc împotriva noastră. Într-un loc, rugăciunea Tatăl nostru, ni se spune că avem obligația să iertăm pe toți greșiții noștri, dar în alte locuri ni se acordă permisiunea de a putea să și ”ținem” păcatele și nu neapărat să le iertăm. (Matei 6; 15) Acele păcate pe care le vom ține noi vor rămânea ținute și în ceruri. (Matei  16; 19; Ioan 20; 23) Aceste texte și ele nu sunt singurele, cum am arătat într-un articol anterior, se neagă unul pe celălalt, sunt incompatibile unul cu celălalt.

Cauzele principale ale tuturor inconsecvențelor biblice sunt, în primul rând, faptul că evangheliile au fost scrise pe baza unei tradiții orale, la un mare interval de timp , de la întâmplarea evenimentelor pe care le descriu, prima evanghelie, adică evanghelia după Marcu, aproximativ 40 de ani mai târziu. A doua cauză, la fel de importantă, este aceea că evangheliștii au căutat să răspundă și să se adapteze la nevoile concrete și imediate ale comunităților creștine din timpul lor, prin anumite texte care fie modificau, fie adăugau câte ceva la spusele lui Isus (Iisus), fie omiteau din ele. O a treia cauză ar fi faptul că unele tradiții orale, folosite ca bază pentru scrierea evangheliilor, au pierdut sensul original al învățăturilor lui Isus (Iisus) și l-au înlocuit cu un altul, după modelul altor religii mai vechi sau contemporane lor. Mă refer la idolatrizarea lui Isus (Iisus), la transformarea Lui într-un idol, care trebuia adorat la fel ca și idolii din vechime, de exemplu, așa cum adorau cetățenii Romei, pe împăratul lor. Isus (Iisus) a ajuns noul Împărat al Romei, al întregii lumi, care trebuia adorat cam în același fel ca și împăratul roman și papa de la Roma a devenit înlocuitorul Lui pe pământ. Aceasta a fost o altă strategie. Isus (Iisus) nu a venit pe pământ ca să ajungă, după răstignirea și învierea Lui sau după a doua  Lui venire, un Împărat adorat, autoritar și puternic. Dacă ar fi așa, toată învățătura Lui nu ar fi decât o uriașă minciună. Isus (Iisus) a venit pe pământ ca să ne salveze sufletele și ca noi să fim ca și El, frații și surorile Lui, iar El să fie Cel dintâi născut dintre mai mulți frați. (Romani 8; 29)

În primul rând afirmația că toată Biblia a fost insuflată de Dumnezeu nu este adevărată. Textul din 2 Timotei care afirmă acest lucru nu se putea referi la evanghelii, deoarece acestea au fost scrise ulterior, la un interval important de timp, față de epistola respectivă. În ceea ce privește N.T. Scripturile la care se referă epistola 2 Timotei nu puteau fi decât epistolele apostolului Pavel, dar unele dintre aceste Scripturi contrazic afirmații ale lui Isus (Iisus), conținute de evanghelii și aceasta îmi dă dreptul să afirm că mesajele respective nu sunt inspirate de Dumnezeu. Am arătat pe larg câteva dintre aceste contradicții, atunci când am dezbătut problema autorității. Este limpede că autoritatea bisericească asupra celor credincioși este un concept construit în timp, de către instituția bisericească în formare, că ea nu are suport în învățăturile, pe care le putem considera ca fiind, în mod autentic, ale lui Isus (Iisus) și că ea uzurpă, autoritatea pe care numai Dumnezeu ar trebui să o aibă în viețile noastre.

Dumnezeu locuiește în oameni și nu în clădiri făcute de mâini omenești și de acolo, din oamenii în care locuiește, conduce acele persoane, nu printr-o autoritate de tip omenesc, ci prin unitate spirituală dată de dragostea de natură divină dintre El și om.  Instituția iertării sau ținerii păcatelor de către funcționarii bisericești a contribuit foarte mult la întărirea autorității Bisericilor instituționale de-a lungul timpului și împotriva practicilor generate de acest concept s-a ridicat Martin Luther. Această instituție, a iertării și ținerii păcatelor a pornit de la o răstălmăcire a învățăturilor lui Isus (Iisus) prin care Acesta ar fi spus că cel sau cea care este lezată în drepturile ei se poate adresa Biserici, pentru a regla conturile între împricinați. Nimic mai fals și mai contradictoriu cu învățăturile lui Isus (Iisus), prin care Acesta i-a învățat pe ucenicii Săi să dea nu numai haina, dar chiar și cămașă dacă li se cere să facă acest lucru. Evangheliștii au intervenit peste învățăturile lui Isus (Iisus) și au inventat această judecată a Bisericii între împricinații Creștini. Această invenție a pornit de la apostolul Pavel sau de la cel care a scris în numele lui, înaintea scrierii evangheliilor și în care el spune că este de datoria celor credincioși să îi judece pe cei dinăuntrul Bisericii. (1 Corinteni 5; 12) Scrierile conținute de epistolele lui Pavel au contribuit mult la transformarea mesajului lui Isus (Iisus), prin scrierea evangheliilor. Iată ce spunea Isus (Iisus):

"38 Aţi auzit că s-a zis: „Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte.”

 39 Dar Eu vă spun: să nu vă împotriviţi celui ce vă face rău. Ci, oricui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt.

 40 Oricui vrea să se judece cu tine şi să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa.

 41 Dacă te sileşte cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două.

 42 Celui ce-ţi cere dă-i; şi nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine.

 43 Aţi auzit că s-a zis: „Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău.”

 44 Dar Eu vă spun: iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc,

 45 ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi." (Matei 5; 38-45)

 

Cum se potrivește textul citat cu următorul text pe care îl prezint în continuare?

"15 Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai câştigat pe fratele tău.

 16 Dar, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inşi, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori.

 17 Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii; şi, dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân şi ca un vameş.

 18 Adevărat vă spun că orice veţi lega pe pământ va fi legat în cer; şi orice veţi dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer." (Matei 18; 15-18)

 

Cele două texte se află în contradicție. Isus (Iisus) nu ar fi folosit niciodată expresia păgân și vameș cu o conotație peiorativă. Isus (Iisus) a mâncat la masă cu vameșii și păcătoșii și cel puțin unul dintre vameși a devenit ucenicul Său. Cel de-al doilea text nu se acordă cu primul, nu provin din aceași sursă nu vin amândouă de la Isus (Iisus). Primul text ne învață să nu ne împotrivim răului și să îi iubim pe vrășmașii noștrii, să binecuvântăm pe cei ce ne blestemă, să facem bine celor ce ne urăsc şi să ne rugăm pentru cei ce ne asupresc şi ne prigonesc. Al doilea text ne învață să îi privim cu dispreț și să ne despărțim total de cei care păcătuiesc împotriva noastră. Este categoric vorba despre două învățături diferite, fie că vrem sau nu să acceptăm acest lucru. Acesta este un exemplu de felul în care au evoluat învățăturile lui Isus (Iisus) de la spusele Lui la învățăturile evangheliștilor. Unde a rămas Isus (Iisus) și învățăturile pe care le-a dat El ucenicilor Săi? S-au pierdut pe parcurs și au fost acoperite de tradițiile ulterioare, multe consfințite prin epistolele apostolului Pave sau prin evanghelii. Cu toate acestea, dacă sunt căutate cu grijă o parte din învățătruile lui Iisus (Iisus) mai sunt încă în N.T. dar trebuiesc scoase la lumină și separate de adausurile ulterioare. Este necesar să înțelegem sensul învățăturilor lui Isus (Iisus). În esență, acestea înseamnă o morală superoară în care omul trebuie să se nege pe sine, egoismul său, din dragoste pentru ceilalți. Aceasta nu are nimic a face cu organizarea unor ritualuri gălăgioase și cu amenințarea cu iadul a celor care nu se conformează doctrinelor și dogmele bisericești. Argumentez împotriva viciilor și a imoralității dar și a setei de putere a instituțiilor bisericești. 

Dacă ar fi să folosesc o imagine pentru situația actuală a credinței creștine aș vedea o clădire uriașă care tentează ochiul cu frumuseți remarcabile, de exemplu arabescuri sau picturi de o măiestrie extraordinară dar care au acoperit complet temelia pe care stau și care obturează vederea spirituală a celor care o privesc. Dincolo de această clădire nu se mai vede nimic deoarece acest edificiu instituțional blochează întregul orizont. Instituția bisericească a luat locul Împărăției lui Dumnezeu și acolo unde ea ar fi trebuit numai să indice cerul, în fapt ea întunecă și împiedică realizarea perspectivei cerești.  Bisericile instituționale ocupă mai mult loc în viața celor credincioși decât Împărăția lui Dumnezeu cu toate că aceasta din urmă este țelul final pentru care Bisericile instituționale ar trebui să îi pregătească pe oameni.

Credința creștină actuală este în fapt o construcție colectivă, fiecare apostol și ucenicii subsecvenți au adăugat câte ceva la conținutul ei și nu s-au formalizat nici atunci când au schimbat câte ceva din învățăturile originale ale lui Isus (Iisus). Să luăm un exemplu. În evanghelia după Matei și evanghelia după Ioan, în texte care nu se potrivesc între ele, ni se spune că ucenicii lui Isus (Iisus) au primit puterea de alega și dezlega păcatele. (Matei 16; 17-19; Ioan 20; 21-23) Cu toate acestea, apostolul Iacov ne spune că noi putem doar să ne rugăm pentru vindecarea și iertarea păcatelor altor oameni și rugăciunea noastră, poate fi ascultată de Dumnezeu. Cele două versiuni se contrazic între ele, dacă sunt acceptate în modul în care Bisericile instituționale le prezintă celor credincioși. Ori legăm și dezlegăm păcatelor oamenilor chiar noi, căci așa se pare că ar fi spus Isus (Iisus), ori numai ne rugăm pentru iertarea lor, cele două nu se armonizează între ele, se contrazic categoric în mod ireconciliabil.

"18 Adevărat vă spun că orice veţi lega pe pământ va fi legat în cer; şi orice veţi dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer." (Matei 18; 18)

 

"23 Celor ce le veţi ierta păcatele, vor fi iertate; şi celor ce le veţi ţine, vor fi ţinute.” (Ioan 20; 23)

 

"15 Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav, şi Domnul îl va însănătoşi; şi, dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate.

 16 Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit." (Iacov 5; 15-16)

 

Este vorba despre două învățături diferite. În Matei 18; 18 și Ioan 20; 23 se vorbește despre autoritatea de a ierta sau a nu ierta păcatele oamenilor, dată ucenicilor de către Isus (Iisus) și în Iacov 5; 15-16 ni se cere să ne rugăm lui Dumnezeu pentru iertarea celor păcătoși. Iacov ne spune că nu noi, ci Dumnezeu iartă sau nu păcatele și nu noi suntem aceia sau acelea care le iertăm sau le ținem. Cum te poți ghida spiritual după asemenea texte în care unul spune una și un altul spune altceva? Există un singur ghidaj valabil în zilele noastre, vocea lui Hristos care locuiește în noi. Isus (Iisus), care locuiește în noi, spre deosebire de multe din textele biblice, este chiar originalul și vocea Sa nu este contrafăcută de oameni. N.T. este o copie făcută de oameni după original, dar originalul însuși și nu copia, poate să locuiască în noi, dacă îl primim. Noi avem șansa să îl auzim pe Hristos în fiecare zi vorbind personal cu noi, așa cum o făcea cu ucenicii, direct în conștiința noastră. Dacă nu ar fi așa și Isus (Iisus) ar fi mort și nu viu și aceasta ar însemna că tot Creștinismul nu este decât un fals. Creștinismul nu este o minciună tocmai pentru că există destule persoane care mărturisesc că Hristos locuiește în ei sau ele.

În ceea ce privește nenumăratele inconsistențe ale N.T nu este vorba de completări și dezvoltări ci chiar de contraziceri și răsturnări, despre care am scris în articolele mele. Eu apreciez înțelegerea profundă a apostolului Pavel sau mărturiile celorlalți apostoli dar sunt pur și simplu interesat de reconstituirea învățăturilor autentice ale lui Isus (Iisus), fără adausuri suplimentare sau modificări. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că nimeni, dar absolut nimeni pe pământ, în afară de Isus (Iisus) nu s-a mai prezentat pe sine ca fiind Dumnezeu, Mântuitorul nostru, nici Pavel și nici apostolii. Din acest motiv mă interesează să cunosc exact fiecare cuvânt spus de Isus (Iisus) și mă interesează numai după aceea ce au spus apostolii. Din nefericire, dacă avem în vedere N.T., nu mai putem să știm ce a spus exact Isus (Iisus) deoarece cuvintele și faptele Sale s-au transmis timp de 50 de ani prin tradiția verbală a comunităților creștine și atunci când au fost puse în scris ele au fost editate de către scriitorii evangheliilor, ca să corespundă i intenției instituției bisericești în formare, aceea de a crește în autoritate asupra credincioșilor.

Biblia este un adevăr trunchiat și amestecat cu inexactități deoarece în timp ce comunitățile creștine au început să se formeze ca și instituții puternice ele aveau nevoie de o unitate de viziune care s-a realizat prin metode reducționiste, adică reducând la tăcere vocea minorității. În materie spirituală dictatura majorității asupra minorității este un dezastru deoarece mesajele spirituale vin prin cei puțini și nu prin cei mulți.  Să nu uităm, că profeții au fost totdeauna în minoritate față de marea populație și totdeauna persecutați de cei mulți. Creștinii se împart între cei chemați și cei aleși, între Creștinii spirituali și cei lumești. Cei aleși sunt dominați instituțional de cei chemați care nu se ridică la înălțimea spirituală a valorilor creștine. Cei chemați au nevoie de reguli rigide în spatele cărora să își ascundă răceala sufletească iar cei aleși sunt ca niște corăbii singuratice pe marea învolburată a Creștinismului.

Vocea profeților se aude foarte rar în zilele noastre deoarece ceea ce nu au reușit Evreii în V.T., atunci când i-au persecutat și ucis, adică să îi reducă cu totul la tăcere, au reușit Creștinii literaliști și dogmatici, care au închis și închid gurile profeților cu texte biblice strecurate în Scripturi tocmai de străbunii lor. Creștinii ancorați mai multă în literă decât în spiritualitate încearcă să ucidă Duhul și chiar dacă nu reușesc în totalitate ei totuși sufocă cât pot orice respirație spirituală. De exemplu, Baptiștii necarismatici au epuizat seva de viață din scrierile biblice și au stors până la epuizare orice vlagă din învățăturile lui Isus (Iisus). Dacă scoți conținutul dintr-un ambalaj oarecare, rămâne totuși eticheta dar în interior nu mai este nimic. Așa procedează multe instituții bisericești care au transformat Creștinismul într-o ocazie de a aduna adepți în jurul lor, au confecționat o formă religioasă atrăgătoare dar în care nu se află nici un conținut. Muzică, poezii, spectacole de tipologie teatrală ascund o goliciune spirituală care se vede în gesturile de fiecare zi ale celor care participă la ele.

Isus (Iisus) nu a afirmat nicăieri că El ne mântuiește dacă ne rugăm mai mult sau mergem mai des la sediul adunărilor creștine și dacă îl adorăm pe El cât mai mult. El a spus că ceea ce ne mântuiește este credința noastră în Dumnezeu. Isus (Iisus) nu a spus că El ne mântuiește, după cum vrea El, ci a spus că noi suntem mântuiți prin credința noastră. ”Credința ta te-a mântuit.” Prin urmare suntem mântuiți datorită unui element individual, legat de propria noastră persoană, credința fiecăruia dintre noi în Tatăl ceresc. Această credință ne este dată în dar de Dumnezeu și după ce credem avem șansa să fim mântuiți datorită credinței primite de la El. Isus (Iisus) nu mântuiește decât pe cei și cele care au credință în El, dar nimeni nu poate să vină din capul lui sau al ei la Dumnezeu. Mântuirea fiecărei persoane este un har primit de la Dumnezeu, care mai întâi dă oamenilor darul credinței și apoi în baza acestui dar îi mântuiește.

A crede că putem să fim mântuiți prin activismul nostru religios sau prin respectarea cu puterile noastre ale textelor biblice este greșit. Suntem cunoscuți de Dumnezeu încă înainte de întemeierea lumii, primim darul credinței de la El, atunci când El ni se revelează nouă personal și suntem mântuiți datorită credinței noastre. Nu putem să fim mântuiți prin respectarea literală a textelor Bibliei și multe texte biblice sunt doar niște parabole. Alte texte biblice nu reflectă spusele lui Isus (Iisus) și nu sunt decât adaptări ulterioare pur omenești. Există două feluri de credință, o credință omenească în Dumnezeu, amestecată cu îndoială și credința lui Hristos, care înseamnă siguranță și pe care ar trebui să o avem fiecare din noi. Când ucenicii au remarcat că Isus (Iisus) îi învăța cu putere, aceasta însemna că El avea siguranța pe care numai o relație personală cu Dumnezeu ne-o poate oferi. Creștinismul popular  este calea cea lată, calea celor mulți, pe care mulți oameni merg veseli către moarte veșnică. Calea cea îngustă este calea celor aleși pe care o găsesc puțini căci nu se poate afla decât dacă suntem conduși personal de Hristos și nicidecum dacă ne ghidăm după doctrinele și dogmele instituțiilor bisericești.

   

 

 

 

 

 

 

Navigare website

 

 

 

 

 

 

 

Nou!

 

____________________

 

Carte:

Biserica Celor Născuți din Spirit

și Bisericile instituționale

 

Cartea Biserica Celor Născuți din Spirit

Download the book

 

Citeşte cartea!

Comandă cartea!

___________________

Botezul în apă şi problema imaginilor

şi statuilor în Creştinism

 

  Broșura Botezul în apă și problema statuilor în Creștinism

 

Sfinţenie şi iad

 

iBroșura Sfințenie și iad

 

 

Rolul femeilor în Creştinism

şi

problema autorităţii

 

Broșura Rolul femeilor în Creștinism

 

Cuprins cu titlurile mesajelor

 

Mesaje actualizate

 

Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu (Biblia Cornilescu)   

 

Pavel ne îndeamnă se ne manifestăm în așa fel încât să fim pe placul celor din jur, adică să acționăm în conformitate cu părerile lor și nu conform convingerilor noastre. Cu toate acestea, atunci când, tot într-o problemă legată de hrană, Petru nu a vrut să își arate libertatea pe care o avea în Cristos, în fața unor iudei convertiți la Creștinism, veniți de la Iacov, Pavel l-a admonestat pe Petru, pentru conduita lui...  

 

(08. 03. 2013)

 

read more

 

 

În dragoste nu este frică (extrase din Biblia Cornilescu)   

 

Una este să îți fie frică de mânia lui Dumnezeu și cu totul altceva este ”frica iubirii,” adică să fi atent și grijului să nu greșești față de Acela pe care îl iubești. Cu alte cuvinte, acela sau acea care iubește cu adevărat are o grijă deosebită să nu îi facă nici un rău, fără voia sa, aceleia sau aceluia pe care îl iubește...  

 

(08. 03. 2013)

read more

 

 

Păcatele cu voia și jertfa lui Isus (Iisus) II (extrase Biblia Cornilescu)   

 

Care este contextul în care ne spune Pavel că nu mai există jertfă pentru păcate, pentru cei care păcătuiesc cu voia, în epistola către Evrei cap. 10, vers. 26? În primul rând, Pavel le scria Evreilor și se referea la inutilitatea practicării jertfelor din V.T. În al doilea rînd Pavel a dorit să spună că Isus (Iisus) a adus o singură jertfă pentru păcate, adevărata jertfă și că jertfele din V.T. reprezentau doar umbra bunurilor viitoare... 

 

(08. 03. 2013)

read more

 

 

Pocăință și Biserica adevărată (cu extrase din Biblia Cornilescu)   

 

Bisericile instituţionale sunt nişte verigi intermediare, între noi şi Dumnezeu. Nu avem nevoie de instituţii bisericeşti, de dogme şi doctrine obligatorii, pentru a fi credincioşi. Nu mă refer desigur la desființarea comunităților creștine, nici pe departe, ci mă refer la eliminarea autorității pe care Bisercile instituționale și-au construit-o, în numele lui Dumnezeu, în mod artificial...  

 

(23. 02. 2013)

read more

 

 

Fiara își arată colții (extrase Biblia ortodoxă)   

 

Instituția bisericească își vădește adevăratul caracter și prin modul în care gestionează ultimul drum, în această viață, al oamenilor. Cei care sunt înmormântați în cimitire private, nu au dreptul la o slujbă religioasă, din partea Bisericii instituționale ortodoxe. Paradoxal, aceste persoane, aparținând Bisericii instituționale Ortodoxe, nu au dreptul să fie incinerate, drept negat de aceași instituție bisericească, dar nu pot găsi locuri de veci nici la cimitirele publice...  

 

(23. 02. 2013)

read more

 

 

B.S.U. și Martorii lui Iehova   

 

Există o deosebire fundamentală, în problema Trinității, între Biserica Spirituală Unică și Martorii lui Iehova. Cei din urmă, sunt o instituție bisericească, care susține o anumită doctrină, cu privire la Trinitate. Biserica Spirituală Unică lasă deschisă această problemă și susține că nici o doctrină creștină nu cuprinde în întregime și nu rezolvă în totalitate complexitatea acestui subiect și că părerile oamenilor...

 

(23. 02. 2013)

read more

 

 

Păcatele cu voia și jertfa lui Isus (Iisus) (extrase Biblia Cornilescu)   

 

Dintr-un singur text biblic, înțeles greșit și în afara contextului său s-a creat o doctrină care are menirea să descurajeze pe credincioși și să îi facă dependenți de Bisericile instituționale. Nici un text biblic nu trebuie înțeles singur, izolat, ci împreună cu toate textele biblice, care se referă la un anumit subiect sau la o anumită tematică... 

 

(23. 02. 2013)

read more

 

 

Dragostea este împlinirea Legii   

 

Ori ne spune Dumnezeu direct, în conștiință, ce trebuie să facem, ca să fim mântuiți, ori ne spun Bisericile instituționale ce trebuie să realizăm pentru mântuire. Dacă învățătura despre mântuire vine din interior, de ce mai trebuie să vină din afară? Chiar dacă la începuturile experienței noastre spirituale am învățat de la alții abc-ul credinței, totuși ulterior am dobândit în noi înșine tot ceea ce trebuie să știm și puterea de a pune în practică aceste învățături...

 

(12. 02. 2013)

read more

 

 

Hristos în noi nădejdea slavei   

 

Îl cunoaştem pe Dumnezeu, atunci şi numai atunci când locuieşte în noi. Când El locuieşte în noi îl cunoaştem pe El ca într-o oglindă, atunci când ne cunoaştem pe noi înşine. Experienţa noastră personală este experienţa noastră cu Dumnezeu şi fiecare zi scursă înseamnă o mai bună cunoaştere a Lui. Atunci când Dumnezeu se oglindeşte în noi, El se şi întipăreşte în noi şi noi devenim imaginea Sa... 

 

(12. 02. 2013)

read more

 

 

Să nu ne lăsăm înşelaţi!   

 

Instituţiile bisericeşti sunt o imagine deformată şi prin urmare înşelătoare a Împărăţiei lui Dumnezeu. Nimic din cea ce este pe pământ nu va mai fi în Ceruri, în afara celor mântuiţi, dar şi aceştia vor fi schimbaţi. În Împărăţia lui Dumnezeu nu va mai exista aceeaşi organizare ca cea existentă în Bisericile instituţionale...  

 

(12. 02. 2013)

read more

 

 

Întâlneşte-l pe Isus (Iisus) 

 

Nu trebuie să mergi la Ierusalim, la sfântul mormânt pentru asta. Acolo vei vedea doar mormântul gol, dar Isus (Iisus) a înviat şi nu îl găseşti acolo. Isus (Iisus) este la uşa ta şi bate. Dacă îi deschizi El pătrunde în fiinţa ta şi va locui cu tine în veci. Isus (Iisus) te cheamă şi dacă auzi această chemare merită să îi răspunzi, căci este o chemare la viaţă şi la fericire. Nu te împiedica de oamenii care vorbesc doar despre El... 

 

(12. 02. 2013)

read more

 

 

Dumnezeu locuieşte în noi (cu extrase din versiunea ortodoxă a Bibliei) (30. 01. 2013)  

 

În credinţa creştină aspectul individual trebuie să aibă prioritate asupra aspectului social, de comunitate. Mai întâi trebuie să fim în legătură cu Dumnezeu, chemați de El şi numai după aceia putem să manifestăm ceea ce suntem. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu nu locuiește în noi, nu putem să avem relații Creștinești autentice, cu cei din jurul nostru. Nu putem să fim buni Creștini și să punem în practică învățăturile creștine, decât atunci când în noi este prezentă și se manifestă puterea lui Dumnezeu...

 

 

read more

 

 

Dumnezeu este Tatăl fiecărui credincios în parte (versiunea Biblia ortodoxă)   

 

Instituţiile bisericeşti ne impun ce trebuie să credem şi ce trebuie să facem sau să nu facem, ca şi cum ele ar fi tutorii sau curatorii noştri spirituali. Ele sunt falşi tutori, falşi curatori şi falşi părinţi, deoarece fiecare om, care trăieşte pe pământ are dreptul să aibă ca Tată pe Dumnezeu, în mod personal şi nu avem nevoie de Big Brother, adică de fratele cel mare, care să ne tragă de mânecă şi să ne pedepsească...  

 

(30. 01. 2013)

read more

 

 

Adevărata practică a Creştinismului (versiunea Cornilescu a Bibliei)   

 

Practica Creştinismului nu constă în principal în a ne duce duminica la adunările creştine şi de a participa la slujbe sau la spectacole şi festivităţi prin care îi dăm recunoaşterea lui Dumnezeu. Problema nu este de a îi declara lui Dumnezeu că suntem gata să ne supunem Lui, în toate lucrurile, de a ne pune bine cu El, ci problema este de a practica, în mod concret şi real, ceea ce ne cere El. Adevărata pocaință nu înseamnă doar a face sau a nu face ceva anume, ci înseamnă de a fi asemănători cu Dumnezeu, a fi dumnezei...  

 

(30. 01. 2013)

read more

 

 

Cine ne-a văzut pe noi l-a văzut pe Isus (Iisus)?   

 

Din nefericire oamenii l-au transformat pe Isus(Iisus) Hristos într-un idol. El este prezentat ca fiind întruchiparea unui ideal la care este foarte greu, dacă nu chiar imposibil, de ajuns. Mă refer la caracterul Lui şi la puterea Lui. Cei mulţi se închină unui ideal, unui idol, de la care aşteaptă minuni, cu toate că cea mai mare minune este tocmai ca ei înşişi să transpună în viaţa lor acest ideal, transformându-l într-un mod de viaţă cotidian...  

 

(30. 01. 2013)

read more

 

 

IIsus (Iisus) Apa vieţii şi Boboteaza   

 

Oare a bea din Apa vieţii care este Iisus şi a bea din apa care este agiasma mare este acelaşi lucru? Eu afirm că nu este, deoarece Apa vie, care este Isus (Iisus) se transformă într-un izvor de apă vie pentru ceilalţi prin Duhul Sfânt, care locuieşte în noi, pe când apa, care este agiasma mare, nu poate echiala cu lucrarea complexă a naşterii din nou, a roadelor şi darurilor duhovniceşti. (1 Corinteni 12; 1-11) Apa vie, care este Isus (Iisus) lucrează prin cuvintele pe care El le-a spus pe pământ şi mai ales prin puterea pe care El o are asupra inimilor noastre...  

 

(07. 01. 2013)

read more

 

 

Război cu Isus (Iisus)   

 

De unde absurditatea că cenuşa şi pământul, adică solul, sunt două substanţe calitativ diferite? Dacă luăm un pumn de cenuşă şi îl amestecăm cu pământ prelevat din sol vom vedea că ele devin o combinaţie uniformă, greu de separat. În fapt, solul este format şi din multă cenuşă provenită de la animale sau vegetaţie arse, de a lungul timpului...  

 

(07. 01. 2013)

read more

 

Veşnicia vieţii şi moartea trupului biologic   

 

Indiferent dacă în momentul înmormântării noastre se face sau nu o slujbă religioasă destinul nostru veşnic este acelaşi. Suntem judecaţi de Dumnezeu după ceea ce suntem, adică am ajuns să fim, în timpul vieţii noastre pe pământ şi nicidecum după ceea ce pot face Bisericile instituţionale pentru noi. Indiferent dacă momentul îngropării noastre se petrece în intimitatea familiei noastre...

 

(07. 01. 2013)

read more

 

 

Isus (Iisus) ne mântuieşte   

 

Nici un om şi nici o instituţie bisericească nu are monopolul mântuirii. Isus (Iisus) este singurul Mântuitor. Nu este greşit să îl urmezi pe Isus (Iisus), fiind într-un cult, este chiar foarte, foarte, foarte bine. La un moment dat, când Isus (Iisus) ne va arăta, toţi aceia care suntem ai Lui, va trebui să părăsim toate denominaţiunile, pentru a nu ne face părtaşi la păcatele Babilonului, format din mulţimea de instituţii bisericeşti... 

 

(07. 01. 2013)

read more

 

Vehicule ale păcatului şi morţii ( cu extrase din traducerea ortodoxă a Bibliei)   

 

În zilele noastre instituţiile bisericeşti îndeplinesc aceeaşi funcţie, ca şi Legea în V.T. Prin regulile şi tradiţiile lor, în loc să se producă o creştere spirituală a membrilor lor, în realitate se înmulţeşte păcatul. Bisericile instituţionale, prin caracterul lor normativ, adică prin stabilirea de reguli, doctrine şi norme obligatorii creează acelaşi efect, ca şi cel descris de Pavel, în textul de mai jos (Romani 7 ; 7-13)...

 

(07. 01. 2013)

read more

 

 

Vehicule ale păcatului şi morţii ( cu extrase din traducerea Cornilescu a Bibliei)  

 

În zilele noastre instituţiile bisericeşti îndeplinesc aceeaşi funcţie, ca şi Legea în V.T. Prin regulile şi tradiţiile lor, în loc să se producă o creştere spirituală a membrilor lor, în realitate se înmulţeşte păcatul. Bisericile instituţionale, prin caracterul lor normativ, adică prin stabilirea de reguli, doctrine şi norme obligatorii creează acelaşi efect, ca şi cel descris de Pavel, în textul de mai jos: 7 Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nicidecum! 

 

(07. 01. 2013

read more

 

 

Isus (Iisus) Lumina din noi   

 

Dumnezeu trimite oamenii Săi ca prin ei să răspândească lumina. Totuşi pentru aceia care vor să doarmă, lumina îi oboseşte şi vor să o stingă. Pentru aceia pe care îi deranjează lumina şi vor să doarmă, eu le urez somn uşor şi le spun să aibă grijă ca somnul lor să nu fie unul veşnic...  

 

(07. 01. 2013)

read more

 

 

Adevărata Biserică a lui Dumnezeu şi viitorul   

 

Adevărata Biserică a lui Dumnezeu este una singură şi se află într-o perfectă unitate spirituală, între membrii ei şi cu Dumnezeu. Multitudinea de Biserici instituţionale sunt o imagine falsă a lui Dumnezeu şi a Bisericii adevărate, deoarece ele sunt organizate ierarhic, după imaginea lumii. Unirea instituţiilor bisericeşti, nu duce la o unitate perfectă, aşa cum a cerut Isus (Iisus), pentru Creştini...

 

(07. 01. 2013)

read more

 

Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni   

 

Capul unui om spiritual, este spiritul care locuieşte în el sau în ea. Capul unui Creştin trebuie să fie Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care este şi Duhul lui Hristos, după cum ne învaţă N.T. (Romani 8; 9) Prin Duhul Sfânt simţim prezenţa lui Dumnezeu în noi, primim învăţăturile Sale şi avem acces la Mintea lui Dumnezeu. Cristos ne învaţă toate lucrurile prin Duhul Sfânt, chiar lucruri pe care nu le-a spus niciodată pe pământ. 12 Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta...

 

(07. 01. 2013)

read more

 

 

Facă-se doar voia lui Dumnezeu pe pământ   

 

Directivele date în epistolele către Timotei nu aparţin lui Pavel, căci este de acum de notorietate că nu el a scris aceste epistole. Sunt scrise de altcineva şi prezentate sub pseudonimul Pavel. Există chiar pe Internet foarte multe materiale, care clarifică problemă autorilor epistolelor atribuite lui Pavel. Este de ajuns să fie tastată această expresie: „autorul epistolelor lui Pavel” şi apar mai multe materiale...

 

(07. 01. 2013)

read more

 

 

Locul unde se evanghelizează   

 

Femeile fac tot timpul muncă de evanghelizare. Care este deosebirea între a învăţa pe cineva pe stradă, la piaţă sau la locul de muncă, despre Dumnezeu şi a învăţa aceleaşi persoane într-o clădire, unde se adună Creştinii? Trebuie să înţelegem corect...  

 

(07. 01. 2013)

read more

 

 

Sfinţii la a două venire a lui Isus (Iisus)   

 

Ce se înţelege prin rămăşiţă, adică cei sfinţi, care vor rezista până la urmă şi care vor fi salvaţi, cu ocazia celei de a doua reveniri a lui Isus (Iisus)? Textul din cartea Apocalipsa lui Ioan este foarte clar: • 17 Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus (Iisus) Hristos... 

 

(14. 12. 2012)

read more

 

 

Naşterea din nou   

 

Fiecare credincios trebuie să fie născut din nou, în mod personal şi nu doar sfinţii din calendar, în caz contrar nu are nici o şansă pentru a fi mântuit şi a locui cu Dumnezeu în Împărăţia Sa, pentru veşnicie. Acest lucru îl spune Isus (Iisus), eu doar îl reamintesc, dată fiind importanţa covârşitoare şi care face deosebirea între viaţa veşnică şi moartea veşnică. Faptul că preoţii sau pastorii sunt născuţi din nou nu este de ajuns, deoarece mântuirea este individuală...  

 

(14. 12. 2012)

read more

 

 

Mai rău ca mormintele   

 

Destule persoane din România obişnuiesc să meargă la cimitirul Belu Catolic, din Bucureşti pentru a se ruga în jurul unui grup de 9 morminte, care mărturisesc ei că îi ajută şi că urmare a rugăciunilor lor li se împlinesc dorinţele. Mulţi credincioşi nu găsesc suportul spiritual, de care au nevoie, în Bisericile instituţionale, pe care le frecventează şi de aceea îl caută oriunde acesta se poate găsi...  

 

(14. 12. 2012)

read more

 

 

Doctrinele religioase creştine şi primele Biserici   

 

Primele comunităţi creştine nu aveau o doctrină obligatorie, fixă şi determinată. Erau conduse direct de Duhul Sfânt şi nu indirect prin intermediul funcţionarilor religioşi, care pretind că ştiu cel mai bine, toate lucrurile, legate de Dumnezeu. În perioada Bisericii apostolice circulau ne numărate scrieri şi multe din ele au fost interzise, în procesul treptat al formării instituţiilor bisericeşti, au fost eliminate şi chiar distruse...  

 

(14. 12. 2012)

read more

 

 

Interpretarea Bibliei   

 

Biblia nu se poate înţelege corect, dacă lăsăm pe din afară câte un verset, de care nu vrem să ţinem cont şi despre care nu se vorbeşte niciodată, în adunările creştine. De exemplu, ce a vrut apostolul Pavel să spună când a făcut afirmaţia că toţi aceia care au fost botezaţi pentru Cristos, s-au îmbrăcat cu Cristos şi că din această cauză, nu mai există deosebire între Iudeu sau Grec, rob sau slobod sau între parte bărbătească şi parte femeiască?...  

 

(14. 12. 2012)

read more

 

 

Responsabilitate creştină   

 

În societate, femeile au un rol deosebit de important, fiind câteodată chiar şi şefi de stat. În viaţa profesională femeile îndeplinesc şi funcţiile cele mai complexe şi grele, fiind mecanici, constructori, poliţiste, judecători, procurori, inginere, arhitecte, medici şi chiar pilot de avioane supersonice sau astronaute. În învăţământ, femeile care încep prin a fi primii învăţători ai copiilor lor, sunt învăţătoare în şcolile primare, profesoare în ciclul secundar şi lectori, conferenţiari sau profesoare universitare... 

 

(14. 12. 2012)

read more

 

 

Autoritatea religioasă   

 

Autoritatea spirituală impusă asupra conştiinţelor noastre este o construcţie artificială şi falsă. Instituţiile bisericeşti îşi bazează autoritatea asupra noastră pe o interpretare total greşită a învăţăturilor lui Isus (Iisus). El nu a făcut nici o diferenţă între oameni, atunci când le-a cerut să se iubească unii pe alţii, aşa cum iubeşte El. Oamenii în schimb, conform obiceiurilor şi tradiţiilor lor au început să introducă în mediile creştine ierarhia şi lupta pentru putere şi deosebiri de tot felul, chiar şi între femei şi bărbaţi... 

 

(05. 12. 2012)

read more

 

 

Ordinea Creaţiei 

 

Întrucât s-a adus ca şi un contra argument la un articol al meu ideea că superioritatea bărbatului asupra femeii se bazează pe ordinea creaţiei, mă simt dator să răspund la aceasta. Se pare că în cartea Geneza a Bibliei scrie că mai întâi a fost creat bărbatul şi după aceea femeia şi din acest motiv bărbatul ar avea întâietate, faţă de femeie... 

 

(05. 12. 2012)

read more

 

 

Icoana lui Isus (Iisus) nu este un idol   

 

Eu nu mă închin în fața icoanelor și mai ales detest să îmi ating fruntea de ele, dar doresc să fiu obiectiv în analizele mele și nu aș vrea, în nici un caz să fiu părtinitor, favorizând o doctrină a unei confesiuni creștine în defavoarea doctrinei altei confesiuni creștine. Pentru mine, toate confesiunile creștine au valoare egală și doctrinele lor, toate, fără excepție, au și multe puncte slabe... 

 

(10. 12. 2012)

read more

 

 

"Hrană tare" şi "lapte" în Creştimism   

 

Bisericile instituţionale sunt obligate să servească mai mult ‚lapte,’ decât hrană tare, deoarece în mijlocul lor sunt mulţi Creştini „lumeşti,” care înţeleg numai de ordine şi disciplină, de autoritatea impusă asupra lor, decât de glasul lui Dumnezeu, care vorbeşte în propria conştiinţă, a celui născut din nou. În N.T. există şi hrană tare şi doresc să v-o prezint, deoarece eu mă adresez mai ales celor Aleşi şi ei mă vor înţelege...  

 

(05. 12. 2012)

read more