All premium Magento themes at magentothemesworld.com!
 Rugaciunea este o experienta personala

 18. 01. 2014

Gabriel Baicu

Cum trebuie să ne rugăm? Isus (Iisus) ne-a învățat cum trebuie să ne rugăm, dar instituțiile bisericești ne învață altceva. Pe cine trebuie să ascultăm? Covârșitoare majoritate a Creștinilor urmează Bisericile instituționale în învățăturile lor.

"5 Când vă rugaţi, să nu fiţi ca făţarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi şi la colţurile uliţelor, pentru ca să fie văzuţi de oameni. Adevărat vă spun că şi-au luat răsplata.

 6 Ci tu, când te rogi, intră în odăiţa ta, încuie-ţi uşa şi roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti." (Matei 6; 5-6)

 

Unde se regăsesc, în învățăturile lui Isus (Iisus) rugăciunile publice, ritualuri spectaculoase și zgomotoase, pe care le practică instituțiile bisericești? Pentru unele instituțiile bisericești rugatul și chiar strigatul cu voce tare, în adunările lor, este o formă de manifestare cultică. În orice caz, nu aceasta este învățătura lui Isus (Iisus), care face din rugăciune o experiență personală. Relația cu Dumnezeu este una personală, ca de la Tată la fiu sau la fiică și nu este una colectivă ca de la Conducător la mari mase de oameni. Relația cu Dumnezeu este una privată, numai El și fiecare din noi în parte și nu una de spectacol religios sau festivități creștine unde se adună multă lume și fiecare se roagă în văzul public. Nu exclud rugăciunile colective dar ele trebuie să aibă un rol cu totul secundar.

"7 Când vă rugaţi, să nu bolborosiţi aceleaşi vorbe, ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o mulţime de vorbe, vor fi ascultaţi.

 8 Să nu vă asemănaţi cu ei; căci Tatăl vostru ştie de ce aveţi trebuinţă, mai înainte ca să-I cereţi voi." (Matei 6; 7-8)

 

Cine respectă învățătura lui Isus (Iisus) cu privire la rugăciune? Spectacolele religioase din adunările creștine nesocotesc cu totul această învățătură. Dacă intră cineva într-o adunare Neo-protestantă, mai ales Penticostală, va fi pur și simplu uimit. Fiecare strigă în gura mare, atunci când se roagă și rugăciunile țin și câte o jumătate de oră sau mai mult. Lipsește elementul de experiență personală a rugăciunii și oamenii se luptă cu Dumnezeu, insistând fără limite, pentru a își atinge țelurile lor. Dumnezeu știe de ceea ce avem nevoie, înainte să ne rugăm. Nu trebuie să îl convingem pe Dumnezeu, prin rugăciunile noastre, ca să îndeplinească o anumită acțiune. El ne vrea binele și ne dă tot ceea ce este în interesul mântuirii noastre, chiar fără să îi cerem noi. Dumnezeu nu ne dă toate lucrurile bune pentru că facem noi eforturi sau pentru că mergem în pelerinaje, El face acest lucru pentru că ne iubește. Dumnezeu nu este greu de convins, El ne citește gândurile și ne cunoaște nevoile. Ne îndeplinește dorințele, la fel ca orice Tată iubitor, dar numai atunci când aceste dorințe sunt în interesul vieții noastre veșnice. Dumnezeu nu este un Stăpân, greu de clintit, este Tatăl nostru, care ne răspunde la rugăciunile nefăcute și ne conduce pe drumul mântuirii. Rugăciunile lungi, din adunările Neo-protestante, mai ales cele Penticostale, sunt în interesul instituțiilor bisericești și al doctrinelor lor, dar ele deformează imaginea lui Dumnezeu, prezentându-l pe El ca pe o Persoană greu de convins, care nu dă cu plăcere binecuvântările sale, cu ușurință, ci numai dacă insistăm mult și ținem și posturi. În viziunea Bisericilor instituționale, mai ales cea Ortodoxă, dar nu numai, posturile ne salvează și nu credința pe care o avem în inimi. Dacă ne chinuim trupul prin posturi, Dumnezeu apreciază chinul nostru și ne răsplătește bunăvoința. Toate aceste învățături sunt în esența lor greșite și urmăresc să întărească autoritatea instituțiilor bisericești, nu urmăresc salvarea sufletelor oamenilor. Ucenicii lui Isus (Iisus) nu au postit niciodată, căci Mirele era cu ei.

"18 Ucenicii lui Ioan şi fariseii obişnuiau să postească. Ei au venit şi au zis lui Isus: „Pentru ce ucenicii lui Ioan şi ai fariseilor postesc, iar ucenicii Tăi nu postesc?”

 19 Isus le-a răspuns: „Oare pot posti nuntaşii câtă vreme este mirele cu ei? Câtă vreme au pe mire cu ei, nu pot posti.

  20 Vor veni zile când va fi luat mirele de la ei, şi atunci vor posti în ziua aceea.

  21 Nimeni nu coase un petic de postav nou la o haină veche; altfel, peticul de postav nou rupe o parte din cel vechi, şi mai rea ruptură se face.

 22 Şi nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi; altfel, vinul cel nou sparge burdufurile, şi vinul se varsă, iar burdufurile se prăpădesc; ci vinul nou este pus în burdufuri noi." (Marcu 2; 18-22)

 

Oare Isus (Iisus), care este Mirele nu este cu noi, nu este chiar în noi, în fiecare zi? Atunci de ce trebuie să postim? Vinul nou este învățătura lui Isus (Iisus) și burdufurile vechi sunt învățăturile Bisericilor instituționale, care se bazează încă pe modul de practicarea al credinței în Dumnezeu, în V.T. Isus (Iisus) este Mirele nostru și este cu noi în fiecare moment, căci El locuiește în fiecare din noi. Postul este pentru aceia care sunt departe, iar aceia care sunt aproape trăiesc în cumpătare în fiecare zi și nu în unele zile se lipsesc de hrană, iar în altele se îmbuibă cu un surplus exagerat de hrană. Mulți postesc în postul Paștelui sau al Crăciunului și apoi mănâncă cât au pierdut pentru întreaga perioadă și îmbuibarea se compensează cu lipsa hranei, efectul fiind zero. Adevăratul post este în fiecare zi și nu însemnă lipsa hranei, ci însemnă o alimentație personală cumpătată dar mai ales o conduită creștină adecvată.

Aproape nimic din ceea ce ne-a învățat Isus ((Iisus) nu este respectat de oameni. S-a construit un sistem religios, numit Creștinism, care se manifestă prin intermediul multor instituții religioase și care și-a creat propriile reguli. Mulți dintre noi, nici măcar nu urmează învățăturile lui Isus (Iisus), cu toate că se pretind a fi Creștini, ei urmează învățăturile Bisericilor instituționale, atât de diferite față de învățăturile lui Hristos. Tradițiile Neo-protestante nu sunt mai bune decât tradițiile Ortodoxe și nici cele din urmă nu sunt mai bune decât cele dintâi. Tradițiile omenești au falsificat și modificat învățăturile lui Isus (Iisus) și le-au îndepărtat de la țelurile lor. Religiile de astăzi, sub semnul Creștinismului, nu se deosebesc cu nimic de religiile păgâne din trecut, numai numele este schimbat. Religia este un lucru dificil de înțeles, în care este greu de făcut deosebirea între ceea ce este metaforic și ceea ce are în spate o realitate concretă. De complexitatea religiilor, în cazul nostru al religiei creștine, profită instituțiile bisericești, care îi conduc pe oameni după cum vor ele, în interesul lor.

 

 

 

 

 

 

 

Navigare website

 

 

 

 

 

 

 

Nou!

 

____________________

 

Carte:

Biserica Celor Născuți din Spirit

și Bisericile instituționale

 

Cartea Biserica Celor Născuți din Spirit

Download the book

 

Citeşte cartea!

Comandă cartea!

___________________

Botezul în apă şi problema imaginilor

şi statuilor în Creştinism

 

  Broșura Botezul în apă și problema statuilor în Creștinism

 

Sfinţenie şi iad

 

iBroșura Sfințenie și iad

 

 

Rolul femeilor în Creştinism

şi

problema autorităţii

 

Broșura Rolul femeilor în Creștinism

 

 

Cuprins cu titlurile mesajelor

 

Mesaje actualizate

 

Biblia si inspiratia divina   

 

Este vreo diferenţă între faptul că textele N.T. doar conţin inspiraţia lui Dumnezeu sau că ele sunt în totalitate ‚insuflate’ de Dumnezeu? Există o mare diferenţă. Dacă textele sunt ‚insuflate,’ această înseamnă că alegerea cuvintelor folosite de către scriitorii lor a făcut-o chiar Dumnezeu, deci fiecare cuvânt care se află în N.T. provine chiar de la El...  

 

(07. 05. 2013)

read more

 

 

Suntem împreună lucrători cu Dumnezeu   

 

Nu am nici o teamă că fac greșeli în ceea ce scriu, dar fac tot posibilul să nu fac nici-o greșeală, pe baza luminii pe care o primesc, la fel ca orice Creștin, de la Dumnezeu și de asemenea pe baza unei bune documentări în materia la care mă refer. De ce nu îmi este teamă ca făcând anumite greșeli voi induce, fără voia mea, concepții greșite celor ce citesc? Aceasta se întâmplă dintr-un motiv foarte simplu și anume pe faptul că Dumnezeu însuși mă corectează dacă greșesc. Cum se întâmplă acest lucru? ... 

 

(24. 04. 2013)

read more

 

 

Biblia și Isus (Iisus)   

 

N.T. este o culegere de cărți care cuprind în ele descrierea unei Persoane, nu a unei doctrine. Această culegere de cărți nu ne învață propriu zis ce să facem, ca să fi mântuiți, ci doar ne prezintă felul de a fi, caracterul și modul de a se comporta ale unei Persoane și aceia sau acelea cărora le place acea Persoană se îndrăgostesc de ea și o urmează, până la moarte și dincolo de moarte...

 

(24. 04. 2013)

 

read more

 

 

 

Dumnezeu este dragoste   

 

Dacă ar fi să îmi conduc opțiunile după imaginea despre Dumnezeu, pe care o creează Bisericile instituționale aș renunța la Creștinism. Care este explicația pentru o astfel de decizie potențială? Una simplă și anume aceea că eu nu doresc să devin sclavul sau robul nimănui, oricât de puternică ar fi aceea persoană, nici măcar robul lui Dumnezeu...  

 

(24. 04. 2013)

read more

 

 

 

 

 

Unde sunt doi sau trei adunați în numele lui Isus (Iisus)   

 

Ce este Biserica? Unde sunt doi sau trei, adunați în numele lui Hristos acolo este și El. (Matei 18; 20) Adunați în numele lui Hristos, înseamnă de fapt adunați în Duhul lui Hristos, căci El este prezent prin Duhul Său, acolo unde sunt doi sau trei, adunați în numele Lui. El nu are cum să fie prezent altfel, decât prin Duhul Său și Duhul Sfânt nu locuiește în clădiri făcute de mâini omenești, El locuiește în oameni, prin urmare numai acolo unde sunt adunați doi sau trei credincioși, în care locuiește Duhul Sfânt, acolo este și El...

 

(24. 04. 2013)

read more

 

 

 

 

Instituția Bisericii   

 

Ce sunt instituțiile bisericești? Mai întâi trebuie clarificată problema de a stabili ce sunt instituțiile în general și după aceea de a vedea ce specific au instituțiile bisericești. Instituțiile sunt organe sau organizații (de stat) care desfășoară activități cu caracter social, cultural, administrativ etc. Ele pot de asemenea să fie forme de organizare a raporturilor sociale, potrivit normelor juridice stabilite pe domenii de activitate ...

 

(12. 04. 2013)

read more

 

 

De asemenea este scris   

 

În credinţa creştină aspectul individual trebuie să aibă prioritate asupra aspectului social, de comunitate. Mai întâi trebuie să fim în legătură cu Dumnezeu, chemați de El şi numai după aceia putem să manifestăm ceea ce suntem. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu nu locuiește în noi, nu putem să avem relații creștinești autentice, cu cei din jurul nostru...  

 

(28. 03. 2013)

read more

 

 

Dumnezeu locuieşte în noi (cu extrase din versiunea ortodoxă a Bibliei)   

 

În credinţa creştină aspectul individual trebuie să aibă prioritate asupra aspectului social, de comunitate. Mai întâi trebuie să fim în legătură cu Dumnezeu, chemați de El şi numai după aceia putem să manifestăm ceea ce suntem. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu nu locuiește în noi, nu putem să avem relații creștinești autentice, cu cei din jurul nostru...  

 

(28. 03. 2013)

read more