All premium Magento themes at magentothemesworld.com!
           Programe de adorație la comandă

12. 10.  2013

 

Gabriel Baicu

Este foarte ciudat faptul că noi îl adorăm pe Isus (Iisus) pentru că este Fiul lui Dumnezeu dar nu ne adorăm între noi, cu toate că, prin nașterea din nou și noi devenim fii și fiicele lui Dumnezeu, adică copiii Lui. Mulți spun că trebuie să îl adorăm pe Isus (Iisus) deoarece El a murit pentru noi pe cruce, dar mulți pur și simplu nu înțeleg că dacă noi nu suntem gata să trăim și să murim ca și El, atunci înseamnă că noi nu respectăm cerința Lui fundamentală. Fiecare din noi trebuie să fie gata să moară ca și Isus (Iisus), pentru ceilalți, la nevoie pe o cruce. Isus (Iisus) a avut crucea Lui și noi avem crucea noastră. Îl adorăm pe Isus (Iisus), în mod ritualic, dar de ce nu ne adorăm între noi, dacă, la fel ca și în Isus (Iisus) și în noi locuiește Dumnezeu? În ritualurile noastre noi îl adorăm pe Isus (Iisus), dar pe frații și surorile Lui, în care locuiește El, de multe roi nici nu îi băgăm în seamă. Mi se pare un paradox, ne străduim și cântăm ore întregi lui Isus (Iisus) dar câteodată nu acordăm nici un minut acelora care sunt la fel ca și El, adică sunt copiii lui Dumnezeu. 

Toate poruncile lui Dumnezeu se includ în porunca nouă dată de Isus (Iisus). Să ne iubim unii pe alții așa cum ne-a iubit El, așa trebuie să ne iubim unii pe alții, căci prin aceasta vor cunoaște toți că suntem ucenicii Lui. (Ioan 13; 34-35) Acest text biblic nu este un text printre altele căci în El este conținută esența învățăturilor lui Isus (Iisus). Putem să facem orice altceva, dar dacă nu iubim ca și Isus (Iisus), din punct de vedere spiritual, ne situăm la un nivel inferior. Apostolul Pavel ne spune că fără dragoste suntem nimic. (1 Corinteni 13, 1-3) Noi spunem că îl adorăm pe Isus (Iisus) dar între noi, câteodată, nici măcar nu ne iubim și lucrul acesta pune sub semnul întrebări dragostea noastră pentru El. Cum putem să spunem că îl iubim pe Dumnezeu, pe care nu îl vedem, dacă nu îi iubim pe oamenii, pe care îi vedem? (1 Ioan 4; 20) Eu cred că adorația noastră este câteodată pur ritualică, o formă fără conținut. Îl adorăm pe Dumnezeu cu gura, dar cu inimile suntem departe de El. Instituțiile bisericești au construit programe de ”adorație,” după tipare omenești, care mai mult ne îndepărtează decât să ne apropie de o înțelegere bună a învățăturilor lui Isus (Iisus). El nu l-a adorat niciodată, în mod ritualic, pe Tatăl nostru Ceresc, dar l-a onorat prin viața și moartea Lui. Isus (Iisus) nu l-a lăudat pe Dumnezeu, ca o parte a unui program religios, ci atunci când l-a lăudat a făcut-o pentru un motiv concret, determinat de constatarea unei stări de fapt. Adorația și lauda la comandă a lui Dumnezeu sunt invenții instituționale bisericești, care nu au fost cerute de învățăturile lui Isus (Iisus). Ceea ce însă a fost cerut de Isus (Iisus) a fost să ne iubim unii pe alții, așa cum ne-a iubit El. Dacă înțelegem să îl adorăm cu adevărat pe Isus (Iisus) în inimile noastre, nu ca și o obligație ritualică, atunci trebuie să ne adorăm și unii pe alții, căci suntem cu toții fii și fiicele lui Dumnezeu, prin nașterea din nou, la fel cum este și El. Dacă nu putem să ne adorăm unii pe alții, căci este mult mai greu să adori pe o persoană pe care o vezi, decât pe una pe care nu o vezi, atunci eu spun că programele ritualice de adorație sunt doar ipocrizie și goană după vânt, care cred că nu îl impresionează prea mult pe Dumnezeu.

 

 

 

Navigare website

 

 

 

 

 

 

 

Nou!

 

____________________

 

Carte:

Biserica Celor Născuți din Spirit

și Bisericile instituționale

 

Cartea Biserica Celor Născuți din Spirit

Download the book

 

Citeşte cartea!

Comandă cartea!

___________________

Botezul în apă şi problema imaginilor

şi statuilor în Creştinism

 

  Broșura Botezul în apă și problema statuilor în Creștinism

 

Sfinţenie şi iad

 

iBroșura Sfințenie și iad

 

 

Rolul femeilor în Creştinism

şi

problema autorităţii

 

Broșura Rolul femeilor în Creștinism

 

 

Cuprins cu titlurile mesajelor

 

Mesaje actualizate 

 

Despre sabat şi semnificaţia sa   

 

Adventiştii de ziua a 7 a susţin că este necesar să ţinem o zi de odihnă şi aceasta trebuie să fie sâmbăta, în caz contrar nu putem să fim mântuiţi. Aşa au fost învăţaţi de Elen G. White şi aşa, cred ei că trebuie să fie. Trebuie să precizăm încă de la început că problema se pune de a şti dacă trebuie să ţinem o zi de odihnă sau nu, în sistemul N.T. şi dacă răspunsul este afirmativ, care este aceea zi de odihnă, este ea sâmbăta, sau este duminica? 

 

(01. 12. 2012)

read more

 

 

Adventiştii de ziua a 7 a şi miezul doctrinei lor   

 

Nu există nici o dovadă în Biblie că primii Creştini dintre neamuri considerau ţinerea unei anumite zile de odihnă ca fiind obligatorie. Primii Creştini, care erau Evrei convertiţi, continuau să respecte sabatul şi alte obiceiuri evreieşti. Pentru Creştinii dintre neamuri lucrurile nu erau atât de clare. Ei au dezbătut mult această problemă şi alte elemente ale tradiţiei iudaice, stare de fapt care se reflectă în scrierile apostolului Pavel. 

 

(01. 12. 2012)

read more

 

 

Adventiştii de ziua a 7 a şi Isus (Iisus)   

 

Adventiştii sunt Evreii Noului Testament. La fel ca şi Evreii Vechiului Testament ei îl răstignesc, pentru a doua oară, pe Isus (Iisus). Evreii V.T. au răstignit trupul lui Isus (Iisus) şi Adventiştii de ziua a 7 a răstignesc Duhul lui Isus (Iisus). Cum se întâmplă acest lucru? Adventiştii nu recunosc, ca fiind de actualitate, ca având valabilitate în zilele noastre, învăţătura despre darurile Duhului Sfânt şi în consecinţă, întrucât sunt legate între ele, nici despre roade... 

 

(01. 12. 2012)

read more

 

 

Fecioara şi ‚curva’ cea mare   

 

„Femeile să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse, cum zice şi Legea. Dacă voiesc să capete învăţătură asupra unui lucru, să întrebe pe bărbaţii lor acasă; căci este ruşine pentru o femeie să vorbească în Biserică.” (1 Corinteni 14; 34-35) „Femeii nu-i dau voie să înveţe pe alţii , nici să se ridice mai pe sus de bărbat, ci să stea în tăcere.” (1 Timotei 2; 12)...

 

(26. 11. 2012)

read more