All premium Magento themes at magentothemesworld.com!
 Cea mai mare poruncă

 12. 10. 2013

Gabriel Baicu

Care este cea mai mare poruncă? Toți Creștinii răspund cu ușurință la această întrebare. Este porunca iubirii, adică să îl iubim pe Dumnezeu, cu toată ființa noastră și pe aproapele nostru la fel ca pe noi înșine. Poruncă iubirii față de Dumnezeu rămâne neschimbată, între cele două Testamente, dar porunca iubirii de aproapele suferă o modificare esențială, care stă la baza întregii morale creștine. Cea mai mare poruncă cuprinsă în N.T., alături de dragostea pentru Dumnezeu, este una care nu este cuprinsă în V.T. Este vorba despre porunca nouă dată de Domnul Isus (Iisus), aceea de a ne iubi unii pe alții așa cum ne-a iubit El. Câte porunci conține N.T.? Două porunci, care sintetizează V.T. plus încă o poruncă nouă. Care sunt cele două? Prima este porunca de mai jos:

"34 Când au auzit fariseii că Isus a astupat gura saducheilor, s-au strâns la un loc.

 35 Şi unul din ei, un învăţător al Legii, ca să-L ispitească, I-a pus întrebarea următoare:

 36 „Învăţătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege?”

 37 Isus i-a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău.”

 38 Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă.

 39 Iar a doua, asemenea ei, este: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”

 40 În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi Prorocii." (Matei 22; 34-40)

Isus (Iisus) a răspuns la întrebarea: Care este cea mai mare poruncă din Lege? Tot Isus (Iisus) însă a dat o poruncă și mai mare decât cea consemnată în textul citat, a doua parte a acestuia, o poruncă care nu este în Lege. Aceasta este o poruncă în N.T. și care îl definește pe acesta în esența sa și care însumează tot ceea ce aduce nou acesta.

"34 Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.

 35 Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.” (Ioan 13; 34-35)

La prima vedere este vorba despre una și aceeași poruncă, fără nici o deosebire între ele. Amândouă se referă la iubire, amândouă reprezintă porunca iubirii. Nu este deloc așa, între cele două porunci, a doua parte din porunca din Matei și porunca din Ioan, există o deosebire fundamentală, care face deosebirea între V.T. și N.T. Care este diferența? În prima poruncă ni se cere să îl iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine, în mod imperfect, în a doua poruncă ni se cere să îl iubim pe aproapele nostru așa cum l-a iubit Isus (Iisus). Este o mare diferență. Noi ne iubim pe noi înșine cu o dragoste imperfectă, pe când Isus (Iisus) ne iubește cu o dragoste desăvârșită. Isus (Iisus) s-a sacrificat pe Sine pentru noi și a murit pe cruce pentru noi, dar atunci când noi îi iubim pe ceilalți ca pe noi înșine principiului sacrificiului de sine nu își găsește întotdeauna locul. Îl iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine, dar ne iubim și pe noi și este foarte greu să ținem o balanță între dragostea pentru aproapele și dragostea pentru noi înșine. Aici este marea problemă a Creștinismului, la care, la prima vedere nu există rezolvare. Cu toate acestea, de fapt, rezolvarea există.  Îl iubim pe aproapele nostru, dar ne iubim și pe noi la fel de mult și atunci, în cazul că trebuie să facem alegeri, cum trebuie să decidem, în favoarea noastră sau în favoarea aproapelui? Trebuie să îl favorizăm pe aproapele nostru sau trebuie să ne favorizăm pe noi? Nu putem întotdeauna să împărțim exact în două, nu putem să intrăm amândoi pe ușă, în același timp. Teoretic, trebuie să îl iubim pe aproapele nostru ca și pe noi înșine, dar practic când ne iubim pe noi înșine, la fel de mult ca și pe aproapele nostru ne este greu, chiar imposibil să alegem în favoarea aproapelui, deoarece dragostea noastră de sine este un obstacol, în acest sens. Apostolul Pavel, în epistola către Filipeni, ne îndeamnă să căutăm mai întâi foloasele altora și apoi foloasele noastre căci acesta este gândul care era și în Isus (Iisus) (Filipeni 2; 4-5) În acest caz, noi nu mai iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine, ci mai mult decât pe noi înșine. Acesta este, de fapt, standardul moral al Creștinismului. Dreptatea este înlocuită cu sacrificiul de sine. Isus (Iisus) ne-a învățat următoarele:

"34 Apoi a chemat la El norodul împreună cu ucenicii Săi şi le-a zis: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine însuşi, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze.

 35 Căci oricine va vrea să-şi scape viaţa, o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa din pricina Mea şi din pricina Evangheliei, o va mântui." (Marcu 8; 34-35)

Cheia de înțelegere a Creștinismului se bazează pe aceste versete. Noi nu credem în Dumnezeu doar pentru ca să ne meargă nouă bine, pentru ca să prosperăm financiar, pentru ca familia noastră să aibă tot ce îi trebuie. Sigur că acestea sunt obiective legitime dar credința în Dumnezeu înseamnă mult mai mult decât atât. Noi experimentăm, prin credința noastră în Dumnezeu, lucruri noi, experimentăm sacrificiul de sine, în beneficiul altora. Aceasta a făcut Isus (Iisus), El nu s-a gândit la interesele Sale și nu le-a pus pe acestea pe același plan cu interesele noastre, nu ne-a iubit pe noi ca pe Sine însuși, Isus (Iisus) ne-a iubit pe noi mai mult decât pe Sine însuși. Dacă Isus (Iisus) se iubea și pe Sine la fel cum ne-a iubit pe noi, atunci El nu ar fi murit pentru noi. Ar fi avut destule motive, care să justifice, cu deplină dreptate, faptul de a își prețui viața Lui, mai mult decât pe a noastră. Dacă Isus (Iisus) s-ar fi iubit pe Sine la fel cum ne iubea pe noi, probabil că noi am fi fost pe un plan secund, dat fiind condiția noastră de oameni păcătoși.  Astfel Isus (Iisus) a renunțat pentru un timp la gloria cerească și a venit pe pământ ca să trăiască și să moară ca un rob, ca să ne salveze sufletele. Isus (Iisus) ne-a iubit pe noi mai mult decât pe Sine însuși și de aceea și-a sacrificat viața și a murit pe cruce pentru noi. Isus (Iisus) nu ne-a iubit doar ca pe Sine însuși, nu a pus în balanță viața Lui cu viața noastră, Isus (Iisus) a renunțat la viața Lui pe pământ, pentru ca să salveze viața noastră veșnică.

"4 Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora.

 5 Să aveţi în voi gândul acesta care era şi în Hristos Isus:

 6 El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu,

 7 ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.

 8 La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce." (Filipeni 2; 4-8)

Porunca nouă, pe care ne-a dat-o Isus (Iisus) este ceea ce deosebește religia creștină de religia iudaică. În religia iudaică exista principiul ochii pentru ochi și dinte pentru dinte. În religia creștină nu mai există acest principiu.

"27 Dar Eu vă spun vouă care Mă ascultaţi: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine celor ce vă urăsc,

 28 binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, rugaţi-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi.

 29 Dacă te bate cineva peste o falcă, întoarce-i şi pe cealaltă. Dacă îţi ia cineva haina cu sila, nu-l opri să-ţi ia şi cămaşa.

 30 Oricui îţi cere, dă-i; şi celui ce-ţi ia cu sila ale tale, nu i le cere înapoi.

 31 Ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel.

 32 Dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Şi păcătoşii iubesc pe cei ce-i iubesc pe ei.

 33 Dacă faceţi bine celor ce vă fac bine, ce răsplată vi se cuvine? Şi păcătoşii fac aşa.

 34 Şi dacă daţi cu împrumut acelora de la care nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce răsplată vi se cuvine? Şi păcătoşii dau cu împrumut păcătoşilor, ca să ia înapoi întocmai.

 35 Voi însă iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi ceva în schimb. Şi răsplata voastră va fi mare şi veţi fi fiii Celui Preaînalt; căci El este bun şi cu cei nemulţumitori şi cu cei răi.

 36 Fiţi, dar, milostivi cum şi Tatăl vostru este milostiv." (Luca 6; 27-36)

Este o cu totul altă morală. Eu am subliniat în repetate rânduri că este greșit a se confunda cele două religii între ele. Există un element de continuitate între aceste religii dar există și o mare ruptură. Nu este aceeași religie, sunt pur și simplu două religii diferite, cea de-a doua s-a născut din cea dintâi, dar o depășește pe aceasta printr-un standard moral mult mai înalt, printr-o înălțime spirituală la care prima nu a ajuns. Isus (Iisus) nu ne cere doar să facem dreptate, ne cere să ne sacrificăm pe noi înșine. Spiritul de sacrificiu este emblema credinței creștine. Lepădarea de sine, renunțarea totală la egoism este ceea ce ne propune Isus (Iisus) și practicarea unor ritualuri, pentru a intra în voia lui Dumnezeu și pentru ca El să ne privească cu ochi buni și să ne ajute nu este decât începutul unei apropieri de El. Mulți Creștinii se înghesuie la moaște pentru ca să fie primii care să fie ajutați de Dumnezeu. Cu toate acestea un Creștin trebuie să caute mai întâi foloasele celorlalți și apoi foloasele sale. Oricât ar părea de ciudat, un Creștin sau o Creștină câștigă mai mult atunci când cedează locul cel dintâi altuia, decât atunci când se zbate să ajungă primul la un lucru pe care el sau ea îl consideră bun.  

Suntem în prezența a două porunci diferite, aceea de a iubi pe aproapele ca pe sine însuși și aceea de a iubi ca și Hristos, adică de a iubi pe aproapele cu lepădare de sine. Creștini sunt numai aceia sau acelea care iubesc ca și Hristos, jertfindu-se pe ei sau pe ele însele, căci acesta este semnul după care poate recunoaște cineva că noi suntem ucenicii lui Hristos. Numele de ”pocăit” nu înseamnă, în mod necesar, că suntem ucenicii lui Hristos. Puterea de a ne sacrifica viețile pentru ca și alții să poată să fie salvați, iată ce înseamnă să fim ucenicii Lui. Nu este de ajuns să devenim membrii la o confesiune Neo-protestantă, pentru ca să ne numim ucenicii lui Hristos, trebuie să ne lepădăm de noi înșine și să îl urmăm pe El. Atunci când facem acest lucru devenim ucenicii lui Isus (Iisus) și până nu suntem gata să o facem suntem doar ucenicii unor confesiuni creștine și nu neapărat ucenicii lui Hristos. Toată morala cuprinsă în toate învățăturile lui Isus (Iisus) se bazează pe acest principiu, adică să îl iubim pe aproapele nostru mai mult ca pe noi înșine. Sunt de acord că a practica acest principiu presupune un salt în necunoscut, un act de mare curaj și că acest pas nu se poate face decât în baza unei mari credințe. Ce credință trebuie să aibă cineva pentru a iubi ca și Hristos? Trebuie să aibă aceeași credință pe care El a avut-o în Tatăl. Aceasta este însă răbdarea sfinților.

"12 Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus." (Apocalipsa 14; 12)

Pentru a iubi ca și Isus (Iisus) avem nevoie de o credință ca și a Lui, căci numai în baza unei asemenea credințe o persoană poate fi gata să meargă până la capăt cu sacrificiul de sine. Indiferent de ce confesiune creștină aparținem sau chiar dacă nu aparținem de nici o confesiune creștină ci suntem doar membrii în Biserica nevăzută a lui Dumnezeu, în Biserica care este o entitate spirituală, avem nevoie de credința lui Isus (Iisus) și nu doar de credința în Isus (Iisus). Numai prin această credință vom putea să depășim pragul propriilor noastre instincte de conservare a speciei și să fim gata să renunțăm la egoismul nostru natural și la interesele noastre imediate. Desigur că mulți vor încerca să profite de ceea ce vor vedea în noi ca și o slăbiciune și vor încerca să ne exploateze această generozitate, dar fiecare va merge pe acest drum atât cât îi va permite Dumnezeu să meargă. Indiferent de puterea noastră de a pune în practică acest principiu, aceasta este învățătura lui Hristos și în raport cu acest standard toți suntem păcătoși.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Navigare website

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nou!

 

____________________

 

Carte:

Biserica Celor Născuți din Spirit

și Bisericile instituționale

 

Cartea Biserica Celor Născuți din Spirit

Download the book

 

Citeşte cartea!

Comandă cartea!

___________________

Botezul în apă şi problema imaginilor

şi statuilor în Creştinism

 

  Broșura Botezul în apă și problema statuilor în Creștinism

 

Sfinţenie şi iad

 

iBroșura Sfințenie și iad

 

 

Rolul femeilor în Creştinism

şi

problema autorităţii

 

Broșura Rolul femeilor în Creștinism

 

Cuprins cu titlurile mesajelor

 

Mesaje actualizate

 

 

 

Stăpânitorul acestei lumi este Satana   

 

Diavolul există și este cu mult mai puternic decât credem noi. Este dumnezeul acestei lumi, nu este un amărât de înger care fuge dintr-o parte în alta pe fața pământului. Diavolul a înconjurat lumea noastră cu un glob invizibil constituit din minciuni și ipocrizie și pentru a străpunge această mantie nevăzută avem nevoie de o chemare personală din partea Tatălui ceresc...

 

(26. 10. 2016)

read more

 

Isus (Iisus) model uman exemplar 

 

În conformitate cu textele din N.T. atunci când a trăit pe pământ Isus (Iisus) a fost o Persoană care impresiona prin caracterul Său. Un adevărat iubitor de oameni care făcea numai bine celor din jurul Său și care dorea salvarea celor păcătoși. Atunci când am luat primul contact cu învățăturile Sale mi-a plăcut personalitatea lui Isus (Iisus) care rezulta din dragostea Lui față de oameni....

 

(23. 09. 2016)

read more

 

 

Credinta personala si stiinta confesiunilor crestine   

 

Avem doar două variante pentru care credem în Dumnezeu. Prima este frica de a nu fi pedepsiți cu iadul veșnic dacă nu credem și a doua este dragostea pe care un Dumnezeu atotputernic ne-o poartă fiecăruia dintre noi în mod individual. Cele două variante sunt diametral opuse și generează două teologii foarte diferite. Prima teologie se bazează pe dogme și doctrine obligatorii care înlocuiesc Legea din V.T. cu o lege nouă tot atât de ineficientă ca și cea veche...

 

(13. 08. 2016)

read more

 

 

Credinta religioasa si continutul ei   

 

Credința nu înseamnă doar să credem că există Dumnezeu și tot atât de important este și ceea ce credem despre El. Conținutul credinței noastre determină modul în care practicăm această credință. Putem să credem că Dumnezeu există și cu toate acestea să avem o imagine deformată despre El dar tocmai această imagine determină dacă vom fi sau nu mântuiți...

 

(18. 06. 2016)

 

read more

 

 

Adevarul vă va face liberi   

 

Bisericile instituționale sunt prima treaptă pe calea către salvarea sufletelor și toți credincioșii trec în mod obișnuit prin această etapă. Cu toate acestea ele nu sunt și ultima treaptă a creșterii spirituale individuale ci sunt doar o treaptă primară. Ce învățăm în Bisericile instituționale este un fel de învățătură care echivalează cu studiul claselor primare în școală dar până la o pregătire superioară este o distanță apreciabilă...

 

(21. 04. 2016)

read more

 

 

Anticristul poate sa fie oprit   

 

Foarte mulți oameni credincioși așteaptă să vină Anticristul pentru că venirea lui este o profeție biblică. Ei se gândesc anxios că vor trebui să îndure suferințe îngrozitoare când va veni acesta dacă nu se vor închina înaintea lui și dacă vor avea aceeași atitudine demnă ca și prietenii profetului Daniel în fața împăratului Nebucadnețar. (Daniel 3; 1-28) Înainte de venirea lui Anticrist oamenii așteaptă de asemenea să primească ”semnul fiarei” pe mână sau pe frunte conform cărții Apocalipsa din Biblie. (Apocalipsa 13; 16)...

 

(09. 03. 2016)

read more

 

 

Laicitate, spiritualitate si societate   

 

Credința creștină la fel ca orice credință religioasă poate să fie foarte utilă creșterii spirituale a fiecărui individ uman. Prin ea oamenii pot să regăsească speranța și temeiul bunătății. În același timp credința creștină la fel ca oricare altă credință religioasă o dată pătrunsă în spațiul public se denaturează și poate să devină foarte periculoasă...

 

(30. 01. 2016)

 

read more

 

 

Religia crestina in lumea de astazi   

 

Pentru a clarifica afirmația că România este o țară creștină, afirmație trâmbițată de unii propagandiști care se pretind a fi vocea tradiției și apărători ai credinței creștine trebuie să pornim de la o anumită premisă. România nu este singura țară de pe planetă unde se promovează Creștinismul și poporul român nu monopolizează în nici un fel învățăturile lui Isus (Iisus) care a spus că evanghelia trebuie propovăduită până la marginile pământului, adică tuturor popoarelor lumii.... 

 

(29. 12. 2015)

read more

 

 

Fanatismul religios   

 

O credință religioasă foarte puternică poate duce la intoleranță atunci când întâlnește o altă credință religioasă la fel de puternică. Pentru un om care se angajează total într-o credință religioasă intoleranța față de alte religii este o tendință naturală. Un astfel de om credincios însă ar trebui să aibă înclinații spirituale care să depășească tendințele sale naturale și dacă se întâmplă așa atunci intoleranța dispare din perspectivă. Când însă cei credincioși se agață de credința lor și și-o reprezintă exclusiv prin prisma naturii lor umane, ne-renăscute spiritual, atunci religia lor poare să devină o armă cu care să fie ”măturați” membrii altor religii...

 

(15. 12. 2015)

 

read more

 

 

Crestinii si Crestinismul divizat   

 

Deseori, în ultima perioadă de timp, am fost întrebat de ce religie sunt și răspunsul a fost, cum este de la sine înțeles, mereu același, sunt Creștin. Din nefericire, aceasta a devenit o religie inacceptabilă pentru timpurile noastre. Când am răspuns că sunt Creștin se pare că nimeni nu a înțeles de ce religie sunt. ”Nu se poate să fii numai Creștin mi-au spus ei sau ele, nu există așa ceva. Trebuie să fii ori Ortodox ori Catolic, Protestant sau Neo-protestant, altfel nu se poate, numai Creștin nu se poate.” ”De ce nu se poate?”... 

 

(26. 10. 2015)

read more

 

 

Calea ingusta care duce la viata   

 

Puritatea doctrinară și puritatea morală sunt două lucruri foarte diferite. Din nefericire mulți Creștini le confundă între ele și consideră că dacă este cineva mai fidel unei anumite doctrine creștine cu atât este mai pur din punct de vedere moral în ochii lui Dumnezeu. Este o eroare capitală deoarece a fi buni Creștini nu înseamnă să respectăm o anumită doctrină creștină ”cu sfințenie” ci înseamnă să ne putem iubi chiar și ”vrășmașul” doctrinar deci și pe acela care înțelege Creștinismul altfel decât noi.... 

 

(21. 09. 2015)

read more

 

 

Postul crestin   

 

Unele Biserici instituționale au denaturat practicarea Creștinismului așa cum a fost acesta indicat de Isus (Iisus). Ele au înlocuit învățăturile Mântuitorului cu tradiția lor adică cu tot felul de ritualuri care țin loc de o autentică practică creștină. Astfel postul a devenit un surogat prin care se înlocuiesc alte valori cum ar fi generozitatea, sacrificiul de sine, cinstea, interesul pentru aproapele nostru, dragostea creștină. Nu se înlocuiesc în sensul că acele valori sunt contrazise, ci prin faptul că ele sunt puse în umbră, în plan secundar. Postul este socotit ca fiind esențial pentru mântuire și nu este de loc așa, dacă avem în vedere învățăturile lui Isus (Iisus) consemnate de N.T.... 

 

(18. 07. 2015)

read more

 

 

Chipul si asemanarea lui Dumnezeu   

 

Toate doctrinele Bisericilor instituționale sunt imperfecte și mărginite în capacitatea lor de a îl cuprinde în înțelegerea lor pe Dumnezeu. Nici o organizație religioasă nu are capacitatea de a îl reflecta pe Dumnezeu în frumusețea caracterului Său. Numai omul credincios ca ființă individuală este oglinda lui Dumnezeu și numai sufletul omului angajat în propriul său parcurs spiritual poate percepe dimensiunea dragostei Lui. Afirmațiile pot să pară șocante și de aceea încerc să le explic și să le nuanțez. Dumnezeu este o Ființă care stă la fundamentul oricărei ființe, o Ființă dătătoare de ființă, o Realitate care depășește orice imaginație umană.... 

 

(05. 07. 2015)

read more

 

 

Natura divina din om   

 

Atunci când ne naștem nu suntem numai carne păcătoasă, avem în noi imaginea lui Dumnezeu, deoarece am fost făcuți după chipul și asemănarea Lui. Nu ne-am pierdut cu totul asemănarea cu Dumnezeu, datorită păcatului originar, așa cum ne informează Bisericile instituționale și mai bine spus așa cum ne dezinformează sau ne induc în eroare acestea. Este o inacceptabilă absurditate....

 

(12. 06. 2015)

read more

 

 

Libertatea de a il alege pe Dumnezeu si impietrirea inimii   

 

Am scris eu oare, în articolul precedent, că Dumnezeu este nedrept și că salvează pe oricine dorește, în mod arbitrar, fără criterii, dar și că împietrește inima oricui dorește, și că astfel împiedică aceea persoană să fie salvată? Am afirmat cumva că Dumnezeu poate împietri inima unui om și astfel îl poate ține departe de credință, și că, după acest fapt, tot El îl azvârle apoi în iad, pentru a fi chinuit veșnic?...

 

(10. 05. 2015)

read more

 

 

Pacatul, vinovatia si responsabilitatea crestina   

 

Religia creștină, la fel ca multe alte religiii, este un fenomen complex care nu se oferă cu ușurință celor credincioși, spre cunoaștere și spre înțelegere, în lipsa unor repere spirituale sigure. Reperele ne sunt necasare pentru a ne putea orienta și a da un sens credinței pe care o considerăm ca fiind și credința noastră. Să abordăm un prim reper... 

 

(21. 03. 2015)

read more

 

 

Multi sunt chemati dar putini sunt alesi   

 

Alegerea pe care Dumnezeu o face, încă înainte de întemeierea lumii, în ceea ce privește mântuirea celor credincioși și a celor credincioase este prezentată în multe texte biblice și existența acestei alegeri nu are cum să fie tăgăduită de nimeni. În același timp, datorită unor confuzii care apar și care sunt bazate pe posibile interpretări ale acelorași texte biblice, categoric nu există unitate de vederi în problema alegerii lui Dumnezeu și mai ales în ceea ce privește criteriile folosite de El, atunci când alege...  

 

(21. 12. 2014)

read more