All premium Magento themes at magentothemesworld.com!
            Cuprins cu titlurile cărților online

 

 

 

Cuprins al cărților on-line:

Comentarii La Noul Testament dupa Sfinții Părinți Fiara „reuneşte caracteristicile celor patru Fiare din Daniel 7, 2-8. Identificată cu imperiul roman, prototipul oricărei puteri politice organizate care, sub comanda obscură a Balaurului ... (Citiţi tot mesajul!) Teologia Creației în gândirea părintelui Dumitru Staniloae Părintele Dumitru Stăniloae s-a preocupat întreaga sa viaţă cu studierea teologiei şi ne-a lăsat o operă vastă, bogată şi profundă. Opera sa este o sinteză neopatristică creatoare, în caredogmele credinţei, viaţa liturgică şi experienţa mistică a Bisericii se întrepătrund şi seevidenţiază reciproc. ... (Citiţi tot mesajul!) Școala exegetică biblică din Antiohia Exegeza biblica impune aprofundarea disciplinelor ei. ... (Citiţi tot mesajul!) Teologia Icoanei Rezumat emblematic al antropologiei creştine, temei sensibil al dogmei hristologice, răscruce între vizibil şi invizibil, oglindă epifanică, suport al efectelor taumaturgice, vehicul al harului, culoar al contemplaţiei rugătoare – iată o seamă de atribute ... (Citiţi tot mesajul!) Teologia Biblică a Noului Testament - Octavian Baban Teologia biblica pune accent pe bogăţia şi diversitatea mesajului biblic. Ea foloseşte metodele exegezei biblice şi este un pas pregătitor spre teologia sistematică ... (Citiţi tot mesajul!) Zoe Bușulenga - Cultură și Credință După căderea comunismului sentimentele de deprimare şi deznădejde sunt inundate de şuvoaie de umor „mizerabilist” - opiul necesar supravieţuirii. Prognozele triste refuzate chiar şi de cei mai pesimişti se pare că se adeveresc. Nici măcar după 10 ani nu vom deveni o parte demnă a Europei, nu ne vom ocupa locul dorit între civilizaţiile lumii. ... (Citiţi tot mesajul!) Religia autentica Aceasta renastere spirituala nu se va produce decat prin noi insine. Nimeni nu mai poate sta deoparte, caci trebuie sa ne renastem prin noi insine, renasterea trebuie sa se produca in fiecare din noi. Soarele inimii nu va rasari decat daca ne umplem de lumina si aceasta responsabilitate ne revine noua insine. ... (Citiţi tot mesajul!) Intentionalitatea de la Plotin la Levinas Ideea acestui volum s-a născut în urma unui colocviu de filosofie, desfășurat în septembrie 2004 la Casa Lovinescu din București, organizat de Societatea Română de Fenomenologie… ... (Citiţi tot mesajul!) Aspecte Ale Istoriei Bisericii - Georges Florovski Printele Florovski a fost foarte interesat de această colecție de lucrări. Până înainte de moartea sa, el a continuat s acorde mult atenie unor materiale variate. Acestea include ătât sugestii pentru structurarea volumelor, schimbri în anumite texte, noi materiale, material aduse la zi, note, revizuiri, sugestii pentru revizuiri, o bibliografie adus la zi şi câteva materiale pentru noua structură a lucrării despre Părinții Bizantini. ... (Citiţi tot mesajul!) 10 Acuzații împotriva Bisericii Moderne Tată, vin înaintea Ta în numele Fiului Tău, Isus Hristos. Doamne, Tu știi toate lucrurile; toate sunt înaintea Ta ca o carte deschisă. Cine poate să își ascundă inima de prezența Ta și de ochiul Tău? Faptele celor mai iscusiți oameni sunt expuse înaintea Ta. ... (Citiţi tot mesajul!) Parintii Orietali Sec 6-8 Scopul imediat al prezentelor studii istorice este de a ne arăta un fel de analiză detaliată aceea ce a fost reprezentat de principalele aspecte din concepţia teologică orientală. Numim oriental sfera estică cu toate semnificaţiile ei. În mare parte, influenţele teologice istorice suntanalizate deplin pe parcursul a mai multor studii specializate. ... (Citiţi tot mesajul!) Pidalion sau canoanele Bisericii Prin corabia aceasta se închipuie te Soborniceasca Biseric a Lui Hristos, a cărui temelie este Credința cea Ortodoxă în Sfânta Treime. Iar scândurile și grinzile sunt dogmele Credinței și tradițiile. Catargul este Crucea ... (Citiţi tot mesajul!) Catehismul Bisericii Catolice PĂSTRAREA TEZAURULUI CREDINŢEI este misiunea pe care Domnul a încredinţat-o Bisericii sale şi pe care ea o împlineşte în toate timpurile. Al doilea Conciliu ecumenic din Vatican, deschis acum treizeci de ani de predecesorul meu, Ioanal XXIII-lea, de fericită amintire, avea drept intenţie şi dorinţă să pună în luminămisiunea apostolică şi pastorală a Bisericii şi să-i determine pe toţi oamenii, prinstrălucirea adevărului Evangheliei, să caute şi să primească iubirea lui Cristos, careîntrece orice cunoaştere (cf. Ef 3, 19). ... (Citiţi tot mesajul!) Vladimir Lossky, Teologia Mistica a Bisericii de Rasarit În această lucrare ne propunem să analizăm cîteva aspecte ale spiritualităţii răsăritene referitoare la temele fundamentale ale tradiţiei dogmatice ortodoxe. În cazul de faţă, termenul de„teologie mistică“ nu desemnează aşadar nimic altceva decît o spiritualitate care exprimă oatitudine doctrinară, ... (Citiţi tot mesajul!) Parintii Capadocieni Cei trei Sfinți Părinți formează grupul Marilor Capadocieni, care au trait în secolul al IV-lea, numit secolul de aur al Bisericii Creștine ... (Citiţi tot mesajul!) Euharistia si Taina Imparatiei Lumea trece printr-o mare criză moral-spirituală şi chiar religioasă. Din ea decurg toate celelalte crize social-economice ale omenirii. Lumea- chiar cea creştină doar cu numele . ... (Citiţi tot mesajul!) Euharistia Lumea trece printr-o mare criză moral-spirituală şi chiar religioasă. Din ea decurg toate celelalte crize social-economice ale omenirii. Lumea- chiar cea creştină doar cu numele . ... (Citiţi tot mesajul!) Nikolai Berdiaev - Un Nou Ev Mediu Berdiaev face din filosofia sa un act existenţial. Asumăndu-şi propriile mărturii asupra destinului creator, el încearcă să desfacă pojghiţa de lut de pe faţa omului şi să-i redea chipul nupţial şi luminofor. Nu este vorba aici de o cosmetizare aomului, ci de o interiorizare a tainei transcendente ce trebuie să înflorească pechipul omului ca fiinţă ... (Citiţi tot mesajul!) Nikolai Berdiaev - Împărăţia lui Dumnezeu şi Împărăţia Cezarului Trăim într-p epocă în care adevărul nu este îndrăgit şi căutat de nimeni. El este tot mai mult substituitprin folos şi interes, prin voinţa de stăpînire. Adevărul nu este îndrăgit nu numai din cauza atitudiniinihiliste sau sceptice faţă de el, ci şi datorită credinţei şi învăţăturii dogmatice în numele căreia seadmite minciuna sub calificativul de bine şi nu de rău. ... (Citiţi tot mesajul!) G. W. F. Hegel - Prelegeri de Filosofie a Religiei Transpunerea în limba noastră a scrierilor lui Hegel, realizată pînă acum, n-a fost însoţită de nici uncuvînt înainte lămuritor. Aceasta fiindcă, dezbătînd marile teme mereu actuale ale filozofiei, acelescrieri prezentau, oarecum vădit şi direct, interes şi pentru cititorii zilelor noastre. Tălmăcirea lor înromâneşte îşi găsea deci suficientă justificare în însuşi faptul că era înfăptuită ... (Citiţi tot mesajul!) Mircea Eliade - Problema Timpului Culianu scria odata despre propria monografie închinata lui MirceaEliade urmatoarele: „Autorul acestei carti a fost expus adesea riscului aceleiasi erori, reusind partial sa se corifeze cu timpul, întrucât el estedeparte de a gasi în opera lui Eliade o summa definitiva, abstrasa ... (Citiţi tot mesajul!) Thoma De Aquino - Summa Teologiae Secolele următoare, cel puţin până în zorii epocii modeme, teologic şi metafizic se organizează în funcţie dethomism, prin acceptare ca şi, deopotrivă, prin respingere. Scotiştii, „averroiştii" latini (aristotelicienii heterodocşi), occamiştii, dintre adversari, deşi ei înşişi cu proiecte bine individualizate, urmând unor programme nedeterminate ocazional, vor fi adăugat o bună parte la ceea ce originar le va fi fost intenţia şi întrucât îşi vor fifixat în Thoma un reper; ... (Citiţi tot mesajul!) Teologia Dogmatică Ortodoxă Vol. 2 - Prof. Dr. Dumitru Stăniloaie Logosul sau Cuvântul lui Dumnezeu a fost în lume de la începutul ei pe de o parte prin raţiunile lucrurilor, care sunt chipuri create şi susţinute de raţiunile Lui eterne, pe de alta, prin persoanele umane care în raţionalitatea lor vie sunt chipurile ipostasului Lui Însuşi, create cuscopul ca să gândească raţiunile lucrurilor împreună cu Raţiunea divină personală într-un dialog cu Ea. ... (Citiţi tot mesajul!) Keno Sis În primul rând trebuie să spun că lucrarea şi cartea prezentă se vrea o mică invitaţie la aprofundarea taineikenozei. Deci trebuie să precizez că este o carte introductivă care îşi propune să popularizeze adevăruri mai profunde şi probabil mai greu de înţeles omului obişnuit. ... (Citiţi tot mesajul!) Conceptul Mesianic în perioada post-exilică Când David planifica s construiasc un Templu Domnului la Ierusalim profetul Natana fost trimes De Dumnezeu să-i transmită împăratului că nu el va zidi un Templu Domnului, ci fiul lui, în schimb Dumnezeu i-a promis că El Îi va zidi o casă împăratului ... (Citiţi tot mesajul!) Mesia şi conceptul Mesianic în Isaia Din cele mai vechi timpuri, omul, în căutarea sa, a încercat să obţină ajutorul dela ceea ce este superior lui. Acelaşi lucru putem spune şi despre omul evreu, care, înrelaţia sa cu divinitatea, deţinea un avantaj, comparativ cu omul păgân. ... (Citiţi tot mesajul!) Eusebiu de Cezareea - Istoria Bisericească Din totdeauna societatea omenească a simțit trebuința să-și întoarcă privirea spre faptele demne din trecut, spre a le valorifica cu mai mai multă înțelepciune pe cele din prezent. ... (Citiţi tot mesajul!) Apologeţi de limbă greacă 1. Sfântul Justin. Dor nestăvilit după cunoașterea adevărului: zbucium neobosit pentru dobândirea lui, di dispoziție nestrămutată pentru propovăduirea lui. ... (Citiţi tot mesajul!) Apologeţi de limbă latină În acest al treilea volum al colecției de traduceri “Părinți și Scriitori Bisericești” prezentăm credincioșilor ortodocși români partea cea mai interesantă a operei apologeților de limbă latină. ... (Citiţi tot mesajul!) Origen, Exegeze la Vechiul Testament (Partea I.) Cine ar încerca să prezinte în scris toate amănuntele vieții acestui om, ar avea multe de spus, și dacă ar sta să le istorisească, pe toate, ar trebui să scrie o carte întreagă. ... (Citiţi tot mesajul!) Origen, Exegeze la Vechiul Testament (Partea a II-a.) În acest al doilea volum de opera ale lui Origen, prezentăm, în traducere, o parte din lucrările lui cu profil neotestamentar și anume “Comentarii” la Evangheliile după Matei și după Ioan ... (Citiţi tot mesajul!) Origen, Scrieri Alese III Cu ajutorul lui Dumnezeu presentăm acum cel de-al treilea volum din operele lui Origen. De astă data au fost cuprinse împreună trei scrieri, care ar părea deosebite prin cuprins și stil ... (Citiţi tot mesajul!) Origen contra lui Celsus După ce, în primele două volume, am prezentat din scrierile lui Origen unele lucrări exegetice la cărți din Vechiul și Noul Testament, iar în cel de-al treilea am pus la dispoziția cititorilor prima încercarede sistematizare a crezului creștin (Despre Principii)… ... (Citiţi tot mesajul!) Sfântul Grigore - Taumaturgul şi Metodiu de Olimp În acest volum se cuprind operele mai importante a doi scriitori bisericești, care au trait în secolul al III-lea. Este vorba de Grigorie Taumaturgul și Metodiu de Olimp ... (Citiţi tot mesajul!) Actele Martirice Publică în acest volum traducerea, în românește, din limba greacă și latină, a Actelor Martirice autentice ale unora dintre martirii creștini, din secolele II – IV, care au pătimit pentru Domnul Hristos și pentru mărturisirea credinței creștine până la jertfa vieții lor. ... (Citiţi tot mesajul!) Sfântul Vasile Cel Mare despre Sfântul Duh Un nou volum din scrierile Sfântului Vasile cel Mare, tălmăcit în grai românesc, vede acum lumina tiparului în colecția “Părinți și scriitori bisericești” îmbogățind tezaurul teologiei și spiritualității ... (Citiţi tot mesajul!) Nae Ionescu - Filosofia Religiei Va mai trebui să mai treacă o vreme până ce personalitatea ciudată și tulburător de complexă a lui Nae Ionescu se va dezvălui în toată amploarea ei. Abia după trecerea anilor se vor putea percepe dimensiunile acestei existențe, tragică prin zbuciumul, ... (Citiţi tot mesajul!) Istoria şi filosofia religiilor abia în momentul în care credinţa omului modern scade, el vede religia ca o sumă de idei trăite sau afirmate, oricum moştenite din generaţie în generaţie, care pot fi supuse analizei obiective.- Grecia este locul în care a apărut pentru prima dată această analiză a fenomenului religios şi primii care au scris pe această temă au fost Homer şi Hesiod ... (Citiţi tot mesajul!) Eusebiu de Cezareea - Scrieri II La începutul “epocii de aur” a literaturii creștine din secolul al IV-lea, un loc de frunte l-a deținut Eusebiu de Cezareea. Cunoscut mai cu seamă ca istoric al Bisericii și supranumit chiar “Părinte al istoriei ecleziastice ... (Citiţi tot mesajul!) Gnosticism Primul capitol este dedicat exclusiv presentării diferitelor metodologii de analiză a fenomenului gnostic, formulate şi aplicate de la sfârșitul secolului al XIX-lea… ... (Citiţi tot mesajul!) Respingerea Teoriei Evoluţiei However, it’s hard to believe that ‘many students receive little or no exposure’ to evolution. The whole secular education system in America (and most other countries around the world) is underpinned by evolution. After reviewing a number of biology textbooks in the secular school system, we find they are all Blatantly pro-evolution. It’s also hard to believe that evolution is an ‘essential concept’ in biology, because most ‘key aspects of living things’ were discovered by creationists. ... (Citiţi tot mesajul!) Contribution to Biblical and Patristic Literature This collection of documents represents the result of three years’ gleaning in English and foreign libraries, carried on by no means continuously, and extending over no very wide field. Studii Teologice Oxford The series presents discussions on topics of general concern to Christian Ethics, as it is currently taught in universities and colleges, at the level demanded by a serious student. The volumes will notbe specialized monographs nor general introductions or surveys. They aim to make a contribution worthy of notice in its own rightbut also focused in such a way as to provide a suitable starting point for orientation. etc.... (Citiţi tot mesajul!) Paul Damascus I was always attracted by this queer episode in Paul’s life. Queer not in itself but in the manner Paul succinctly speaks about it. Queer also because Paul, a staunch Pharisee, suddenly had to undergo such an experience, such an explosion that had to change his life so decidedly and so strikingly, from night to day.... (Citiţi tot mesajul!) Handbook of Patristic Exegesis - Bible in Ancient Christianity Te present Handbook of Patristic Exegesis was in the making for over a decade. A first incentive for its conception came in the form of a circular letter from Brill inviting experts to collaborate on a number of projected handbooks.... (Citiţi tot mesajul!)

 

 

Navigare website

 

 

 

 

 

 

 

Nou!

 

____________________

 

Carte:

Biserica Celor Născuți din Spirit

și Bisericile instituționale

 

Cartea Biserica Celor Născuți din Spirit

Download the book

 

Citeşte cartea!

Comandă cartea!

___________________

Botezul în apă şi problema imaginilor

şi statuilor în Creştinism

 

  Broșura Botezul în apă și problema statuilor în Creștinism

 

Sfinţenie şi iad

 

iBroșura Sfințenie și iad

 

 

Rolul femeilor în Creştinism

şi

problema autorităţii

 

Broșura Rolul femeilor în Creștinism

 

Cuprins cu titlurile mesajelor

 

Mesaje actualizate

 

Reforma din zilele noastre

      

Acest articol se bazează pe un dialog pe care l-am avut cu un membru al Bisericii instituționale Baptiste, pe care am să îl numesc d-l B, pentru motivul de a nu face public numele unei persoane, fără acordul acesteia. În acest dialog, printre altele d-l B mi-a prezentat următoarele idei, citez: ...

 

uploaded: 26. 02. 2014

read more

 

 

Biserica

      

Este greșită impresia conform căreia adevărata Biserică a lui Dumnezeu, Biserica Spirituală Unică ar fi o entitate ineficientă, incapabilă să se mobilizeze în orice fel de acțiune practică. Biserica Spirituală Unică este, în primul rând, o unitate spirituală, adică uniunea ei este legătura duhovnicească care se realizează în și prin Duhul Sfânt. (Efeseni 4; 3) ...

 

uploaded: 26. 02. 2014

read more

 

 

Adevărata Biserică este Trupul lui Hristos

      

În ce fel trebuie înțeles că Hristos este Capul Bisericii? Este El Capul unei instituții religioase numită Biserică ? Capul căreia dintre numeroasele instituții bisericești este Isus (Iisus)? Este Isus (Iisus) Capul Bisericii instituționale Ortodoxe ...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Adunările creștine

   

Din nefericire, adunările creștine pot determina, prin modul în care ele profesează Creștinismul, un gen de deformare imagistică a relațiilor dintre Dumnezeu și om. Când spun imagistică mă referă la descrierea a cea reprezintă această complexă relație ...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Botezul în apă și nașterea din nou

      

Când începe nașterea din nou? Începe ea odată cu botezul în apă sau este independentă de acesta și poate începe fie înainte, fie după botez? Ce trebuie să înțelegem prin nașterea din apă? ...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Cercetați Scripturile

      

Nu am nici o teamă că fac greșeli în ceea ce scriu, dar fac tot posibilul să nu fac nici-o greșeală, pe baza luminii pe care o primesc, la fel ca orice Creștin, de la Dumnezeu și de asemenea pe baza unei bune documentări...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Credința personală

      

Biserica Spirituală Unică exista, de la început, nu am înființat-o eu, doar am descoperit-o și am identificat-o. Paradoxal, dar probabil că și dvs. faceți, chiar fără să știți, parte din ea, deoarece de ea aparțin toți credincioși adevărați...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more