All premium Magento themes at magentothemesworld.com!
Inspiratia textelor Noului Testament

 11. 07. 2012

Gabriel Baicu

                 

„Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.” (2 Timotei 3; 16-17)

Problema este că acest text, care este cuprins în N.T., mărturiseşte despre sine însuşi că este insuflat de Dumnezeu. Isus (Iisus) însă a spus că nu putem să avem garanţii atunci când cineva şi adaug eu, ceva emite pretenţii despre sine însuşi. „Dacă Eu mărturisesc despre Mine însumi, mărturia Mea nu este adevărată.” (Ioan 5; 31) De fapt acest text, care se află în 2 Timotei 3; 16-17 este situat în conţinutul unei epistole care este considerată de aproape toţi cercetători N.T., ca ne fiind scrisă de apostolul Pavel. În acest context, ce încredere putem să avem într-un text care se află într-o epistolă care nu aparţine celui care pretinde ea că aparţine? Nici o încredere. De ce? Pentru că teologia pe care o conţine epistolele 1 şi 2 Timotei nu este aceeaşi, este chiar opusă teologiei pe care a susţinut-o apostolul Pavel şi la care subscriu şi eu personal, adică aceia a îndreptăţirii prin credinţă, nu doar prin fapte. De exemplu, în 1 Timotei cap. 2, cu versetul 15, ni se comunică că femeile vor fi mântuite prin naşterea de fii, dar această învăţătură se opune drastic atât învăţăturii lui Isus (Iisus), cât şi celei prezentată de Pavel. A se vedea amănunte pe situl www.bisericaspiritualaunica.com broşura intitulată „Rolul femeilor în Creştinism şi problema autorităţii.”

De fapt, dacă suntem atenţi, vom observa că în N.T. ni se oferă indicaţii despre felul în care au fost constituite unele din textele sale. Evangheliile nu au fost scrise prin inspiraţie directă, din partea lui Dumnezeu, aşa cum greşit sunt învăţaţi Creştinii de către Bisericile instituţionale, ci ele au fost scrise prin documentare, adică autorii lor au consemnat în scris naraţiunile care circulau oral, în comunităţile creştine, la data când evangheliile au fost scrise. Există dovada acestei afirmaţii? Desigur. Iată textul: „Fiindcă mulţi s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunţită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, după cum ni le-au încredinţat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început şi au ajuns slujitori ai Cuvântului, am găsit şi eu cu cale prea alesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu de amănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârşia lor, să ţi le scriu în şir unele după altele, ca să poţi cunoaşte astfel temeinicia învăţăturilor, pe care le-ai primit prin viu grai.” (Luca 1; 1-4)

Dacă a primit direct de la Dumnezeu textul evangheliei sale, prin inspiraţie, de ce a mai fost nevoie ca evanghelistul Luca, să facă cercetări personale, cu de amănuntul, asupra a ceea ce a scris în evanghelia sa? Ce ne spune textul citat mai sus? Ne spune faptul că Luca nu a fost inspirat direct de Dumnezeu şi că ceea ce a scris el în evanghelia sa şi cel mai probabil şi în cartea Faptele Apostolilor se datorează „cercetărilor cu de amănuntul,” pe care Luca le-a făcut printre cei care au păstrat în memoria lor, în mod direct, sau prin transmitere de la înaintaşi, lucrurile care s-au petrecut în timpul vieţii lui Isus (Iisus) pe pământ. Cu alte cuvinte, transmiterea s-a făcut prin tradiţie orală. Dacă Luca ar fi fost inspirat direct de Dumnezeu nu ar mai fi avut nevoie să cerceteze, să se documenteze, ci tot ceea ce a scris ar fi venit de la sine, în mod direct, automat. Lucrurile nu s-au întâmplat însă în acest mod şi Luca a procedat ca orice istoric, care face cercetări înainte de a scrie un document, care reflectă trecutul. Dacă Evanghelia lui Luca nu este scrisă prin inspiraţie directă şi nici Faptele Apostolilor, adică o foarte importantă parte din N.T., avem toate motivele să credem că şi celelalte evanghelii au fost scrise la fel. De ce? Pentru că între evanghelii există ne numărate nepotriviri, pe care oricine le poate constata, atunci când compară aceleaşi povestiri între ele, aşa cum sunt prezentate de către cele patru evanghelii canonizate, adică aparţinând de canonul biblic. Dacă evangheliile ar fi fost cu adevărat inspirate de Dumnezeu, aceste nepotriviri nu ar exista. De altfel Luca ne spune că şi alţii s-au apucat să alcătuiască „o istorisire amănunţită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi.” Despre care alţii este vorba? Pot fi aceştia ceilalţi evanghelişti? De ce nu? Pe de altă parte, textele originale ale evangheliilor nu s-au păstrat şi ceea ce există în momentul de faţă sunt doar copii care de multe ori nu se potrivesc între ele, din punctul de vedere al unor aspecte de conţinut. Prin copiere repetată multe din texte au fost denaturate, modificate şi chiar completate, cu unele adăugiri.

Eu nu afirm că nu există un ghidaj al lui Dumnezeu asupra scrierii Bibliei, dar exactitatea, adică precis cuvintele folosite în textele originale, s-au pierdut, în parte, odată cu manuscrisele, care conţineau aceste texte originale. N.T. este doar cuvântul despre Cuvântul lui Dumnezeu, iar Cel din urmă este Isus (Iisus) Cristos. Ghidajul lui Dumnezeu nu a însemnat, în nici un caz, dictarea textelor biblice de către El, către scriitorii Bibliei, deoarece aceştia, cum ar fi, de exemplu Luca, aşa cum o spune el personal, s-au documentat asupra întâmplărilor petrecute în trecut, înainte de a scrie şi nu au primit prin dictare, sau prin inspiraţie directă de la Dumnezeu, faptele întâmplate. Ei au folosit martori ai acestor evenimente şi fiecare ştie că mărturiile celor care văd, sau aud, despre un eveniment nu se potrivesc niciodată între ele. Unii martori mărturisesc doar din sursa a doua, sau a treia şi acest lucru diminuează foarte mult valoarea acestor mărturii. Dimpotrivă, eu afirm că Biblia, singură, fără contactul personal cu Isus (Iisus) Cristos, al fiecărui credincios în parte, nu reprezintă o mărturie absolută, valabilă în toate detaliile, a ceea ce s-a petrecut pe pământ, atunci când Isus (Iisus) a îndeplinit misiunea sa. Multe detalii sunt probabil preluate, în mod deformat şi unele lucruri, din cele spuse de Isus (Iisus), sunt omise, dar altele sunt adăugate ulterior şi nu au fost spuse de fapt de El.

Luca a folosit povestirile pe care comunităţile creştine le păstrau şi le spuneau despre Isus (Iisus) şi a folosit ca sursă şi evanghelia lui Marcu, care este socotită ca fiind mai veche. N.T., citit în mod literal, fără înţelegerea pe care o dă Duhul lui Dumnezeu, prezent în persoana celui care citeşte, nu ne duce la înţelegerea corectă a Creştinismului. O interpretare pur literală a textelor ne îndepărtează, nu ne apropie de cunoaşterea lui Dumnezeu. Litera omoară, pe când Duhul dă viaţă. (2 Corinteni 3; 6) N.T. reprezintă o inspiraţie pentru noi, prin aceea că ne inspiră să credem ceea ce Duhul Sfânt ne determină să credem, atunci când citim textele sale. Scriptura este inspirată numai în măsura în care credinţa noastră, inspirată de Dumnezeu, îl regăseşte pe El, în textele scrierilor Bibliei. În raportul dintre textele N.T. şi conştiinţa noastră, conştiinţa noastră luminată de Dumnezeu este aceea care validează, pentru noi, fiecare text al N.T. Orice interpretare a N.T., care nu vine din noi, adică din inspiraţia dată nouă de Dumnezeu, nu are valoare pentru noi. Bineînţeles că N.T. conţine faptele şi spusele reale ale lui Isus (Iisus), cu observaţia făcută anterior, aşa cum s-au păstrat ele în comunităţile creştine, de unde au fost preluate, când au fost scrise, dar textele sale nu sunt scrise la dictarea lui Dumnezeu şi din acest motiv ele conţin multe nepotriviri. Pe de altă parte, aceste fapte şi spuse au relevanţă pentru noi personal, numai în măsura în care înţelesul lor profund, spiritual, ne este descoperit de Duhul lui Dumnezeu, direct în conştiinţele noastre.

În orice caz, afirmaţia că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu ar putea, în mod exact şi în ultimă instanţă să fie valabilă numai pentru Scripturile existente în momentul în care această afirmaţie a fost scrisă. Trebuie menţionat faptul că epistolele atribuite apostolului Pavel sunt printre primele scrieri ale N.T. şi atunci când acestea au fost scrise încă nu existau, ca fiind scrise, evangheliile sau alte texte care astăzi se regăsesc în conţinutul N.T. Prin urmare, întrucât afirmaţia este prezentată la timpul prezent şi nu la viitor, adică nu se scrie că toată Scriptura va fi insuflată de Dumnezeu, ci că este insuflată de Dumnezeu, chiar dacă această afirmaţie ar fi fost făcută de apostolul Pavel, cea ce nu este cazul, totuşi această susţinere nu se putea referi la alte scrieri ale N.T., care au fost întocmite ulterior, ci ar fi putut cuprinde numai textele existente la data când afirmaţia, de mai sus, a fost scrisă. Dar, în fondul ei, afirmaţia că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu este inexactă, dacă prin insuflat se înţelege dictat de către Dumnezeu.                           

Epistolele 1 şi 2 Timotei nu sunt scrise de apostolul Pavel, ci probabil de colaboratori de ai lui, care s-au folosit de numele său pentru a da autoritate acestor scrieri. Vă prezint câteva linkuri ale unor situri care conţin aceste informaţii. Siturile în limba română nu sunt foarte bine documentate şi de aceea vă voi oferi linkuri şi ale unor situri în limba engleză. Nu trebuie să mă credeţi pe mine, ci este indicat să cercetaţi singuri aceste lucruri asupra cărora eu doar vă atrag atenţia. De ce fac acest lucru? Pentru că românii, din ţară şi diaspora, sunt poate cei mai manipulaţi şi dezinformaţi Creştini de pe mapamond, sunt bine ţinuţi sub control de instituţiile bisericeşti, care încearcă să îi piloteze unde vor ele, dar nu către adevăr.

Iată siturile:

http://ro.wikipedia.org/wiki/Epistolele_pauline

http://en.wikipedia.org/wiki/Authorship_of_the_Pauline_epistles

www.religioustolerance.org/chr_ntb3.htm  www.systematicchristianity.org/TheLettersOfPaul.htm 

Există multe situri pe această temă, care exprimă păreri pro şi contra în legătură cu acest subiect. Personal sunt convins că 1 şi 2 Timotei nu reprezintă concepţiile apostolului Pavel despre credinţa creştină şi că ele chiar contrazic aceste concepţii.

 

 

  

 

 

Navigare website

 

 

 

 

 

 

 

Nou!

 

____________________

 

Carte:

Biserica Celor Născuți din Spirit

și Bisericile instituționale

 

Cartea Biserica Celor Născuți din Spirit

Download the book

 

Citeşte cartea!

Comandă cartea!

___________________

Botezul în apă şi problema imaginilor

şi statuilor în Creştinism

 

  Broșura Botezul în apă și problema statuilor în Creștinism

 

Sfinţenie şi iad

 

iBroșura Sfințenie și iad

 

 

Rolul femeilor în Creştinism

şi

problema autorităţii

 

Broșura Rolul femeilor în Creștinism

 

Cuprins cu titlurile mesajelor

 

Mesaje actualizate

 

Revolta lui Satana si necesitatea revelatiei

      

Este adevărat că Dumnezeu a iubit foarte mult lumea, a se înțelege toată creația Sa, încât a dat pe Fiul Său să moară pentru ea pe cruce. (Ioan 3; 16) Este la fel de adevărat că și omul, prin Omul Isus (Iisus) atât de mult l-a iubit pe Dumnezeu încât  s-a sacrificat pe Sine pentru El și a fost gata să își dea viața pe cruce pentru ca Dumnezeu să poată să guverneze în pace asupra universului și să poată să îl învingă pe Satana, dușmanul Său....

 

uploaded: 19. 02. 2015

read more

 

 

Fiul Omului

      

Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu le-ar fi arătat îngerilor dragostea pe care a dorit să o demonstreze la cruce, înainte de căderea în neascultare a lui Satana, ar fi spulberat dinainte orice îndoială a lor și nu ar mai fi fost nevoie de crucea Golgotei. Întrebarea este dacă pentru a putea face această demonstrație Dumnezeu avea nevoie absolută de om, adică dacă El putea manifesta această dragoste față de îngeri, așa cum a făcut-o față de oameni?...

 

uploaded: 19. 01. 2015

read more

 

 

Multi sunt chemati dar putini sunt alesi

      

Alegerea pe care Dumnezeu o face, încă înainte de întemeierea lumii, în ceea ce privește mântuirea celor credincioși și a celor credincioase este prezentată în multe texte biblice și existența acestei alegeri nu are cum să fie tăgăduită de nimeni...

 

uploaded: 21. 12. 2014

read more

 

 

 

In Hristos si in Biserica

      

Isus (Iisus) a spus că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, acolo este și El. (Matei 18; 20) De aici reprezentanții instituțiilor bisericești au tras concluzia greșită că Biserica se află numai acolo unde sunt mai mulți credincioși adunați la un loc, acordând mai multă importanță locului, ca realitate materială și nu Duhului....

 

uploaded: 11. 12. 2014

read more

 

La om mantuirea este cu neputinta

      

El a spus de multe ori că o credință personală în Dumnezeu este mântuitoare. ”Credința ta te-a mântuit” este probabil una dintre cele mai uzuale formule intrate în mentalul colectiv. (Luca 7; 50) Mântuit este o formulă biblică care are două înțelesuri, adică vindecat de boli și de asemenea salvat pentru veșnicie. Isus (Iisus) a folosit cuvântul mântuit în ambele sensuri......

 

uploaded: 18. 10. 2014

read more

 

 

Daniel Branzei pastor al intunericului

      

Nu doresc să descurajez pe nimeni să citească Biblia, dimpotrivă, încerc să încurajez o analiză atentă, profundă, critică și mai ales spirituală a V.T. și a N.T. Când cineva insistă pe o citire literală el sau ea poate să fie întrebată: Tu de ce nu ți-ai tăiat mâna sau nu ți-ai scos ochiul, atunci când ai păcătuit, căci doar literal așa scrie în N.T. că ar fi bine să faci? (Marcu 9, 43-48).....

 

uploaded: 16. 10. 2014

read more

 

 

Slova omoara dar Duhul da viata

      

Nu doresc să descurajez pe nimeni să citească Biblia, dimpotrivă, încerc să încurajez o analiză atentă, profundă, critică și mai ales spirituală a V.T. și a N.T. Când cineva insistă pe o citire literală el sau ea poate să fie întrebată: Tu de ce nu ți-ai tăiat mâna sau nu ți-ai scos ochiul, atunci când ai păcătuit, căci doar literal așa scrie în N.T. că ar fi bine să faci? (Marcu 9, 43-48).....

 

uploaded: 16. 10. 2014

read more

 

Fals si uz de fals în Bisericile institutionale

      

Creștinismul este o religie care s-a reinventat continuu de-a lungul celor două milenii de existență și în care straturi succesive de învățături au acoperit, au modificat și au completat învățăturile lui Isus (Iisus) . În acest context, pe mine personal mă interesează să dezgrop învățăturile Lui autentice de sub ruinele spirituale ale doctrinelor creștine care au acoperit aproape complet intențiile fondatorului Creștinismului....

 

uploaded: 03. 10. 2014

read more

 

Iertarea de pacate

      

Concepția bazată pe faptul că anumite persoane au dreptul să ierte păcatele altor persoane nu are nici un fundament biblic, dacă nu se referă decât la iertarea păcatelor săvârșite exclusiv asupra celui în cauză. Din câteva texte ale N.T. s-a construit o doctrină falsă care stă la baza unui ritual religiosos...

 

uploaded: 14. 09. 2014

read more

 

Iertarea pacatelor si Biserica

      

Comunitățile creștine nu sunt niște ”separeuri,” niște ”cluburi” selecte în care cei și cele care aparțin de ele, o dată intrați în aceste comunități, să poată considera că reprezintă o elită aleasă, o dată pentru totdeauna. Ceilalți Creștini, alții decât ”frații” și ”surorile” de confesiune creștină sau membrii altor religii nu trebuiesc priviți ca niște adversari, deoarece Isus (Iisus) ne-a învățat că nu trebuie să considerăm pe nimeni dușmanul nostru....

 

uploaded: 03. 09. 2014

read more

 

 

Iertarea pacatelor si birocratia religioasa

      

Cine poate să ierte păcatele? O întrebare esențială al cărui răspuns ne deschide ușa către înțelegerea profundă a relațiilor dintre Dumnezeu și om...

 

uploaded: 18. 08. 2014

read more

 

 

 

Dogme si spiritualitate

      

Dogmele și doctrinele creștine sunt cea mai sigură cale pentru a ne îndepărta de învățăturile lui Isus (Iisus). Paradoxal, dar așa cum o dată cu Legea V.T. s-a înmulțit păcatul, după cum ni se spune în N.T., tot așa, o dată cu apariția dogmelor și doctrinelor creștine, oamenii s-au despărțit de experiența vie cu Hristos și au înlocuit această experiență vie cu niște opinii omenești despre Dumnezeu, opinii care au ajuns să fie impuse prin autoritatea instituțiilor bisericești.....

 

uploaded: 20. 07. 2014

read more