All premium Magento themes at magentothemesworld.com!
 Învăţăturile lui Isus (Iisus)

 07. 05. 2013

Gabriel Baicu

  

Isus (Iisus) Cristos nu a făcut niciodată, în învăţăturile Lui, diferenţe, de nici un fel, între bărbaţi şi femei. El a cerut, tuturor Creştinilor, să se iubească unii pe alţii cum i-a iubit El.

„Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.” (Ioan 13; 34-35)

Isus (Iisus) a cerut tuturor ucenicilor săi, bărbaţi şi femei, tuturor celor care îl urmau şi se considerau ucenicii Lui, să iubească pe cei, pe care îi considerau fraţi şi surori, cu dragostea Lui. Această dragoste este semnul oricărui Creştin practicant. Nu este acesta şi semnul femeilor creştine, este numai al bărbaţilor creştini? Desigur, există un singur semn adevărat al Creştinilor, fără deosebire de gen. (Ioan 13; 34-35)  Apostolul Pavel a modificat învăţătura lui Isus (Iisus), probabil fără să fie pe deplin conştient de lucrul acesta, atunci când s-a hotărât să organizeze primele comunităţi creştine şi să stabilească în interiorul lor un sistem ierarhic. Aceste ierarhi şi acest sistem au fost modalităţi de organizare împrumutate din lumea noastră deoarece Pavel se adresa multor Creştini ‚lumeşti,’ cum îi denumea el şi probabil că aceasta era maniera care era impusă de condiţiile în care primele comunităţi creştine îşi desfăşurau activitatea. În orice caz, modul de organizare propus de Pavel nu a fost acelaşi cu principiile Împărăţiei Cerurilor, propovăduite de Isus (Iisus). Isus (Iisus) a învăţat împotriva ierarhiei, pentru deplină libertate a celui credincios, prin legătura personală cu Dumnezeu a fiecăruia. Pavel a instituit principiul ierarhiei şi al ordinii impuse, în primele comunităţi creştine. Apostolul Pavel l-a contrazis pe Isus (Iisus), în multe din învăţăturile Sale, inclusiv în problema judecăţilor între fraţi. Iată un exemplu foarte clar. Isus (Iisus) a cerut tuturor Creştinilor să iubească ca El dar Pavel a deturnat aceasta cerinţă, îndreptând-o numai pentru bărbaţi.

„Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o prin botezul cu apă prin cuvânt...” (Efeseni 5; 25-26)

Adică numai bărbaţii au datoria să iubească ca şi Cristos, iar femeile au datoria doar să se supună bărbaţilor. Ştiu că este şocant şi nu tocmai uşor de sesizat ceea ce afirm, dar este adevărat. Isus (Iisus) ne-a învăţat să ne iubim unii pe alţii, pentru că numai prin aceasta putem fi consideraţi toţi, bărbaţi şi femei, ucenicii Săi. Acesta este principiul fundamental, este chiar sensul Creştinismului. Pavel a diminuat acest principiu foarte mult, aruncându-l oarecum într-o anumită umbră, prin aceea că l-a particularizat numai la relaţiile de familie, reducându-i, în felul acesta, valoarea de principiu primordial, al Creştinismului. Toată învăţătura Creştinismului ar putea fi redusă la această poruncă nouă, dată de Isus (Iisus). Pavel cere numai bărbaţilor să practice acest principiu, în relaţiile cu soţiile lor, şi nu cere tuturor Creştinilor să îl practice între ei, bărbaţi şi femei şi nu doar în relaţiile de familie, dar în toate relaţiile dintre fraţii şi surorile de credinţă, aşa cum a dorit Isus (Iisus). Taina fărădelegii constă în înţelegerea greşită a învăţăturilor lui Isus (Iisus) şi în introducerea unui principiu al autorităţii pe care Isus (Iisus) l-a stabilit doar între cel credincios şi Tatăl Ceresc. Apostolul Pavel este cel care a fundamentat, prin unele din învăţăturile lui, instituţiile bisericeşti, contrar învăţăturilor lui Isus (Iisus), care au fost anti-sistem. Creştinismul piere din lipsă de putere şi puterea îi este subminată de religia organizată, de Bisericile instituţionale, locale şi centrale. Reforma pe care o propun presupune întoarcerea la învăţăturile lui Isus (Iisus) şi nu doar la Biblie. Luther a propus o reformă limitată doar la întoarcerea la Biblie dar eu sunt convins că numai întoarcerea la Isus (Iisus), cel din Biblie şi mai ales cel din noi, va reda puterea Creştinismului.

Vizionaţi seria de filme „Locul şi rolul femeilor în Creştinism pe youtube  

http://www.youtube.com/watch?v=LyPxtNn90bs

 

 

 

 

 

 

Navigare website

 

 

 

 

 

 

 

Nou!

 

____________________

 

Carte:

Biserica Celor Născuți din Spirit

și Bisericile instituționale

 

Cartea Biserica Celor Născuți din Spirit

Download the book

 

Citeşte cartea!

Comandă cartea!

___________________

Botezul în apă şi problema imaginilor

şi statuilor în Creştinism

 

  Broșura Botezul în apă și problema statuilor în Creștinism

 

Sfinţenie şi iad

 

iBroșura Sfințenie și iad

 

 

Rolul femeilor în Creştinism

şi

problema autorităţii

 

Broșura Rolul femeilor în Creștinism

 

Cuprins cu titlurile mesajelor

 

Mesaje actualizate

 

Biserica    

 

Este greșită impresia conform căreia adevărata Biserică a lui Dumnezeu, Biserica Spirituală Unică ar fi o entitate ineficientă, incapabilă să se mobilizeze în orice fel de acțiune practică. Biserica Spirituală Unică este, în primul rând, o unitate spirituală, adică uniunea ei este legătura duhovnicească care se realizează în și prin Duhul Sfânt. (Efeseni 4; 3) ... 

 

(26. 02. 2014)

read more

 

 

Adevărata Biserică este Trupul lui Hristos    

 

În ce fel trebuie înțeles că Hristos este Capul Bisericii? Este El Capul unei instituții religioase numită Biserică ? Capul căreia dintre numeroasele instituții bisericești este Isus (Iisus)? Este Isus (Iisus) Capul Bisericii instituționale Ortodoxe, al Bisericii instituționale Romano-catolice, Greco-catolice, Protestante, Reformate, al Bisericilor instituționale Neo-protestante? Cum se face că dacă Isus (Iisus) este Capul tuturor organizațiilor religioase numite Biserici, acestea se contrazic între ele prin doctrinele și dogmele lor?... 

 

(18. 01. 2014)

read more

 

 

Adunările creștine    

 

Din nefericire, adunările creștine pot determina, prin modul în care ele profesează Creștinismul, un gen de deformare imagistică a relațiilor dintre Dumnezeu și om. Când spun imagistică mă referă la descrierea a cea reprezintă această complexă relație, dintre Dumnezeu și om și mai ales la practicarea unor forme de manifestare cultice. De ce? Deoarece adunările creștine funcționează pe principiul adorației care merge de la om la Dumnezeu și nu iau în considerare adorația care vine de la El la om... 

 

(18. 01. 2014)

read more

 

 

Adevarata Biserica a Lui Dumnezeu si viitorul    

 

Adevărata Biserică a lui Dumnezeu este una singură şi se află într-o perfectă unitate spirituală, între membrii ei şi cu Dumnezeu. Multitudinea de Biserici instituţionale sunt o imagine falsă a lui Dumnezeu şi a Bisericii adevărate, deoarece ele sunt organizate ierarhic, după imaginea lumii... 

 

(18. 01. 2014)

read more

 

 

Botezul în apă și nașterea din nou    

 

Când începe nașterea din nou? Începe ea odată cu botezul în apă sau este independentă de acesta și poate începe fie înainte, fie după botez? Ce trebuie să înțelegem prin nașterea din apă? Este această naștere din apă același lucru ca și botezul în apă sau apa reprezintă cuvintele consemnate de N.T.? Ce altă variantă de interpretare există?...

 

(18. 01. 2014)

read more