All premium Magento themes at magentothemesworld.com!
Isus (Iisus) şi religia organizată

 10. 08. 2012

Gabriel Baicu

            

Dacă ar fi vrut, Isus (Iisus) ar fi putut evita orice controversă, pe care a avut-o cu instituţia religioasă ebraică. De exemplu, El ar fi putut să aştepte până duminică sau luni, pentru a vindeca pe bolnavi şi în felul acesta ar fi evitat să fie acuzat de încălcarea Sabatului. S-ar fi putut spăla pe mâini, înainte să mănânce, spălare ritualică şi ar fi evitat criticile funcţionarilor religioşi. Dar El nu a făcut aşa, El a scuturat din temelii instituţia religioasă, întru-un fel, provocând tradiţiile sale greşite. Personal, fac exact acelaşi lucru ‚scutur’ din temelii instituţiile bisericeşti, deoarece ele au introdus „pe uşa din spate,” tocmai ceea ce Isus (Iisus) a vrut să elimine şi anume, formalismul excesiv, sacrificarea individului de dragului regulilor rigide, concentrarea asupra intereselor instituţiei şi nu pe interesele veşnice ale celor credincioşi. Aş putea să evit din mesajele mele problemele spinoase, pentru a încerca să mulţumesc pe toată lumea, dar nu am de gând să fac aşa ceva, pentru că modelul pe care trebuie să îl urmăm este Isus (Iisus) şi nu oamenii. (Faptele Apostolilor 5; 29) Legalismul exagerat a fost respins de Cristos, El a spus că legea a fost făcută pentru om şi nu omul pentru lege. (Marcu 2; 27) El a spus de asemenea că doreşte milă, nu jertfă. (Matei 12; 7). Desigur că mulţi ar vrea să mă ‚crucifice,’ pentru ceea ce spun, şansa mea este că deocamdată nu au puterea să o facă.

Ce urmărea Isus (Iisus)? De ce a intrat în conflict cu religia instituţională? De ce credea El că religia ebraică nu mergea bine şi ce a încercat să schimbe, în legătură cu aceasta? Nu era religia ebraică stabilită tot de El, de ce căuta să o transforme? Este posibil ca religia ebraică să fi evoluat către apostazie sau aceasta a fost de la început deficientă? Am să afirm un lucru şocant pentru unii, dar pe care îl consider adevărat. Orice religie evoluează către apostazie şi religia creştină se îndreaptă exact în aceeaşi direcţie. Înţeleg prin apostazie, renegarea publică a unei credinţe religioase, a unor convingeri, revoltă împotriva învăţăturilor lui Isus (Iisus). Instituţiile bisericeşti au adăugat la credinţa simplă a lui Isus (Iisus), care se rezuma la o singură poruncă, aceea a dragostei de Dumnezeu şi de oameni, un întreg eşafodaj de ritualuri, dogme şi doctrine obligatorii, tradiţii bazate pe autoritatea spirituală a unora asupra altora.

Din ceva frumos şi spiritual s-a pus în mişcare un monstru, care a strivit nenumărate vieţi omeneşti, de-a lungul istoriei, s-a pus în mişcare fiara, care se numeşte „instituţie bisericească.” Această ‚maşină,’ care macină tot ceea ce nu este în acord cu părerile ei, ar continua să facă victime umane şi în zilele noastre dacă o concepţie umanistă, atât de blamată de oamenii aşa zişi oameni religioşi, nu ar fi stopat-o din drumul ei distrugător şi nu ar fi impus separarea religiei de stat. În timpul vieţii lui Isus (Iisus) pe pământ, la fel ca şi în evul mediul european, religia şi statul erau conjugate şi voinţa oamenilor religiei era dusă la îndeplinire de către puterea de stat. Acesta este motivul pentru care a murit Isus (Iisus). A fost trimis la moarte de către o instituţie religioasă, deoarece El a încercat să descătuşeze lanţurile cu care aceasta legase spiritele oamenilor şi vieţile oamenilor, în ansamblu. Isus (Iisus) a fost unul dintre cei mai antireligioşi lideri din istorie şi a plătit cu viaţa pentru asta. Credeţi că Isus (Iisus) a reuşit până la urmă să înfrângă instituţia religioasă? Nicidecum, aceasta s-a re inventat şi vechea tradiţie religioasă ebraică, instituţională, s-a transformat în Biserică instituţională creştină. Desigur, în momentul de faţă sunt multe Biserici instituţionale dar există şi Biserica Spirituală Unică care nu este o nouă instituţie sau organizaţie religioasă, ci este o realitate spirituală. Isus (Iisus) va învinge până la sfârşit şi „fiara instituţională” va fi zdrobită, după cum ne informează cartea Apocalipsa lui Ioan în cap. 17

Lanţurile cu care sunt ţinute spiritele umane în întuneric, de către instituţiile bisericeşti, în momentul de faţă, sunt subtile şi au un caracter ideologic, nu unul fizic. Manipularea, ignoranţa, presiunea mulţimii asupra indivizilor, ochii ţintiţi asupra celor care încearcă să înţeleagă sunt metode curente în oricare instituţie bisericească. „Nu este bine să te uiţi la televizor, deoarece firea păcătoasă îşi face de cap.” Este un slogan, este o manipulare, sub care unele Biserici instituţionale, încearcă să menţină pe credincioşi, într-o stare de ignoranţă, de dezinformare, încearcă o spălare de creiere. Sigur că televizorul poate fi un prieten şi un mijloc de informare nepreţuit, dar poate fi şi un mare consumator de timp, pentru cei care nu sunt capabili să îl folosească corect. Cu toate acestea cenzura folosirii televizorului este mai periculoasă decât excesul de vizionare. Creştinii nu sunt copii, sunt oameni maturi şi fiecare ştie ce îl interesează. În acelaşi fel se procedează şi cu Internetul, oamenii sunt sfătuiţi, în cadrul instituţiilor bisericeşti, să nu îl folosească, pentru a nu deveni informaţi şi a nu pune întrebări incomode. Pocăinţă nu înseamnă lipsă de informare, cu toate că asta ne spun funcţionarii religioşi că înseamnă.

În realitate, pocăinţă înseamnă ce a spus Isus (Iisus) că înseamnă pocăinţă, dar aceasta presupune sacrificiu de sine, lepădare de sine şi aşa ceva îi deranjează pe mulţi. Calea mântuirii propusă de majoritatea instituţiilor bisericeşti este exact la fel ca şi aceea propusă de instituţia bisericească evreiască. Este vorba despre o îndreptăţire de sine, de respectarea unor forme religioase, de o formă de evlavie, care nu duce la progres spiritual. Isus (Iisus) a criticat acest mod de a înţelege credinţa în Dumnezeu şi pentru aceasta a fost răstignit. Este drept că a avut o misiune de îndeplinit, dar instituţia religioasă nu are nici o scuză pentru atitudinea ei. Liderii religioşi evrei nu au avut ca şi motivaţie, atunci când l-au răstignit pe Isus (Iisus), să îl ajute să îndeplinească misiunea Sa. În trecut Isus (Iisus) a fost răstignit, de instituţia religioasă, în prezent, instituţiile bisericeşti răstignesc, Duhul lui Isus (Iisus), atunci când îl împiedică să îşi manifeste puterea, în mijlocul celor credincioşi.              

Voi credeţi că totul este în regulă cu instituţiile bisericeşti, de care aparţineţi? Dacă da, atunci vă doresc succes în continuare şi dacă nu vă explic cum văd eu motivele pentru care modul cum se desfăşoară misiunea Bisericilor instituţionale pe pământ este, în mare măsură, greşit. Eu propun o întoarcere la Cristos, o reformă profundă, care să pună în discuţie toate, absolute toate elementele credinţei noastre şi să le raporteze la învăţătura lui Isus (Iisus), aşa cum aceasta ne-a fost transmisă, prin textele N.T., dar, foarte important şi cum aceasta ne este transmisă direct, în conştiinţele noastre, prin Duhul Sfânt. Unele texte ale N.T. au fost alterate, sau modificate şi există dovezi indiscutabile, în acest sens. După mine, acesta este un motiv serios pentru a reexamina credinţa noastră creştină în lumina mesajului pe care ni l-a transmis Isus (Iisus), din partea lui Dumnezeu Tatăl.

    Am vorbit mult despre inspiraţia textelor N.T. deoarece acestea au fost completate şi modificate de instituţia bisericească creştină, cu scopul de a îşi atinge scopurile sale instituţionale. Eu consider că nu pot fi puse pe acelaşi plan scrierile care provin de la apostoli, cu mesajele care au venit, de la Isus (Iisus) personal şi care sunt consemnate în evanghelii. De exemplu, unele lucruri sunt spuse de Pavel, fără să fie recomandate de Isus (Iisus) şi dacă Isus (Iisus) nu le-a recomandat, eu consider că aceste afirmaţii nu trebuiesc considerate ca având aceeaşi valoare ca şi cuvintele spuse de El. Este adevărat că Pavel a avut o relaţie personală cu Isus (Iisus) dar nu a avut aceeaşi misiune ca  şi El. Pavel a fost educat în instituţia religioasă ebraică şi până la urmă această educaţie şi-a spus cuvântul. Trebuie mai întâi să înţelegem bine ceea ce a vrut Isus (Iisus) să ne transmită având noi înşine Duhul Lui şi apoi să analizăm totul, absolut totul, inclusiv celelalte scrieri ale N.T., în această lumină. Isus (Iisus) în noi nu poate fi pervertit de instituţiile bisericeşti aşa cum au fost, pe alocuri, unele texte, nu toate, ale N.T.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navigare website

 

 

 

 

 

 

 

Nou!

 

____________________

 

Carte:

Biserica Celor Născuți din Spirit

și Bisericile instituționale

 

Cartea Biserica Celor Născuți din Spirit

Download the book

 

Citeşte cartea!

Comandă cartea!

___________________

Botezul în apă şi problema imaginilor

şi statuilor în Creştinism

 

  Broșura Botezul în apă și problema statuilor în Creștinism

 

Sfinţenie şi iad

 

iBroșura Sfințenie și iad

 

 

Rolul femeilor în Creştinism

şi

problema autorităţii

 

Broșura Rolul femeilor în Creștinism

 

Cuprins cu titlurile mesajelor

 

Mesaje actualizate

 

Locul unde se evanghelizează   

 

Femeile fac tot timpul muncă de evanghelizare. Care este deosebirea între a învăţa pe cineva pe stradă, la piaţă sau la locul de muncă, despre Dumnezeu şi a învăţa aceleaşi persoane într-o clădire, unde se adună Creştinii? Trebuie să înţelegem corect...  

 

(07. 01. 2013)

read more

 

 

Sfinţii la a două venire a lui Isus (Iisus)   

 

Ce se înţelege prin rămăşiţă, adică cei sfinţi, care vor rezista până la urmă şi care vor fi salvaţi, cu ocazia celei de a doua reveniri a lui Isus (Iisus)? Textul din cartea Apocalipsa lui Ioan este foarte clar: • 17 Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus (Iisus) Hristos... 

 

(14. 12. 2012)

read more

 

 

Naşterea din nou   

 

Fiecare credincios trebuie să fie născut din nou, în mod personal şi nu doar sfinţii din calendar, în caz contrar nu are nici o şansă pentru a fi mântuit şi a locui cu Dumnezeu în Împărăţia Sa, pentru veşnicie. Acest lucru îl spune Isus (Iisus), eu doar îl reamintesc, dată fiind importanţa covârşitoare şi care face deosebirea între viaţa veşnică şi moartea veşnică. Faptul că preoţii sau pastorii sunt născuţi din nou nu este de ajuns, deoarece mântuirea este individuală...  

 

(14. 12. 2012)

read more

 

 

Mai rău ca mormintele   

 

Destule persoane din România obişnuiesc să meargă la cimitirul Belu Catolic, din Bucureşti pentru a se ruga în jurul unui grup de 9 morminte, care mărturisesc ei că îi ajută şi că urmare a rugăciunilor lor li se împlinesc dorinţele. Mulţi credincioşi nu găsesc suportul spiritual, de care au nevoie, în Bisericile instituţionale, pe care le frecventează şi de aceea îl caută oriunde acesta se poate găsi...  

 

(14. 12. 2012)

read more

 

 

Doctrinele religioase creştine şi primele Biserici   

 

Primele comunităţi creştine nu aveau o doctrină obligatorie, fixă şi determinată. Erau conduse direct de Duhul Sfânt şi nu indirect prin intermediul funcţionarilor religioşi, care pretind că ştiu cel mai bine, toate lucrurile, legate de Dumnezeu. În perioada Bisericii apostolice circulau ne numărate scrieri şi multe din ele au fost interzise, în procesul treptat al formării instituţiilor bisericeşti, au fost eliminate şi chiar distruse...  

 

(14. 12. 2012)

read more

 

 

Interpretarea Bibliei   

 

Biblia nu se poate înţelege corect, dacă lăsăm pe din afară câte un verset, de care nu vrem să ţinem cont şi despre care nu se vorbeşte niciodată, în adunările creştine. De exemplu, ce a vrut apostolul Pavel să spună când a făcut afirmaţia că toţi aceia care au fost botezaţi pentru Cristos, s-au îmbrăcat cu Cristos şi că din această cauză, nu mai există deosebire între Iudeu sau Grec, rob sau slobod sau între parte bărbătească şi parte femeiască?...  

 

(14. 12. 2012)

read more

 

 

Responsabilitate creştină   

 

În societate, femeile au un rol deosebit de important, fiind câteodată chiar şi şefi de stat. În viaţa profesională femeile îndeplinesc şi funcţiile cele mai complexe şi grele, fiind mecanici, constructori, poliţiste, judecători, procurori, inginere, arhitecte, medici şi chiar pilot de avioane supersonice sau astronaute. În învăţământ, femeile care încep prin a fi primii învăţători ai copiilor lor, sunt învăţătoare în şcolile primare, profesoare în ciclul secundar şi lectori, conferenţiari sau profesoare universitare... 

 

(14. 12. 2012)

read more

 

 

Autoritatea religioasă   

 

Autoritatea spirituală impusă asupra conştiinţelor noastre este o construcţie artificială şi falsă. Instituţiile bisericeşti îşi bazează autoritatea asupra noastră pe o interpretare total greşită a învăţăturilor lui Isus (Iisus). El nu a făcut nici o diferenţă între oameni, atunci când le-a cerut să se iubească unii pe alţii, aşa cum iubeşte El. Oamenii în schimb, conform obiceiurilor şi tradiţiilor lor au început să introducă în mediile creştine ierarhia şi lupta pentru putere şi deosebiri de tot felul, chiar şi între femei şi bărbaţi... 

 

(05. 12. 2012)

read more

 

 

Ordinea Creaţiei 

 

Întrucât s-a adus ca şi un contra argument la un articol al meu ideea că superioritatea bărbatului asupra femeii se bazează pe ordinea creaţiei, mă simt dator să răspund la aceasta. Se pare că în cartea Geneza a Bibliei scrie că mai întâi a fost creat bărbatul şi după aceea femeia şi din acest motiv bărbatul ar avea întâietate, faţă de femeie... 

 

(05. 12. 2012)

read more