All premium Magento themes at magentothemesworld.com!
Păcatele cu voie și jertfa lui Isus (Iisus) III

 28. 03. 2013

Gabriel Baicu

     

Aceasta este continuarea următoarelor două articole:

Păcatele cu voia și jertfa lui Isus (Iisus) (extrase Biblia Cornilescu) - partea 1.

Păcatele cu voia și jertfa lui Isus (Iisus)  (extrase Biblia Cornilescu) - partea a II-a

 

În V.T. existau două feluri de greșeli sau păcate, pe care o persoană le putea săvârși înaintea lui Dumnezeu și acestea erau păcatele cu voie și păcatele fără voie. Pentru primele nu exista nici o șansă de iertare și cel sau cea care le săvârșea era imediat condamnat la moarte pe mărturia a doi sau trei martori, era scos din tabără și era omorât sau omorâtă cu pietre de popor.

"10 Dacă un om preacurveşte cu o femeie măritată, dacă preacurveşte cu nevasta aproapelui său, omul acela şi femeia aceea preacurvari să fie pedepsiţi cu moartea." (Leviticul 20; 10)

Cei în cauză nu mai erau iertați, erau pur și simplu uciși. Desigur că existau și alte cazuri în care se aplica aceeași pedeapsă și multe din acestea se găsesc în cap. 20 din Leviticul. Pe de altă parte, dacă cineva săvârșea o faptă fără vină era iertat dacă aducea o jertfă de ispășire. Iată un exemplu:

"1 Când cineva, fiind pus sub jurământ ca martor, va păcătui nespunând ce a văzut sau ce ştie, şi va cădea astfel sub vină,

 2 sau când cineva, fără să ştie, se va atinge de ceva necurat, fie de hoitul unei fiare sălbatice necurate, fie de hoitul unei vite de casă necurate, fie de hoitul unei târâtoare necurate, şi va băga apoi de seamă şi se va face astfel vinovat;

 3 sau când cineva, fără să ia seama, se va atinge de vreo spurcăciune omenească, de orice spurcăciune care face pe cineva necurat, şi va băga de seamă mai târziu şi se va face astfel vinovat;

 4 sau când cineva, vorbind cu uşurinţă, jură că are să facă ceva rău sau bine, şi nebăgând de seamă la început, bagă de seamă mai târziu, şi se va face astfel vinovat:

 5 Când cineva deci se va face vinovat de unul din aceste lucruri, trebuie să-şi mărturisească păcatul.

 6 Apoi să aducă lui Dumnezeu ca jertfă de vină, pentru păcatul pe care l-a făcut, o parte femeiască din turmă, şi anume, o oaie sau o capră, ca jertfă ispăşitoare. Şi preotul să facă pentru el ispăşirea păcatului lui." (Leviticul 5; 1-6)

 

"12 S-o aducă la preot, şi preotul să ia din ea un pumn plin, ca aducere aminte, şi s-o ardă pe altar, ca şi pe darurile de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului: acesta este un dar de ispăşire.

 13 Astfel va face preotul pentru omul acela ispăşirea păcatului pe care l-a făcut faţă de unul din aceste lucruri, şi i se va ierta. Cealaltă parte care va mai rămâne din darul acesta să fie a preotului, ca şi la darul de mâncare." (Leviticul 5; 12-13)

 

Întrebarea la care încearcă să răspundă această a treia parte a studiului privitor la păcatele cu voia și jertfa lui Isus (Iisus) este următoarea: ”Mai există în N.T. deosebirea între păcatele cu voie și păcatele fără voie?” Răspunsul meu este unul negativ, bazat pe textele biblice. Dacă în V.T. o femeie prinsă în păcatul preacurviei era ucisă imediat cu pietre, în N.T., atunci când a fost pus în fața unei astfel de situații Isus (Iisus) nu a condamnat persoana respectivă la moarte, a iertat-o, cu toate că după  Legea V.T., aceea persoană era vrednică de moarte.

 

"1 Isus (Iisus) S-a dus la Muntele Măslinilor.

 2 Dar dis-de-dimineaţă a venit din nou în Templu; şi tot norodul a venit la El. El a şezut jos şi-i învăţa.

 3 Atunci cărturarii şi fariseii I-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului

 4 şi au zis lui Isus (Iisus): „Învăţătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârşea preacurvia.

 5 Moise, în Lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei: Tu, dar, ce zici?”

 6 Spuneau lucrul acesta ca să-L ispitească şi să-L poată învinui. Dar Isus (Iisus) S-a plecat în jos şi scria cu degetul pe pământ.

 7 Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El S-a ridicat în sus şi le-a zis: „Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea.”

 8 Apoi S-a plecat iarăşi şi scria cu degetul pe pământ.

 9 Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simţit mustraţi de cugetul lor şi au ieşit afară, unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni, până la cei din urmă. Şi Isus (Iisus) a rămas singur cu femeia, care stătea în mijloc.

 10 Atunci S-a ridicat în sus; şi, când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Isus (Iisus) i-a zis: „Femeie, unde sunt pârâşii tăi? Nimeni nu te-a osândit?”

 11 „Nimeni, Doamne”, I-a răspuns ea. Şi Isus (Iisus) i-a zis: „Nici Eu nu te osândesc. Du-te, şi să nu mai păcătuieşti." (Ioan 8; 1-11)

 

Isus (Iisus) a desființat diferența între păcatele cu voie și păcatele fără voie și a afirmat că toate păcatele vor fi iertate oamenilor, în afara de hula împotriva Duhului Sfânt.

 

"28 Adevărat vă spun că toate păcatele şi toate hulele pe care le vor rosti oamenii li se vor ierta;

 29 dar oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în veac: ci este vinovat de un păcat veşnic.”

 30 Aceasta pentru că ei ziceau: „Are un duh necurat." (Marcu 3; 28-30)

 

Există în epistola către Evrei un text singular în N.T., care pare că face din nou diferența între păcatele cu voie și păcatele fără voie, o doctrină care contrazice învățătura lui Isus (Iisus), dacă textul în cauză este greșit înțeles.

 

"26 Căci, dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoştinţa adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate,

 27 ci doar o aşteptare înfricoşată a judecăţii şi văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiţi." (Evrei 10; 26-27)

 

După cum am arătat în partea I și partea a II a acestui articol, textul de mai sus nu se integrează bine în corpul N.T. și este contrazis de nenumărate texte, inclusiv unele aparținând apostolului Pavel, atunci când încercăm să îl aplicăm la Creștinii, care nu renunță la credința lor, chiar atunci când păcătuiesc cu voie. Singura modalitate prin care textul din epistola către Evrei, cap. 10, dobândește înțeles este atunci când îl aplicăm la Evreii convertiți, care se întorc la credința lor iudaică, părăsind adunările creștine și pentru care nu mai există nici o jertfă. Epistola către Evrei s-a adresat acestora și se referea și la sistemul jertfelor. Acești Evrei convertiți, care renunțau la credința creștină și își puneau nădejdea în jertfele animalelor nu mai aveau cum să aștepte iertare prin aceste jertfe, căci ele s-au desființat o dată cu jertfa lui Isus (Iisus) pe cruce. Cu alte cuvinte, pentru Evreii, care se întorceau la credința iudaică, nu mai exista nici o jertfă. Textul menționat, din Evrei 10, nu se aplică Creștinilor, care după ca au păcătuit cu voie își pun în continuare nădejdea în jertfa lui Isus (Iisus) pe cruce. Această jertfă rămâne și va rămâne mereu, pentru noi, atâta vreme cât încă suntem în viața aceasta.

 

Din nefericire unii reprezentanți din anumite confesiuni creștine și mai ales din Biserica instituțională Penticostală, folosesc și interpretează greșit textul din epistola către Evrei, cap.10, și ucid sufletele oamenilor, descurajându-i pe cei ce greșesc. Sper că aceștia vor folosi articolul de față pentru a aborda o interpretare corectă a textului din epistola către Evrei, cap. 10 și a se abține de la a mai condamna oamenii la pedeapsa eternă, cât încă aceștia se mai află în viață. Apostolul Pavel ne recomandă să nu judecăm nimic înainte de vreme, căci noi nu cunoaștem gândurile ascunse ale oamenilor și nici nu știm planul lui Dumnezeu pentru salvarea fiecărei persoane. Dumnezeu este Acela care va face să stea în picioare pe toți aceia care sunt ai Săi. Nu suntem chemați să descurajăm pe nimeni, să condamnăm pe nimeni, să apreciem gravitatea păcatelor nimănui și să dăm verdicte asupra destinului veșnic al oamenilor.

 

 

 

 

 

 

 

Navigare website

 

 

 

 

 

 

 

Nou!

 

____________________

 

Carte:

Biserica Celor Născuți din Spirit

și Bisericile instituționale

 

Cartea Biserica Celor Născuți din Spirit

Download the book

 

Citeşte cartea!

Comandă cartea!

___________________

Botezul în apă şi problema imaginilor

şi statuilor în Creştinism

 

  Broșura Botezul în apă și problema statuilor în Creștinism

 

Sfinţenie şi iad

 

iBroșura Sfințenie și iad

 

 

Rolul femeilor în Creştinism

şi

problema autorităţii

 

Broșura Rolul femeilor în Creștinism

 

Cuprins cu titlurile mesajelor

 

Mesaje actualizate

 

Isus (Iisus) Lumina din noi   

 

Dumnezeu trimite oamenii Săi ca prin ei să răspândească lumina. Totuşi pentru aceia care vor să doarmă, lumina îi oboseşte şi vor să o stingă. Pentru aceia pe care îi deranjează lumina şi vor să doarmă, eu le urez somn uşor şi le spun să aibă grijă ca somnul lor să nu fie unul veşnic...  

 

(07. 01. 2013)

read more

 

 

Adevărata Biserică a lui Dumnezeu şi viitorul   

 

Adevărata Biserică a lui Dumnezeu este una singură şi se află într-o perfectă unitate spirituală, între membrii ei şi cu Dumnezeu. Multitudinea de Biserici instituţionale sunt o imagine falsă a lui Dumnezeu şi a Bisericii adevărate, deoarece ele sunt organizate ierarhic, după imaginea lumii. Unirea instituţiilor bisericeşti, nu duce la o unitate perfectă, aşa cum a cerut Isus (Iisus), pentru Creştini...

 

(07. 01. 2013)

read more

 

Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni   

 

Capul unui om spiritual, este spiritul care locuieşte în el sau în ea. Capul unui Creştin trebuie să fie Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care este şi Duhul lui Hristos, după cum ne învaţă N.T. (Romani 8; 9) Prin Duhul Sfânt simţim prezenţa lui Dumnezeu în noi, primim învăţăturile Sale şi avem acces la Mintea lui Dumnezeu. Cristos ne învaţă toate lucrurile prin Duhul Sfânt, chiar lucruri pe care nu le-a spus niciodată pe pământ. 12 Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta...

 

(07. 01. 2013)

read more

 

 

Facă-se doar voia lui Dumnezeu pe pământ   

 

Directivele date în epistolele către Timotei nu aparţin lui Pavel, căci este de acum de notorietate că nu el a scris aceste epistole. Sunt scrise de altcineva şi prezentate sub pseudonimul Pavel. Există chiar pe Internet foarte multe materiale, care clarifică problemă autorilor epistolelor atribuite lui Pavel. Este de ajuns să fie tastată această expresie: „autorul epistolelor lui Pavel” şi apar mai multe materiale...

 

(07. 01. 2013)

read more

 

 

Locul unde se evanghelizează   

 

Femeile fac tot timpul muncă de evanghelizare. Care este deosebirea între a învăţa pe cineva pe stradă, la piaţă sau la locul de muncă, despre Dumnezeu şi a învăţa aceleaşi persoane într-o clădire, unde se adună Creştinii? Trebuie să înţelegem corect...  

 

(07. 01. 2013)

read more

 

 

Sfinţii la a două venire a lui Isus (Iisus)   

 

Ce se înţelege prin rămăşiţă, adică cei sfinţi, care vor rezista până la urmă şi care vor fi salvaţi, cu ocazia celei de a doua reveniri a lui Isus (Iisus)? Textul din cartea Apocalipsa lui Ioan este foarte clar: • 17 Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus (Iisus) Hristos... 

 

(14. 12. 2012)

read more

 

 

Naşterea din nou   

 

Fiecare credincios trebuie să fie născut din nou, în mod personal şi nu doar sfinţii din calendar, în caz contrar nu are nici o şansă pentru a fi mântuit şi a locui cu Dumnezeu în Împărăţia Sa, pentru veşnicie. Acest lucru îl spune Isus (Iisus), eu doar îl reamintesc, dată fiind importanţa covârşitoare şi care face deosebirea între viaţa veşnică şi moartea veşnică. Faptul că preoţii sau pastorii sunt născuţi din nou nu este de ajuns, deoarece mântuirea este individuală...  

 

(14. 12. 2012)

read more

 

 

Mai rău ca mormintele   

 

Destule persoane din România obişnuiesc să meargă la cimitirul Belu Catolic, din Bucureşti pentru a se ruga în jurul unui grup de 9 morminte, care mărturisesc ei că îi ajută şi că urmare a rugăciunilor lor li se împlinesc dorinţele. Mulţi credincioşi nu găsesc suportul spiritual, de care au nevoie, în Bisericile instituţionale, pe care le frecventează şi de aceea îl caută oriunde acesta se poate găsi...  

 

(14. 12. 2012)

read more

 

 

Doctrinele religioase creştine şi primele Biserici   

 

Primele comunităţi creştine nu aveau o doctrină obligatorie, fixă şi determinată. Erau conduse direct de Duhul Sfânt şi nu indirect prin intermediul funcţionarilor religioşi, care pretind că ştiu cel mai bine, toate lucrurile, legate de Dumnezeu. În perioada Bisericii apostolice circulau ne numărate scrieri şi multe din ele au fost interzise, în procesul treptat al formării instituţiilor bisericeşti, au fost eliminate şi chiar distruse...  

 

(14. 12. 2012)

read more

 

 

Interpretarea Bibliei   

 

Biblia nu se poate înţelege corect, dacă lăsăm pe din afară câte un verset, de care nu vrem să ţinem cont şi despre care nu se vorbeşte niciodată, în adunările creştine. De exemplu, ce a vrut apostolul Pavel să spună când a făcut afirmaţia că toţi aceia care au fost botezaţi pentru Cristos, s-au îmbrăcat cu Cristos şi că din această cauză, nu mai există deosebire între Iudeu sau Grec, rob sau slobod sau între parte bărbătească şi parte femeiască?...  

 

(14. 12. 2012)

read more

 

 

Responsabilitate creştină   

 

În societate, femeile au un rol deosebit de important, fiind câteodată chiar şi şefi de stat. În viaţa profesională femeile îndeplinesc şi funcţiile cele mai complexe şi grele, fiind mecanici, constructori, poliţiste, judecători, procurori, inginere, arhitecte, medici şi chiar pilot de avioane supersonice sau astronaute. În învăţământ, femeile care încep prin a fi primii învăţători ai copiilor lor, sunt învăţătoare în şcolile primare, profesoare în ciclul secundar şi lectori, conferenţiari sau profesoare universitare... 

 

(14. 12. 2012)

read more

 

 

Autoritatea religioasă   

 

Autoritatea spirituală impusă asupra conştiinţelor noastre este o construcţie artificială şi falsă. Instituţiile bisericeşti îşi bazează autoritatea asupra noastră pe o interpretare total greşită a învăţăturilor lui Isus (Iisus). El nu a făcut nici o diferenţă între oameni, atunci când le-a cerut să se iubească unii pe alţii, aşa cum iubeşte El. Oamenii în schimb, conform obiceiurilor şi tradiţiilor lor au început să introducă în mediile creştine ierarhia şi lupta pentru putere şi deosebiri de tot felul, chiar şi între femei şi bărbaţi... 

 

(05. 12. 2012)

read more