All premium Magento themes at magentothemesworld.com!
Împotriva religiei şi pentru Isus (Iisus)

 03. 11. 2012

Gabriel Baicu

            

Nu se poate afirma că suntem împotriva religiei atâta vreme cât nu suntem şi împotriva celor care promovează şi susţin religia, adică împotriva instituţiilor bisericeşti. Ce sunt instituţiile bisericeşti se poate vedea bine în cartea pe care o găsiţi pe websitul www.bisericaspiritualaunica.com Pe scurt, aceste instituţii bisericeşti sunt toate confesiunile creştine existente, în trecut, în prezent sau în viitor. Despre ele sunt multe de spus şi de aceea este util a se vedea analiza lor pe websitul mai sus menţionat. Tot sistemul religios creştin actual stă pe fundamentul unei structuri complexe, denumită religia creştină, care a construit o uriaşă infrastructură denaturând  învăţătura simplă a lui Isus (Iisus) şi anume cerinţa de a fi oameni conştienţi şi responsabili, plini de dragoste de natură divină, care să luăm în considerare că nu suntem singuri în univers şi că toţi suntem, la un anumit nivel, acelaşi om, în mai multe variante şi că de aceea este de dorit să ne iubim unii pe alţii, respectând, în acest mod, fondul nostru comun. Este vorba despre unitate în diversitate. Din nefericire, este destul de greu de armonizat cele două principii, cel al unităţii şi cel al diversităţii. Isus (Iisus) subliniază, absolutizează unitatea, lumea noastră promovează, mai ales diversitatea.

Bisericile instituţionale sunt o expresie a diversităţii de opinii umane asupra lui Dumnezeu. Nici chiar evangheliile nu sunt identice între ele, în toate detaliile, dar toate spun acelaşi lucru şi anume că omul poate ajunge asemenea lui Dumnezeu, la chip şi la asemănare, cu condiţia ca individul în cauză să urmeze exemplul lui Isus (Iisus). Toţi putem să devenim fraţii şi surorile lui Isus (Iisus). (Romani 8; 29) Fiecare să pună în prim plan valorile spirituale şi nu pe cele materiale şi mai presus de orice dragostea sinceră pentru Dumnezeu şi pentru oameni. Ce au făcut Bisericile instituţionale din aceste valori? Au construit nişte organizaţii puternice şi autoritare, care ne învaţă şi ne impun, ce se credem şi ce să nu credem. Aceste organizaţii, Bisericile instituţionale de astăzi, sunt cu ochii pe noi, ne caută şi ne urmăresc, nu ne iubesc, nici o organizaţie nu poate iubi, pentru că nu are sentimente, ci doar interese. Toate aceste organizaţii reprezintă religia organizată, împotriva cărora ne declarăm, atunci când susţinem că suntem împotriva religiei.

În cartea „Biserica celor născuţi din Spirit şi Bisericile corporatiste – Creştinism spiritual şi religie instituţională,” am descompus mecanismele religiei instituţionale şi am ajuns la concluzia că religia creştină, aşa cum se prezintă ea astăzi este foarte diferită de învăţătura lui Isus (Iisus). El a promovat slujirea nu autoritatea, ele promovează autoritatea impusă, El a promovat libertatea, ele promovează supunerea faţă de învăţăturile obligatorii cuprinse în doctrinele şi dogmele lor, El a promovat spiritualitatea, ele promovează reguli şi tradiţii instituţionale. Dacă suntem împotriva religiei trebuie să înţelegem cum funcţionează religia şi care sunt consecinţele ei asupra indivizilor şi asupra societăţii. Consider că religia a avut, în multe privinţe, un rol negativ asupra societăţii dar că învăţăturile lui Isus (Iisus) au o mare frumuseţe şi valoare morală. Aceste învăţături însă nu pot fi înţelese cu o înţelepciune firească, omenească, ci doar cu o înţelepciune care vine de la Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt. (1 Corinteni 2; 13-14) Din acest motiv, bătălia între şi pentru religii este mare şi multe interese sunt în joc. Nu puţini îşi asigură existenţa vorbind oamenilor de Dumnezeu şi pierderea autorităţii instituţiilor lor este percepută de aceştia, ca un mare pericol. Diferenţele între religia organizată şi învăţăturile lui Isus (Iisus) sunt atât de mari încât dacă El ar veni din nou pe pământ, probabil ar fi răstignit a doua oară. A răstigni pe Isus (Iisus) înseamnă a răstigni nevinovăţia. Isus (Iisus) este modelul de om nevinovat dar a ‚răstigni’ oameni nevinovaţi este specialitatea instituţiilor bisericeşti. Cine este împotriva religiei organizate este, în mod necesar şi împotriva vehiculului acesteia şi anume împotriva sistemului şi autorităţii Bisericilor instituţionale.

 

 

  

 

 

Navigare website

 

 

 

 

 

 

 

Nou!

 

____________________

 

Carte:

Biserica Celor Născuți din Spirit

și Bisericile instituționale

 

Cartea Biserica Celor Născuți din Spirit

Download the book

 

Citeşte cartea!

Comandă cartea!

___________________

Botezul în apă şi problema imaginilor

şi statuilor în Creştinism

 

  Broșura Botezul în apă și problema statuilor în Creștinism

 

Sfinţenie şi iad

 

iBroșura Sfințenie și iad

 

 

Rolul femeilor în Creştinism

şi

problema autorităţii

 

Broșura Rolul femeilor în Creștinism

 

Cuprins cu titlurile mesajelor

 

Mesaje actualizate

 

Infailibilitatea Bibliei  

 

Cuvântul lui Dumnezeu este scris cu sângele lui Isus (Iisus) în inimile noastre. Nici o carte din lume nu este infailibilă, adică fără greşeală, nici chiar Biblia. Nici un om pe lume nu este infailibil, în probleme de credinţă. Ceea ce resping la credincioşii Neo-protestanţi, în primul rând, dar şi la cei Ortodocşi, Romano Catolici, Protestanţi, etc. este faptul că, în majoritate, ei îl critică pe Papa de la Roma şi instituţia bisericească Romano Catolică dar în anumite privinţe fac acelaşi lucru ca şi aceștia. Este vorba despre pretenţia de infailibilitate... 

 

(07. 05. 2013)

read more

 

 

Imaginea lui Isus (Iisus) Hristos modificata de institutiile bisericesti  

 

Bisericile instituţionale au creat imaginea unui Isus (Iisus) Hristos, care este Domn şi Stăpânitor, într-un mod în care conducătorii politici ai acestei lumi sunt domni şi stăpânitori. Nu există dovezi biblice care să susţină această versiune, aceasta este o creaţie instituţională, care urmăreşte un anumit obiectiv...  

 

(07. 05. 2013)

read more

 

 

Iesirea din Babilon   

 

Eu nu vă spun să nu mergeţi în adunările voastre sau în Bisericile voastre locale, eu vă spun mergeţi dar priviţi-le cu alţi ochi, adică cu ochi duhovniceşti, nu doar lumeşti. Nu vă părăsiţi adunările voastre este un îndemn biblic, dar va veni o vreme când va trebuie să le abandonaţi, pentru a nu vă face părtaşi la păcatele lor. "Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: << Ieşiţi din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei! ...

 

(07. 05. 2013)

read more

 

 

Despre esenta credintei crestine   

 

Eu cred că N.T. are un spirit al său. Întrebarea este: „Care este esenţa creştinismului, resorturile sale adânci, sensurile sale intime?” Cred că Biblia ne spune că ne este deschisă calea pentru a deveni fiinţe evoluate spiritual, superioare, din punctul de vedere al moralităţi, cu o mare capacitate de creativitate, asemănătoare cu Dumnezeu, adică după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. 

 

(07. 05. 2013)

read more

 

 

Despre cum ne iubeste Dumnezeu   

 

Unii Creştini sunt ca nişte baloane cu aer. Se înalţă spre înălţimi dar înăuntru lor este numai aer. Susţin cu tărie Biblia dar nu ştiu nimic despre felul în care a fost scrisă. Dacă nu eşti întru totul de acord cu ei şi nu spui exact ce spun şi ei începe atacul la persoană, eşti blamat şi considerat eretic...

 

(07. 05. 2013)

read more