All premium Magento themes at magentothemesworld.com!
 Învăţăturile lui Isus (Iisus) şi învăţăturile apostolului Pavel

 07. 01. 2013

Gabriel Baicu

  

Apostolul Pavel nu a fost un eretic, a fost o persoană care a influenţat, mai mult decât oricine dezvoltarea Creştinismului, spre bine şi spre rău. A dirijat învăţăturile lui Isus (Iisus) către o dezvoltare, care se vede în zilele noastre. Nimeni nu poate contesta două lucruri:

 1) Faptul că ceea ce s-a văzut în istoria Creştinismului şi se vede în zilele noastre este departe de ceea ce a propus Isus (Iisus), adică o dragoste sinceră, profundă şi sacrificatoare, între oameni. Cât sacrificiu de sine şi cât egoism vedem astăzi între Creştini? Să analizeze fiecare pentru sine, eu doar formulez o întrebare.

2) Apostolul Pavel este direct răspunzător de direcţia în care s-a dezvoltat Creştinismul şi de stabilirea instituţiei bisericeşti, bazată pe autoritate şi ierarhie. Nimeni nu poate să conteste şi din ce în ce mai mulţi pun în discuţie rolul decisiv a lui Pavel, în dezvoltarea Creştinismului. Unii îl consideră un fals profet, nu este cazul meu, eu îl consider doar o persoană valoroasă, care însă şi-a luat libertatea să spună anumite lucruri de la el şi nu de la Isus (Iisus). De exemplu, în 1 Corinteni 7 cu 25, Pavel afirmă: „Cât despre fetele fecioare, n-am o poruncă din partea Domnului. Le dau însă un sfat, ca unul care am căpătat de la Domnul harul să fiu vrednic de crezare.” Toţi Creştinii născuţi din nou au căpătat de la Isus (Iisus) harul de a fi vrednici de crezare, nu doar Pavel. Este greşit că opune persoana lui proprie celorlalţi Creştini. Este greşit că vorbeşte despre evanghelia lui proprie şi nu doar despre evanghelia lui Isus (Iisus). (Romani 2; 16) „Evanghelia mea,” terminologie folosită de apostolul Pavel nu este potrivită, expresia potrivită este „evanghelia lui Isus (Iisus).” Eu însă încerc să atrag atenţia lumii cu privire la evanghelia lui Isus (Iisus) şi nu a lui Pavel şi unde consider că cele două nu se contrazic una pe cealaltă atunci folosesc citate şi din apostolul Pavel. 

Eu vreau să ştiu ce are de spus Isus (Iisus), Isus (Iisus) şi doar Isus (Iisus). El este Mântuitorul meu şi al adevăratei Biserici a lui Dumnezeu şi El a murit pentru mine şi pentru toţi fraţii şi surorile Lui. Pavel a fost doar un om, Isus (Iisus) este Fiul lui Dumnezeu, este o mare diferenţă. Pavel a fost inspirat, dar a vorbit şi de la, Isus (Iisus) este sursa inspiraţiei.  Eu nu urmez o religie, adică religia creştină, care a fost creată prin contribuţia multor persoane inclusiv prin contribuţia decisivă a lui Pavel. Eu urmez o Persoană, pe Isus (Iisus), restul este un adaus, câteodată folositor, dar şi dăunător. Mulţi răstălmăcesc scrierile lui Pavel spre pierderea lor. Nu este afirmaţia mea, ci a apostolului Petru. (2 Petru 3; 16) Afirmaţiile lui Pavel despre autoritate nu sunt în acord cu ceea ce ne-a învăţat Isus (Iisus). Vă sugerez să urmăriţi ceea ce a făcut, de a lungul istoriei instituţia bisericească, Cruciadele, a femeilor şi a copiilor, Inchiziţia, vânătoarea de vrăjitoare, războaiele religioase, persecutarea oamenilor de ştiinţă, etc. Adevăratul caracter al instituţiilor bisericeşti stă în istoria lor şi nu în demagogia, care se face pe marginea cuvântului ‚dragoste.’ Cine îşi uită istoria, riscă să o repete şi din cauza naivităţii multora istoria se va repeta, după cum ne arată cartea Apocalipsa lui Ioan. Eu însă voi încerca să revelez sensurile acestei istorii, chiar dacă unii nu mă vor înţelege. Am spus-o de la început, cred în necesitatea unei reforme profunde a Creştinismului care să aibă ca şi obiectiv „Întoarcerea la Cristos şi nu doar la Biblie.” Întoarcerea la Persoana lui Isus (Iisus) şi nu doar întoarcerea la textele, care vorbesc despre Persoana lui Isus (Iisus). Această reformă trebuie să meargă mult mai departe, decât a mers Reforma lui Luter. Nu caut să fiu pe placul nici unui om, ci doar pe placul lui Dumnezeu.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Navigare website

 

 

 

 

 

 

 

Nou!

 

____________________

 

Carte:

Biserica Celor Născuți din Spirit

și Bisericile instituționale

 

Cartea Biserica Celor Născuți din Spirit

Download the book

 

Citeşte cartea!

Comandă cartea!

___________________

Botezul în apă şi problema imaginilor

şi statuilor în Creştinism

 

  Broșura Botezul în apă și problema statuilor în Creștinism

 

Sfinţenie şi iad

 

iBroșura Sfințenie și iad

 

 

Rolul femeilor în Creştinism

şi

problema autorităţii

 

Broșura Rolul femeilor în Creștinism

 

Cuprins cu titlurile mesajelor

 

Mesaje actualizate

 

Dogme si spiritualitate    

 

Dogmele și doctrinele creștine sunt cea mai sigură cale pentru a ne îndepărta de învățăturile lui Isus (Iisus). Paradoxal, dar așa cum o dată cu Legea V.T. s-a înmulțit păcatul, după cum ni se spune în N.T., tot așa, o dată cu apariția dogmelor și doctrinelor creștine, oamenii s-au despărțit de experiența vie cu Hristos și au înlocuit această experiență vie cu niște opinii omenești despre Dumnezeu, opinii care au ajuns să fie impuse prin autoritatea instituțiilor bisericești. (Romani 7; 7-13)... 

 

(20. 07. 2014)

read more

 

 

Darul deosebirii duhurilor si Anticrist    

 

Descoperirea care este făcută în Isus (Iisus) nu este doar o descoperire făcută simțurilor, adică, în mod obiectiv, pe plan natural, martorilor care au participat la evenimente sau celor care citesc scrierile N.T. Revelația aceasta este în primul rând o descoperire interioară pe care Dumnezeu a făcut-o unora dintre aceia sau acelea care au participat la acele momente sau dintre aceia sau acelea care reînvie pentru ele acele clipe, când Isus (Iisus) a trăit pe pământ, prin citirea N.T... 

 

(13. 07. 2014)

read more

 

 

Anticristul si Baptistii necarismatici    

 

Întrebarea legată de necesitatea de a fi carismatic, ca și Creștin, este, după părerea mea lipsită de sens și este promovată numai de aceia și acelea pentru care Creștinismul este doar o ideologie, un mijloc de manipulare a maselor de Creștini. Răspunsul la o astfel de întrebare se impune din cauza faptului că unele Biserici instituționale promovează acest discurs interogativ, determinat de interesul de a rămâne circumscriși propriilor lor scopuri nespirituale...

 

(12. 05. 2014)

read more

 

 

Daniel Branzei si Iosif Ton - propaganda mincinoasa    

 

Daniel Brânzei își fundamentează atacul asupra lui Iosif Țon pe situarea acestuia de partea carismaticilor. Ce ne spune însă Biblia despre carismatism? Ca întotdeauna și în această problemă a carismatismului, N.T. ne oferă două seturi de învățături, care sunt susceptibile de a ne conduce la două tipuri diferite de concluzii. Cum este ușor de presupus, lumea instituțională bisericească a căzut în această capcană și s-a divizat și din acest punct de vedere, construind doctrine și dogme religioase diferite și contradictorii... 

 

(14. 03. 2014)

read more

 

 

Reforma din zilele noastre    

 

Acest articol se bazează pe un dialog pe care l-am avut cu un membru al Bisericii instituționale Baptiste, pe care am să îl numesc d-l B, pentru motivul de a nu face public numele unei persoane, fără acordul acesteia. În acest dialog, printre altele d-l B mi-a prezentat următoarele idei, citez:... 

 

(26. 02. 2014)

read more