All premium Magento themes at magentothemesworld.com!
 Laicitate, spiritualitate si societate

 30. 01. 2016

Gabriel Baicu

Credința creștină la fel ca orice credință religioasă poate să fie foarte utilă creșterii spirituale a fiecărui individ uman. Prin ea oamenii pot să regăsească speranța și temeiul bunătății. În același timp credința creștină la fel ca oricare altă credință religioasă o dată pătrunsă în spațiul public se denaturează și poate să devină foarte periculoasă. Într-o relație personală cu Dumnezeu El locuiește în interiorul nostru și ne îndrumă din acel spațiu interior drumul către mântuire. Inimile noastre sunt adevăratele amvoane de la care vorbește Dumnezeu orice alte amvoane sunt intermediate de felul în care alți oameni percep credința lor și încearcă să ne-o transmită nouă. Câteodată modul lor de percepție sau cel de transmitere sau amândouă  pot să fie defectuoase. Relația dintre Dumnezeu și om este directă așa cum a fost cu Moise, cu Avraam, cu David cu Isus (Iisus) sau cu apostolul Pavel. Nimeni nu este mai prejos decât acești oameni în ochii lui Dumnezeu. Isus (Iisus) nu este ”mai mare” decât noi, El este doar mai complet spiritual decât cei mai mulți dintre noi. Nu știu dacă alți oameni pe pământ chiar au ajuns la înălțimea spirituală a lui Isus (Iisus) dar știu cu siguranță că El a dorit acest lucru și a sperat că urmașii Lui pot face lucruri mai mari chiar decât El. (Ioan 14; 12) Dacă cei mai mulți dintre urmașii Lui nu ajung la acel nivel nu este vina lui Isus (Iisus) ci a celor care se consideră a fi discipolii Lui.

Atunci când credința religioasă se răspândește în societate și pretinde să îi ofere acesteia criterii de funcționare, locul lui Dumnezeu este uzurpat de diverși oameni care pretind că îl reprezintă pe El în fața semenilor lor. Credința religioasă nu funcționează la fel ca și societatea. Spiritualitatea se bazează pe o relație de dragoste spirituală între om și Dumnezeu în care se produc acomodări complexe între cei doi factori dar societatea trebuie să funcționeze după principii democratice. În societate trăiesc oameni având credințe religioase foarte diferite sau atei și toți au aceleași drepturi inclusiv dreptul de a își exprima convingerile lor spirituale sau lipsa acestora în mod liber. Nimic nu trebuie să limiteze dreptul oamenilor de a se manifesta în mod liber în societate, în afară de libertatea celorlalți și de aceea nu trebuie să existe în societate nici un fel de predominanță a nici unei credințe religioase care să fie în vreun fel favorizată.

Religia creștină prin majoritatea reprezentanților ei și alte religii îl prezintă pe Dumnezeu ca pe o putere suverană, care poate să facă ce dorește cu supușii Lui. Dumnezeu este considerat că are drept de viață și de moarte asupra supușilor Săi și nimeni nu poate să îl întrebe nimic deoarece omul este o ființă muritoare. Este un fel de a face comerț cu moartea care este o barieră dincolo de care ni se poate întâmpla orice. Religiile s-au specializat în comerțul cu moartea și cu viața veșnică fără ca ele să cunoască despre aceste lucruri mai mult decât putem să cunoaștem oricare dintre noi. Dumnezeu în mod oficial este prezentat de către instituțiile bisericești ca un Monarh absolut, luminat și atotputernic cu care putem să ne punem bine dacă ascultă de glasul funcționarilor bisericești. Lumea spirituală este deci zugrăvită ca fiind o monarhie dar nu una constituțională ci una absolutistă de genul în care se prezentau monarhiile în Evul Mediu. Acest model în care Împărăția lui Dumnezeu este domeniul Împăratului suveran cu puteri absolute nu corespunde cu modelul de funcționare a societăților moderne care nu sunt monarhii absolutiste de tipul ”statul sunt eu” formulă după care conducea Franța Ludovic al IV- lea. Chiar dacă modelul este greșit totuși el este predicat de foarte mulți predicatori.

Modelul real pe care ni-l prezintă Biblia este bazat pe relația de familie între Tată, care este Dumnezeu și fiu sau fiică care îi reprezintă pe cei credincioși și pe cele credincioase. De asemenea, un alt model de relație la care se referă Biblia este modelul de căsătorie dintre soț și soție Isus (Iisus) fiind soțul și Biserica fiind soția. Biserica mai este denumită și Mireasa Mielului, adică Mireasa lui Hristos. (Apocalipsa 21; 9) Desigur că este vorba despre o căsătorie spirituală dar ideea este de a oferi un model în care esența este sau ar trebui să fie dragostea și înțelegerea. Ambele modele sunt denaturate în lumea noastră în care relațiile de familie atât cele filiale cât și cele de căsătorie sunt alterate de infidelitate și de aceea trebuie să înțelegem că fidelitatea este o valoare mult apreciată de Dumnezeu. Aceste modele sunt estompate de modelul monarhic absolutist predicat cu entuziasm de cei care văd în aceasta o sursă personală de câștig. Dacă ne supunem necondiționat lui Dumnezeu desigur că ar trebui să ascultăm orbește și de reprezentanții  Lui pe pământ dar acestea sunt falsuri.

În societățile omenești moderne modelul de societate nu se potrivește cu nici unul dintre modelele oferite de Biblie în legătură cu relația dintre Dumnezeu și om. Aceste societăți moderne se bazează pe democrație, pe principii care să permită relații raționale dintre membrii acelei societăți. Aceste principii nu se pot rezuma întotdeauna la dragoste și de cele mai multe ori ele se bazează pe dreptate. Pioșenia și alte valori spirituale nu sunt și nici nu pot să fie considerate obligații din partea membrilor societăților moderne și fiecare persoană are dreptul de a își căuta propria sa fericire așa cum crede de cuviință. Lupta pentru societățile laice trebuie să fie o obligație pentru fiecare cetățean. Dacă în locul unor societăți laice s-ar promova modelul fals la care lucrează Bisericile instituționale acela al unei monarhii absolutiste în care Împăratul este Dumnezeu și acest model s-ar aplica la societățile moderne în care trăim atunci lumea ar fi cu mult mai rea decât este în momentul de față. Hitler sau Stalin au încercat și ei să impună acest model cu rezultate dezastruoase.

Lucrurile trebuie ținute separat atunci când au o natură diferită. Spiritualitatea și politica sunt două lucruri diferite și așa și trebuie să rămână. O persoană spirituală care ajunge la conducerea unei societăți laice nu trebuie să încerce să impună acelei societăți dogmele și doctrinele religioase în care crede el sau ea. Dacă aceea persoană este cu adevărat o persoană spirituală atunci va deveni un conducător înțelept și corect care va lucra mai întâi spre binele altora. În România spiritualitatea amestecată cu politica este pură demagogie. Dacă ar fi fost Creștini sau Creștine conducătorii și conducătoarele României din ultima perioadă de timp nu ar fi jefuit țara într-un asemenea mod barbar și de aceea spun încă o dată că sloganul că Romania este o țară creștină este o pură demagogie. Foarte greu se găsesc oameni cinstiți cărora să li se poate încredința gestionarea banilor statului deoarece credincioșii creștini și credincioasele creștine din România sunt mai degrabă puși pe căpătuială. România nu este o țară creștină chiar dacă majoritatea populației se declară a fi creștină deoarece societatea românească nu se conduce după valori creștine ci după goana după înavuțire. În orice caz Creștinismul trebuie să fie în interiorul ființelor noastre și atunci când se află acolo se va vedea rezultate pozitive și în atitudinea față de societate. Dogmele și doctrinele religioase nu au ce căuta în conducerea unei societății dar oamenii cu adevărat spirituali pot influența în bine lumea în care trăiesc nu prin demagogie și impunerea unor reguli religioase ci prin înțelepciunea și corectitudinea lor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navigare website

 

 

 

 

 

 

 

Nou!

 

____________________

 

Carte:

Biserica Celor Născuți din Spirit

și Bisericile instituționale

 

Cartea Biserica Celor Născuți din Spirit

Download the book

 

Citeşte cartea!

Comandă cartea!

___________________

Botezul în apă şi problema imaginilor

şi statuilor în Creştinism

 

  Broșura Botezul în apă și problema statuilor în Creștinism

 

Sfinţenie şi iad

 

iBroșura Sfințenie și iad

 

 

Rolul femeilor în Creştinism

şi

problema autorităţii

 

Broșura Rolul femeilor în Creștinism

 

Cuprins cu titlurile mesajelor

 

Mesaje actualizate

 

Dragostea de Dumnezeu   

 

Mulți se laudă că îl iubesc pe Isus (Iisus) Hristos, dar sincer să fiu eu nu îi cred. Aceasta deoarece cu toate că Isus (Iisus) Hristos este în mijlocul lor, ei nici măcar nu îl observă. Mă refer la numeroasele persoane, care sunt umplute cu Duhul lui Hristos și pe care nimeni nu îi ia în considerare. Dacă îl iubim așa de mult pe Hristos, cum se face că unii nici nu îl văd, când El trece pe lângă ei sau pe lângă ele și nici nu îi interesează de soarta Lui...

 

(08. 08. 2013)

read more

 

 

Judecata viitoare   

 

În ceea ce privește Judecata viitoare, N.T. ne pune la dispoziție două grupuri de texte, care, cel puțin în aparență, se contrazic între ele. N.T. nu este o carte precisă, ci una complexă, care conține în sine mai multe posibile interpretări. Iată primul grup de texte ...

 

(08. 08. 2013)

read more

 

 

Legea și harul   

 

Isus (Iisus) ne-a spus că El nu a venit să strice Legea, ci să o împlinească și cu toate că El nu a stricat Legea, El a schimbat-o, în unele din aspectele ei cele mai importante, pentru ca să poată să ne reveleze mai bine ce înseamnă aducerea ei la îndeplinire. A schimba nu înseamnă neapărat a strica, în ochii lui Dumnezeu...  

 

(08. 08. 2013)

read more

 

 

Pocăința din dragoste   

 

În măsura în care omul are nevoie să fie iubit de Dumnezeu, în aceeași măsură și Dumnezeu are nevoie să fie iubit de om. Dacă nu ar fi așa ar însemna că Dumnezeu nu l-a creat pe om din dragoste, ci, din alte considerente. Vreau să spun că Dumnezeu ne-a creat pentru că avea nevoie de noi ca să îl iubim, să îl cunoaștem și să îl înțelegem...  

 

(08. 08. 2013)

read more

 

 

Răspuns la mesajul unui papă   

 

Am citit pe un site un mesaj al papei de la Roma, transmis cu ocazia unei audiențe recente la Vatican. Acest mesaj mi s-a părut foarte interesant, cu recunoașterea anumitor adevăruri, dar incomplet și de aceea deschizând oportunitatea de a fi comentat. 

 

(08. 08. 2013)

read more

 

 

Ucenicii lui Isus (Iisus)   

 

În textele de mai jos avem cea mai fidelă imagine a Bisericilor instituționale de astăzi, care rezultă din privirea pe care Isus (Iisus) a aruncat-o asupra instituției religioase, din vremea Sa. De atunci și până acum nimic nu s-a schimbat, oamenii au rămas oameni și modul formal de practicare a religiei este același. 

 

(08. 08. 2013)

read more

 

 

Copil al lui Dumnezeu   

 

Iată câteva texte biblice a căror alăturare este deosebit de dificilă. Mai întâi am să citez aceste texte biblice și apoi am să explic de ce afirm că o comparație făcută între ele creează dificultăți majore de interpretare. Nu afirm că aceste texte sunt contradictorii, ci doar susțin că ele trebuie înțelese foarte bine, în corelația lor, pentru a evita disocierea lor în fundamentul unor doctrine divergente... 

 

(07. 07. 2013)

read more

 

 

Credinta în Isus (Iisus) si asemanarea cu El   

 

Nu există nici o diferență de fond între instituția religioasă evreiască și instituția religioasă creștină. Și una și cealaltă se bazează pe reguli, pe care pretind că le-au primit toate de la Dumnezeu. Este adevărat că unele din aceste reguli sunt o adaptare umană a învățăturilor date de Dumnezeu în vechime sau a învățăturilor lui Isus (Iisus) dar pe lângă principiile lui Dumnezeu funcționează, în ambele instituții și multe reguli omenești...

 

(07. 07. 2013)

read more

 

 

Crestinismul   

 

Mai este relevantă credința creștină, în zilele noastre? Eu spun că da și iată câteva considerente pentru care dau acest răspuns. În primul rând, credința creștină este un aliat de nădejde pentru aceia sau acelea care aspiră către frumusețea morală și binele moral...  

 

(07. 07. 2013)

read more

 

 

Trupul lui Hristos   

 

Există o singură Biserica și aceasta este Trupul lui Hristos. Aceasta este Biserica Spirituala Unica, denumire pur convenționala. Biblia vorbește în nenumărate texte ale ei despre aceasta realitate spirituala, care nu este o Biserica instituționala sau alta, ci este o relație spirituala reala, între cei credincioși, prin Duhul Sfânt. Spiritualitatea creștină este profund marcată de acest adevăr fundamental, care este prea puțin scos în evidență... 

 

(07. 07. 2013)

read more